13. 9. 2019

Etický kodex SFČR

Výkonný výbor SFČR schválil nový etický kodex SFČR s účinností od 5.9.2019 

    

Dokument

13. 9. 2019

Etický kodex SFČR s účinností od 5. 9. 2019