10. 5. 2019

DK: Bagatini dostal čtyři zápasy, Éverton jeden. Trest platí až pro čtvrté semifinále

Disciplinární komise Svazu futsalu jednala v pátek odpoledne o třech přestupcích týkajících se série AC Sparta Praha – FK ERA-PACK Chrudim na základě podnětů obou klubů. Padly dva tresty, které jsou pravomocné až od soboty 11. května 2019.

AC Sparta Praha podala podnět na prošetření hráčů Bagatiniho (FK ERA-PACK Chrudim) pro surovou hru a Évertona (FK ERA-PACK Chrudim) pro zmaření slibně se rozvíjející brankové příležitosti.

FK ERA-PACK Chrudim podala podnět k prošetření hráče Tomáše Drahovského (AC Sparta Praha) pro surovou hru.

Disciplinární komise si opatřila videozáznamy a stanovisko komise rozhodčích. Na jednání dále přizvala na jeho žádost hráče Bagatiniho. S ohledem na to, že o účast požádal disciplinárně prošetřovaný a podněty proti hráčům Évertonovi a Drahovskému byly podány teprve dne 9.5.2019, byl termín jednání DK stanoven na 10.5.2019.

Závěrem dospěla DK k těmto rozhodnutím:

1. Udělila trest zastavení činnosti na 4 SU hráči Antoniu Agne Bagatinimu, a to na základě stanoviska Komise rozhodčích, že hráč se provinil surovou hrou (úder loktem), přičemž se nespokojila s vysvětlením hráče, že šlo o kontakt nevědomý (pravděpodobně spíš ramenem) a rozhodně nikoli o úmysl.

2. Udělila trest zastavení činnosti na 1 SU hráči Évertonovi za nesportovní chování, zmaření slibně se rozvíjející akce soupeře úmyslným zahráním míče rukou v boji o míč v nepřerušené hře.  Tento přestupek by měl být v zápase potrestán žlutou kartou. DK přistoupila k potrestání hráče poté, co bylo zjištěno, že by šlo o druhou žlutou kartu v zápase a následně by měl tedy hráč zastavenou činnost na 1 SU. Udělila mu tedy totožný trest, jaký by dostal, kdyby rozhodčí rozhodl v zápase správně.

Odchylné stanovisko člena DK SFČR Michala Chyby: „Zásadně nesouhlasím s potrestáním hráče Évertona (ERA-PACK Chrudim), neboť DK by měla řešit disciplinární provinění a to prioritně ta, za která byl hráč v zápase vyloučen nebo kdy je po utkání v zápise o utkání na pokyn delegáta uvedeno, že se hráč dopustil takového provinění, za které měl být vyloučen. V tomto ročníku soutěže DK několikrát přistoupila k potrestání i mimo tyto případy, avšak pouze v případě, že šlo o surovou hru či hrubě nesportovní chování poškozující celkový dojem ze hry. Dle mého názoru nepatří do kompetence DK trestání přestupků, za které může být hráč v zápase pouze napomenut (byť i následkem tohoto napomenutí by bylo následné vyloučení).“

3. Zastavila řízení proti hráči Tomáši Drahovskému, neboť dle stanoviska komise rozhodčích se dopustil přestupku, za který by mu byla v zápase udělena žlutá karta, avšak nikoli druhá v zápase, a tudíž by bezprostředním následkem tohoto přestupku, pokud by byl řádně potrestán, nebylo vyloučení hráče.

Dle článku 19 odst. 1 disciplinárního řádu účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení trestu.  Potrestaní hráči se mohou odvolat.