31. 12. 2020

1.1.2021 Vstoupily v platnost poplatky za přestupy pro kluby nižších soutěží SFČR


Platbu je nutné poukázat na č.ú 1601116011/0600 variabilní symbol 649401

Poplatek za přestup a hostování hráče v režimu profesionálních hráčů a za přestup v režimu amatérských hráčů činí:
a) 500,- Kč, je-li novým klubem nebo hostícím klubem členský klub účastnící se svým nejúspěšnějším družstvem I. ligy;
b) 400,- Kč, je-li novým klubem nebo hostícím klubem členský klub účastnící se svým nejúspěšnějším družstvem II. ligy;
c) 300,- Kč, je-li novým klubem nebo hostícím klubem členský klub účastnící se svým nejúspěšnějším družstvem divize;
d) 200,- Kč, je-li novým klubem nebo hostícím klubem členský klub účastnící se svým nejúspěšnějším družstvem krajského přeboru;
e) 100,- Kč, je-li novým klubem nebo hostícím klubem členský klub účastnící se svým nejúspěšnějším družstvem nižší soutěže, než je KP
f)    50,- Kč, jde-li o přestup nebo hostování hráčky.


Pro realizaci přestupu nižších soutěží je nutné s přestupním lístkem doložit doklad o uhrazení poplatku
Doklad nezasílají pouze kluby 1.FUTSAL ligy a II. ligy Západ/Východ  (měsíční fakturace

Poplatek stanoven dle ustanovení § 3 odst. 6 přestupního řádu SFČR

Náš fotbal živě Vratislavice