29. 7. 2021

Aktualizovaná hygienicko-protiepidemická opatření pro konání soutěží SFČR

Po komunikaci s MZČR vydáváme aktuální informace pro sportovní utkání Svazu futsalu ČR. 

Potvrzení bezinfekčnosti - účastníci utkání i diváci

  • Laboratorní antigenní test starý maximálně 72 hodin.
  • Laboratorní PCR test starý maximálně 7 dní.
  • Dokončené očkování, nejméně 14 dní od podání poslední vakcíny.
  • Potvrzení o prodělání nemoci, nejdéle 180 dní od prvního potvrzeného testu.
  • Čestným prohlášením se mohou prokázat pouze osoby, které absolvovaly test ve škole či školském zařízení v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením MZČR.
  • Bezinfekčnost nejsou povinny prokazovat děti ve věku do dosažení věku 6 let (tzn. diváci ve věku 6 let včetně a výše tuto povinnost mají).

Informace pro organizátora utkání

Organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního utkání.

V případě nejasností je vaše dotazy možné zasílat na emailovou adresu covid@futsal.cz.