Celostátní ligy futsalu

22. 4. 2020

Novelizace dokumentů SFČR - Přestupní a Soutěžní řád

VV SFČR schválil na svém zasedání 14.4.2020 níže uvedené změny v souboru předpisů 


SOUTĚŽNÍ ŘÁD

do ustanovení § 4 vkládají nové odstavce 6, 7 a 8 tohoto znění:
6. Ve výjimečných případech, kdy nelze soutěž dohrát z důvodů vyšší moci, může být soutěžní ročník ukončen nebo změněn systém mistrovských a pohárových soutěží rozhodnutím Výkonného výboru SFČR zveřejněném na Úřední desce.

7. Rozhodnutí podle odstavce 6 musí obsahovat přinejmenším:
a) stanovení, kterých soutěží se rozhodnutí týká;
b) určení dne ukončení soutěžního ročníku;
c) způsob určení pořadí družstev v soutěži včetně určení rozhodného dne;
d) ustanovení, zda se vylučuje použití ustanovení § 16, tedy zda družstva postupují a sestupují.

8. Rozhodnutí podle odstavce 6 může obsahovat i taková ustanovení, jimiž dojde v důsledku nedohrání soutěžního ročníku ke změně tohoto řádu pro nedohraný a následující soutěžní ročník.

Veškeré změny naleznete na webu v sekci Soubor předpisů a legislativa SFČR https://futsal.fotbal.cz/subjekty/subjekt/564


PŘESTUPNÍ ŘÁD 
změna ustanovení § 8 odst. 1 
Výše stanoveného odstupného za přestup v kategorii mužů a hráčů do 18 let
Tabulka zde https://futsal.fotbal.cz/document/download/76067

Pozn. 1) I. a) platí, jedná-li se o přestup hráče, který zaznamenal 50 a více startů v I. lize, nebo 10 a více startů v reprezentaci futsalu „A“ v kategorii mužů.
Pozn. 2) I. b) platí, jedná-li se o přestup hráče, který zaznamenal 1 až 9 startů za reprezentaci „A“ v kategorii mužů, nebo 10 až 49 start v I. lize, nebo 5 a více startů v reprezentaci futsalu v kategorii „U19“ nebo „U21“.
Pozn. 3) v případě přestupu hráče v soutěži II. ligy a níže (II. až V.) se výše stanovené odstupného dle tabulky, jedná-li se o hráče, který disponuje 30 a více starty v I. lize, nebo 15 a více starty v reprezentaci futsalu v kategorii „U19“ nebo „U21“, se částka dle tabulky pro účely stanovení stanoveného odstupného násobí dvěma.


Dokument

22. 4. 2020

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SFČR (novelizace s účinností od 14. 4. 2020)

Dokument

22. 4. 2020

Metodický pokyn SFČR č1-2020 úhrada stanoveného odstupného Futsal