Celostátní ligy futsalu

18. 3. 2021

Svaz futsalu představí klubům nový licenční řád

Vedení Svazu futsalu ČR společně s Právním oddělením FAČR a licenčním manažerem FAČR Stanislavem Rýznarem vypracovali nový Futsalový licenční řád SFČR, stanovující podmínky, které musí klub splnit, aby mu byla buď udělena licence pro účast v 1. FUTSAL lize, nebo pro účast ve 2. FUTSAL lize.

Futsalový licenční řád vznikal delší časové období a jeho finální podoba byla prezentována na mimořádném zasedání Výkonnému výboru SFČR, které se uskutečnilo dne 2. března 2021 distanční formou.

V následujícím hlasování byl nový licenční řád VV SFČR jednohlasně schválen. „Jednou z novinek je například nové rozdělení licencí na „Premium“ a „Standard“. Zatímco licence „Premium“ bude klub opravňovat k účasti v 1. FUTSAL lize, minimálně licence „Standard“ bude potřebná pro účast v 2. FUTSAL lize“, uvedl k novému licenčnímu řádu ligový šéf Výkonného výboru Daniel Kolman.

Zatímco pro účast v nejvyšší futsalové soutěži bude povinnost získat licenci již pro soutěžní ročník 2021/2022, pro účast v druhé nejvyšší futsalové soutěži bude povinnost získat licenci až pro soutěžní ročník 2022/2023. „K odložení nové podoby licenčního řízení pro druhou nejvyšší futsalovou soutěž jsme přistoupili zejména z důvodu, že druhá liga se již několik měsíců nehraje a nová podoba licenčního řízení pro kluby, které se budou chtít druhé ligy zúčastnit, zahrnuje celou řadu novinek. Druholigové kluby tak získají dostatečný čas pro přípravu,“ uvedl ligový sekretář Michal Chyba.

„Kluby, které se však budou chtít 2. FUTSAL ligy v soutěžním ročníku 2021/2022 účastnit, budou muset společně s přihláškou do soutěže předložit dokumenty, které nový licenční řád stanovuje v ustanovení § 26 odst. 2.“ doplnil Michal Chyba.    

Velmi důležitou informací je skutečnost, že kluby 2. FUTSAL ligy, které budou mít zájem doplnit případně počet účastníků 1. FUTSAL ligy, již v soutěžním ročníku 2021/2022, musí absolvovat licenční řízení, v rámci udělení licence Premium již v letošním roce.

Grémium klubů 1. FUTSAL ligy proběhne distanční formou online ve čtvrtek 25. března 2021 od 16.00 hodin. Pozvánku dostanou také všechny kluby 2. FUTSAL ligy. Grémia se aktivně zúčastní, mimo dalších pozvaných hostů, zástupce Právního oddělení FAČR pan Daniel Slanina, a licenční manažer FAČR pan Stanislav Rýznar, kteří provedou výklad nového Licenčního řádu.

Dokument

19. 3. 2021

Futsalový licenční řád SFČR