Celostátní ligy futsalu

4. 10. 2018

Rozhodnutí KF FAČR per rollam ze dne 3.10.2018

KF FAČR se usnesla, že k prošetření a případnému potrestání porušení Etického kodexu ze strany klubu SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště (poškozování reputace futsalu, zesměšňování členů SF apod.) je příslušná Disciplinární komise SF ČR.

Dále se KF FAČR usnesla, že DK SF ČR je příslušná rozhodnout i v jiných obdobných případech, tj. v případech, kdy bude na webových stránkách klubů docházet k porušení Etického kodexu dle článku III. bodu 12. Etického kodexu.