2. 3. 2019

Delegáti Valné hromady zvolili nové vedení Svazu futsalu ČR

Ve strahovském presscentru se v sobotu konala volební Valná hromada Svazu futsalu České republiky. Náš sport má tak nový Výkonný výbor.

Už žádná Komise futsalu! Nově schválené stanovy svazu mluví o vedení futsalu jako o Výkonném výboru. Tři hlasování do VV probíhaly tajnou volbou. Na pozici člena za oblasti a kraje z Moravy muselo dokonce rozhodnout druhé kolo. Aklamací se pak volilo v sedmi případech. Svůj mandát suverénně obhájil i stávající předseda Výkonného výboru Svazu futsalu ČR Otakar Mestek!

Poprvé v historii bude ve VV Svazu futsalu žena! Tou je Petra Panchartková, dlouholetá pracovnice FK ERA-PACK Chrudim, která se stala členkou za kluby 1. a 2. ligy!

Nově zvolený Výkonný výbor futsalu pro období 2019 - 2023

Předseda: Otakar Mestek
1. místopředseda: Miroslav Bartyzal
2. místopředseda: Radek Lobo
3. místopředseda (předseda 1. ligy): Daniel Kolman
Člen za oblasti a kraje z Čech: Jan Rod
Člen za oblasti a kraje z Moravy: Kamil Bednář
Členka za kluby 1. a 2. ligy: Petra Panchartková

Odvolací komise Svazu futsalu ČR

Aneta Karlová
Pavel Němec
Jaroslav Svoboda

Komise vnitřního auditu Svazu futsalu ČR

Jiří Baborák
Radoslav Klier
Jiří Štěrba

Předseda Sboru rozhodců Svazu futsalu ČR

Stanislav Bernard

Valná hromada Svazu futsalu ČR (2. 3. 2019)