2. 1. 2019

8. VALNÁ HROMADA SVAZU FUTSALU ČR 2019 - pokyny pro podávání kandidatur

V souladu s úpravami nového návrhu Stanov Svazu futsalu ČR, zveřejněného dne 19.12.2018, schválila Komise futsalu FAČR aktualizaci pokynů pro podávání kandidatur do volených orgánů Svazu futsalu ČR pro 8. řádnou Valnou hromadu SF ČR svolanou na sobotu 2.3.2019. KF zároveň rozhodla o místě konání VH, která se tak uskuteční přímo v sídle Svazu futsalu – v Praze na Strahově v Presscentru FAČR.

Lhůta na podávání kandidatur byla stanovena od 27.12.2018 do 28.1.2019 do 24:00 hodin s možností osobního předání na podatelně FAČR v Praze 6, Atletická 2474/8.

Volenými orgány Svazu futsalu ČR jsou:

  1. Výkonný výbor
  2. Komise vnitřního auditu
  3. Odvolací komise
  4. Etická komise.

 

Přehled volených funkcí orgánů Svazu futsalu ČR:

Výkonný výbor

FUNKCE KDO VOLÍ KDO MŮŽE NAVRHOVAT
předseda Všichni delegáti VH s hlasem rozhodujícím kluby 1. ligy a  2. ligy, ObKF, KKF, OkKF
1.  místopředseda Všichni delegáti z klubů 1.a 2. ligy, z oblastí a krajů  z Moravy (je-li zvolen předseda z Čech) nebo z  Čech (je-li zvolen předseda z Moravy) Moravské (či české) kluby 1. a 2. ligy, ObKF, KKF, OkKF
2.  místopředseda Všichni delegáti z klubů 1.a 2. ligy, z oblastí a krajů z Čech (je-li zvolen předseda z Čech) nebo z  Moravy (je-li zvolen předseda z Moravy) České (či moravské) kluby 1. a 2. ligy, ObKF, KKF, OkKF
3.  místopředseda
(předseda 1. ligy)
Kluby 1.ligy Kluby 1. ligy
člen Oblasti a kraje z Čech ObKF a KKF z Čech
člen Oblasti a kraje z Moravy ObKF a KKF z Moravy
člen Kluby 1. a 2. ligy Kluby 1. a 2. ligy

 

Odvolací komise SF ČR

3 členové Všichni delegáti z klubů 1.a 2.ligy, ObKF a KKF Kluby 1. a 2.ligy, ObKF a KKF

 

Komise vnitřního auditu SF ČR

3  členové Všichni delegáti z klubů 1.a 2.ligy, ObKF a KKF Kluby 1. a 2.ligy, ObKF a KKF

 

Etická mise SF ČR

členové Všichni delegáti z klubů 1.a 2.ligy, ObKF a KKF Kluby 1. a 2.ligy, ObKF a KKF

 

Předseda Sboru rozhodců

1 člen Všichni delegáti z klubů 1.a 2.ligy, ObKF a KKF Kluby 1. a 2.ligy, ObKF a KKF

 

Lhůta na podávání kandidatur byla stanovena od 27.12.2018 do 28.1.2019 do 24:00 hodin s možností osobního předání na podatelně FAČR v Praze 6, Atletická 2474/8.

Dokument

7. 11. 2018

Metodika organizace regionálních VH

Dokument

19. 12. 2018

Návrh nových Stanov Svazu futsalu ČR