Celostátní ligy futsalu

24. 10. 2019

Rozhodnutí Disciplinární komise

 

Zápis o rozhodnutí Svazové disciplinární komise SFČR č. 8/1920 ze dne 24. 10. 2019

Rozhodování Svazové disciplinární komise se účastnili:
-          Jiří Prouza, předseda,
-          Daniel Slanina, člen,
-          Adam Forst, člen.

Dne 24. 10. 2019 rozhodla Svazová disciplinární komise následovně:

1)       Hráči Čeňkovi Cenekovi (ID 92090891, FC Tango Hodonín) se ukládá disciplinární trest zákazu závodní činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin vyloučení pro druhé napomenutí dle ustanovení § 50 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, který spáchal v utkání 6. kola VARTA futsal ligy Helas Brno vs. FC Tango Hodonín (01A0605) hraném dne 18. 10. 2019 tím, že byl jako hráč vyloučen proto, že byl v uvedeném utkání podruhé napomenut žlutou kartou.

2)      Hráči Filipovi Murínovi (ID 03090811, FC Baník Ostrava) se ukládá disciplinární trest zákazu závodní činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin vyloučení pro druhé napomenutí dle ustanovení § 50 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, který spáchal v utkání 4. kola 2. ligy -východ FC Tango Hodonín B vs. FC Baník Ostrava (02V0403) hraném dne 18. 10. 2019 tím, že byl jako hráč vyloučen proto, že byl v uvedeném utkání podruhé napomenut žlutou kartou. 

Poučení:

-          Dle ustanovení § 83 odst. 2 Disciplinárního řádu SFČR jsou výše uvedená rozhodnutí o spáchání disciplinárního přečinu a uložení trestu doručena dnem následujícím po jejich zveřejnění na Úřední desce.

-          Dle ustanovení § 109 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR má účastník řízení právo požádat o vydání odůvodnění rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně, pokud je proti němu podáno odvolání, je uhrazen poplatek za odvolání podle § 2 Přílohy č. 1 Disciplinárního řádu SFČR a odvolatel současně s odvoláním výslovně požádá o vyhotovení odůvodnění.

-          Dle ustanovení § 114 Disciplinárního řádu SFČR může účastník řízení do pěti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podat odvolání u Odvolací komise SFČR. Lhůta je zachována také tehdy, je-li odvolání podáno u Svazové disciplinární komise, nebo je-li ve lhůtě podáno k poštovní přepravě.

V Praze dne 24. 10. 2019, Jiří Prouza v. r., předseda Svazová disciplinární komise
Zveřejněno dne 24. 10. 2019

 


Zápis o rozhodnutí Svazové disciplinární komise SFČR ze dne 23. 10. 2019

Rozhodování Svazové disciplinární komise se účastnili:
-          Jiří Prouza, předseda,
-          Daniel Slanina, člen,
-          Adam Forst, člen.

Dne 23. 10. 2019 rozhodla Svazová disciplinární komise následovně:

1)       Členskému klubu Svarog FC Teplice se ukládá disciplinární trest peněžité pokuty ve výši 37.500,- Kč a trest odehrání utkání bez přítomností diváků na 3 domácí soutěžní utkání (ligová utkání i utkání poháru SFČR) s podmíněným upuštěním od výkonu tohoto trestu odehrání utkání bez přítomnosti diváků  na zkušební dobu do 31. 12. 2019, a to za disciplinární přečin porušení povinností pořádajícího klubu dle ustanovení § 73 odst. 2 písm. a) Disciplinárního řádu SFČR, který členský klub spáchal v utkání 4. kola VARTA futsal ligy Svarog FC Teplice vs. SK Interobal Plzeň (O1A0401) hraném dne 4. 10. 2019 tím, že členský klub Svarog FC Teplice jako organizátor utkání nepřijal taková opatření, aby v hale nebo areálu hřiště nebo jeho bezprostředním okolí nedošlo k výtržnostem, poškození zařízení haly nebo areálu hřiště, potyčkám, fyzickým napadením nebo k pokusu o takové jednání, když bezprostředně po skončení utkání (přibližně 20 minut po skončení utkání) se skupina přibližně 10 fanoušků Svarog FC Teplice dopustila výtržností a slovního vyhrožování řidiči autobusu hostujícího klubu a došlo k poškození boční karoserie a registrační značky autobusu hostujícího klubu na parkovišti u sportovní haly, resp. areálu hřiště. Členský klub Svarog FC Teplice je povinen uhradit peněžitou pokutu do 10 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č. 1601116011/0600 (variabilní symbol ID členského klubu), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou disciplinární komisi o zaplacení peněžité pokuty. Nebude-li disciplinární trest peněžité pokuty ve stanovené lhůtě vykonán, ukládá Svazová disciplinární komise členskému klubu Svarog FC Teplice disciplinární trest odebrání tří soutěžních bodů.

Poučení:

-          Dle ustanovení § 83 odst. 2 Disciplinárního řádu SFČR jsou výše uvedená rozhodnutí o spáchání disciplinárního přečinu a uložení trestu doručena dnem následujícím po jejich zveřejnění na Úřední desce.

-          Dle ustanovení § 109 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR má účastník řízení právo požádat o vydání odůvodnění rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně, pokud je proti němu podáno odvolání, je uhrazen poplatek za odvolání podle § 2 Přílohy č. 1 Disciplinárního řádu SFČR a odvolatel současně s odvoláním výslovně požádá o vyhotovení odůvodnění. 

-          Dle ustanovení § 114 Disciplinárního řádu SFČR může účastník řízení do pěti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podat odvolání u Odvolací komise SFČR. Lhůta je zachována také tehdy, je-li odvolání podáno u Svazové disciplinární komise, nebo je-li ve lhůtě podáno k poštovní přepravě.

V Praze dne 23. 10. 2019, Jiří Prouza v. r., předseda Svazová disciplinární komise
Zveřejněno dne 24. 10. 2019

 


Zápis o rozhodnutí Svazové disciplinární komise SFČR č. 6/1920 ze dne 18. 10. 2019

Rozhodování Svazové disciplinární komise se účastnili:
-          Jiří Prouza, předseda,
-          Daniel Slanina, člen,
-          Adam Forst, člen.

Dne 18. 10. 2019 rozhodla Svazová disciplinární komise následovně:

1)       Hráči Matějovi Randákovi (ID 98110332, TJ FC Dalmach Turnov) se ukládá disciplinární trest zákazu závodní činnosti na dvě soutěžní utkání za disciplinární přečin tělesného napadení dle ustanovení § 52 odst. 3 Disciplinárního řádu SFČR, který spáchal v utkání 3. kola 2. ligy – západ TJ FC Dalmach Turnov vs. FC Baník Chomutov (O2Z0302) hraném dne 13. 10. 2019 tím, že v přerušené hře kopl soupeře do nohy.

2)      Hráči Radkovi Kibalovi (ID 02060001, FC Baník Chomutov) se ukládá úhrnný disciplinární trest zákazu závodní činnosti na dvě soutěžní utkání za disciplinární přečin vyloučení pro druhé napomenutí podle § 50 Disciplinárního řádu SFČR a dále disciplinární přečin pohoršujícího, urážlivého nebo ponižujícího chování vůči delegovaným osobám podle § 49 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, které spáchal v utkání 3. kola 2. ligy – západ TJ FC Dalmach Turnov vs. FC Baník Chomutov (O2Z0302) hraném dne 13. 10. 2019 tím, že byl jako hráč vyloučen, protože byl v uvedeném utkání podruhé napomenut žlutou kartou, a že dále jako hráč po udělení ČK použil urážlivého výroku vůči rozhodčímu.

Poučení:
-          Dle ustanovení § 83 odst. 2 Disciplinárního řádu SFČR jsou výše uvedená rozhodnutí o spáchání disciplinárního přečinu a uložení trestu doručena dnem následujícím po jejich zveřejnění na Úřední desce. 

-          Dle ustanovení § 109 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR má účastník řízení právo požádat o vydání odůvodnění rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně, pokud je proti němu podáno odvolání, je uhrazen poplatek za odvolání podle § 2 Přílohy č. 1 Disciplinárního řádu SFČR a odvolatel současně s odvoláním výslovně požádá o vyhotovení odůvodnění. 

-          Dle ustanovení § 114 Disciplinárního řádu SFČR může účastník řízení do pěti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podat odvolání u Odvolací komise SFČR. Lhůta je zachována také tehdy, je-li odvolání podáno u Svazové disciplinární komise, nebo je-li ve lhůtě podáno k poštovní přepravě.

V Praze dne 18. 10. 2019, Jiří Prouza v. r., předseda Svazová disciplinární komise
Zveřejněno dne 21. 10. 2019

 


Zápis č. 5/1920 o rozhodnutí Svazové disciplinární komise SFČR ze dne 14. 10. 2019

Rozhodování Svazové disciplinární komise se účastnili:
-          Jiří Prouza, předseda,
-          Daniel Slanina, člen,
-          Adam Forst, člen.

Dne 14. 10. 2019 rozhodla Svazová disciplinární komise následovně:

Žádost členského klubu Svarog FC Teplice podaná dne 14. 10. 2019 o zastavení disciplinárního řízení, které bylo s tímto členským klubem zahájeno dne 10. 10. 2019 pro disciplinární přečin porušení povinností pořádajícího klubu dle ustanovení § 73 Disciplinárního řádu SFČR v utkání 4. kola VARTA futsal ligy Svarog FC Teplice vs. SK Interobal Plzeň (O1A0401) hraném dne 4. 10. 2019, se zamítá.

Odůvodnění:

Svazová disciplinární komise shledala žádost členského klubu Svarog FC Teplice o zastavení disciplinárního řízení nedůvodnou. Žádná z okolností uvedených v žádosti není důvodem pro zastavení disciplinárního řízení dle ustanovení § 106 Disciplinárního řádu SFČR. Disciplinární přečin porušení povinností pořádajícího klubu dle ustanovení § 73 Disciplinárního řádu SFČR lze spáchat i v areálu hřiště nebo jeho bezprostředním okolí a v bezprostřední souvislosti se soutěžním utkáním, tedy také již po ukončení utkání. Skutek, pro který je vedeno disciplinární řízení, se stal v areálu hřiště (resp. jeho bezprostředním okolí) a v bezprostřední souvislosti se soutěžním utkání (resp. bezprostředně po jeho skončení). Svazová disciplinární komise tudíž bude v zahájeném disciplinárním řízení nadále pokračovat.

Poučení:
-          Dle ustanovení § 83 odst. 2 Disciplinárního řádu SFČR je výše uvedené rozhodnutí doručeno dnem následujícím po dni zveřejnění této písemnosti na Úřední desce.

-          Dle ustanovení § 114 Disciplinárního řádu SFČR může účastník řízení do pěti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podat odvolání u Odvolací komise SFČR. Lhůta je zachována také tehdy, je-li odvolání podáno u Svazové disciplinární komise, nebo je-li ve lhůtě podáno k poštovní přepravě.

V Praze dne 14. 10. 2019, Jiří Prouza v. r., předseda Svazová disciplinární komise
Zveřejněno dne 15. 10. 2019

 


Zápis o rozhodnutí Svazové disciplinární komise SFČR ze dne 10. 10. 2019

Rozhodování Svazové disciplinární komise se účastnili:
-          Jiří Prouza, předseda,
-          Daniel Slanina, člen,
-          Adam Forst, člen.

Dne 10. 10. 2019 rozhodla Svazová disciplinární komise následovně:

1)       Hráči Lukáši Němcovi (ID 98021039, SK Interobal Plzeň) uložila disciplinární trest zákazu závodní činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin vyloučení pro druhé napomenutí dle ustanovení § 50 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, který spáchal v utkání 4. kola VARTA futsal ligy Svarog FC Teplice vs. SK Interobal Plzeň (O1A0401) hraném dne 4. 10. 2019 tím, že byl jako hráč vyloučen proto, že byl v uvedeném utkání podruhé napomenut žlutou kartou.

2)      Hráči Denisi Dziubovi (ID 00051322, FC Baník Ostrava) uložila disciplinární trest zákazu závodní činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin vyloučení pro druhé napomenutí dle ustanovení § 50 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, který spáchal v utkání 2. kola 2. ligy východ SK UP Olomouc, z. s., vs. FC Baník Ostrava (O2V0202) hraném dne 6. 10. 2019 tím, že byl jako hráč vyloučen proto, že byl v uvedeném utkání podruhé napomenut žlutou kartou.

3)      Hráči Danielu Říhovi (ID 96070319, ASM Dolní Loučky) uložila disciplinární trest zákazu závodní činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin vyloučení pro druhé napomenutí dle ustanovení § 50 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, který spáchal v utkání 2. kola 2. ligy východ FC Tango Hodonín B vs. ASM Dolní Loučky (O2V0204) hraném dne 6. 10. 2019 tím, že byl jako hráč vyloučen proto, že byl v uvedeném utkání podruhé napomenut žlutou kartou.

4)      Hráči Mario Ossorio (ID 87022210, Svarog FC Teplice) uložila disciplinární trest zákazu závodní činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin surové hry dle ustanovení § 46 odst. 1 Disciplinární řád SFČR, který spáchal v utkání 4. kola VARTA futsal ligy Svarog FC Teplice vs. SK Interobal Plzeň hraném (O1A0401) dne 4. 10. 2019 tím, že se dopustil surové hry, za kterou měl být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel futsalu.

5)      Členskému klubu FK ERA-PACK Chrudim uložila disciplinární trest peněžité pokuty ve výši 7.500, - Kč za disciplinární přečin porušení povinností pořádajícího klubu dle ustanovení § 73 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, který členský klub spáchal v utkání 4. kola VARTA futsal ligy FK ERA-PACK Chrudim vs. AC Sparta Praha (O1A0405) hraném dne 4. 10. 2019 tím, že nepřijal dostatečná opatření k zabránění nesportovního chování jednotlivců či skupiny osob, v tomto případě fanoušků domácího členského klubu, kteří se v průběhu utkání dopustili hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících a ponižujících pokřiků vůči členům realizačního týmu, funkcionářům klubu a delegovaným osobám. Členský klub FK ERA-PACK Chrudim je povinen uhradit peněžitou pokutu do 10 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č. 1601116011/0600 (variabilní symbol ID členského klubu), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou disciplinární komisi o zaplacení peněžité pokuty. Nebude-li disciplinární trest peněžité pokuty ve stanovené lhůtě vykonán, ukládá Svazová disciplinární komise členskému klubu FK ERA-PACK Chrudim disciplinární trest odebrání tří soutěžních bodů.

6)      Zahájila disciplinární řízení s členským klubem Svarog FC Teplice pro disciplinární přečin porušení povinností pořádajícího klubu dle ustanovení § 73 Disciplinárního řádu SFČR v utkání 4. kola VARTA futsal ligy Svarog FC Teplice vs. SK Interobal Plzeň (O1A0401) hraném dne 4. 10. 2019.

Poučení:
-          Dle ustanovení § 83 odst. 2 Disciplinárního řádu SFČR jsou výše uvedená rozhodnutí o spáchání disciplinárního přečinu doručena dnem následujícím po dni zveřejnění této písemnosti na Úřední desce.

-          Dle ustanovení § 109 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR má účastník řízení právo požádat o vydání odůvodnění rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně, pokud je proti němu podáno odvolání, je uhrazen poplatek za odvolání podle § 2 Přílohy č. 1 Disciplinárního řádu SFČR a odvolatel současně s odvoláním výslovně požádá o vyhotovení odůvodnění

-          Dle ustanovení § 114 Disciplinárního řádu SFČR může účastník řízení do pěti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podat odvolání u Odvolací komise SFČR. Lhůta je zachována také tehdy, je-li odvolání podáno u Svazové disciplinární komise, nebo je-li ve lhůtě podáno k poštovní přepravě.

V Praze dne 10. 10. 2019, Daniel Slanina, člen Svazová disciplinární komise
Zveřejněno dne 11. 10. 2019

 

 


 

 

Zápis č. 3/1920


Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 4. 10. 2019
 

Rozhodování DK se účastnili:
Jiří Prouza, předseda

Daniel Slanina, člen

Adam Forst, člen

Dne 4. 10. 2019 udělila DK
 • Úhrnný disciplinární trest zákazu závodní činnosti na 8 týdnů a peněžitou pokutu ve výši 1.000,- Kč hráči Dominik Mládek (ID 97020557, FC VSK VŠB TU Ostrava) za disciplinární přečiny vyloučení pro druhé napomenutí podle § 50 Disciplinárního řádu SFČR a pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám podle § 49 odst. 1 odst. 2 Disciplinárního řádu SFČR v zápase FC Baník Ostrava vs. FC VSK VŠB TU Ostrava (02V0106) tím, že hráč po udělení ČK zvlášť hrubým způsobem urážel slovně rozhodčího a vyhrožoval mu. Hráč Dominik Mládek a klub FC VSK VŠB TU Ostrava jsou povinni společně a nerozdílně uhradit peněžitou pokutu do 10 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet SFČR č. 1601116011/0600, variabilní symbol: ID hráče. Nebude-li disciplinární trest peněžité pokuty uhrazen do 10 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí, ukládá se potrestanému hráči náhradní trest zákazu závodní činnosti 2 týdny.
 • Disciplinární trest zákazu závodní činnosti na 1 SU hráči Marek Kratochvíl (ID 87010442, TERMITI LOKET) za disciplinární přečin narušení řádného průběhu hry podle § 47 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR v zápase TERMITI LOKET vs. FC Démoni Česká Lípa (P 16-03).
 • Disciplinární trest zákazu závodní činnosti na 1 SU hráči Petr Starý (ID 87041690, Žabinští Vlci Brno) za disciplinární přečin vyloučení pro druhé napomenutí podle § 50 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR v zápase Žabinští Vlci Brno vs. AC Gamaspol Jeseník (P 16-08).
Dne 4. 10. 2019 DK dále projednala žádost hráče Ivan Selyvonenko (ID 94101916, ASM Dolní Loučky) o prominutí výkonu zbytku trestu zákazu závodní činnosti na 5 SU, který mu byl uložen rozhodnutím DK ze dne 28. 3. 2019, a rozhodla takto:
 • Žádosti se v plném rozsahu vyhovuje tak, že hráči Ivan Selyvonenko (ID 94101916, ASM Dolní Loučky) se promíjí výkon zbytku trestu zákazu závodní činnosti na 2 SU z celkového trestu zákazu činnosti na 5 SU.
Poučení:
Dle § 83 odst. 2 Disciplinárního řádu SFČR jsou výše uvedená rozhodnutí o spáchání disciplinárního přečinu doručena den následujícím po dni zveřejnění této písemnosti na Úřední desce.
Dle § 114 Disciplinárního řádu SFČR může účastník řízení do pěti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podat odvolání u orgánu příslušného k rozhodnutí o odvolání. Lhůta je zachována také tehdy, je-li odvolání podáno u disciplinárního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje, nebo je-li ve lhůtě podáno k poštovní přepravě.
Dle § 109 Disciplinárního řádu SFČR má účastník řízení právo požádat o vydání odůvodnění rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně, pokud je proti němu podáno odvolání, je uhrazen poplatek za odvolání podle § 2 přílohy č. 1 Disciplinárního řádu SFČR – Sazebník poplatků a odvolatel současně s odvoláním výslovně požádá o vyhotovení odůvodnění.

V Praze dne 4. 10. 2019 zapsal Jiří Prouza v.r. člen DK SF ČR
Zveřejněno dne 4. 10. 2019
 
 

Zápis č. 2/1920

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 26. 9. 2019
Rozhodování DK se účastnili:
Jiří Prouza, předseda
Daniel Slanina, člen
Adam Forst, člen

Dne 26. 9. 2019 udělila DK

 • trest zastavení činnosti 1 SU hráči Karel Vrabec (ID 84091238, FT Zlej sen Liberec) za dvojí napomenutí v zápase FC Tango Hodonín vs. FT Zlej sen Liberec (O1A0304).
 • trest zastavení činnosti 1 SU hráči Martin Šabata (ID 86010206, 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto) za dvojí napomenutí v zápase 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto vs. SK Interobal Plzeň (O1A0306).

Poučení:
Dle čl. 19 odst. 1 disciplinárního řádu účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení trestu.

Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SFČR postupem dle článku 25 DŘ a 19 odst. 7 RMS.

Dne 26. 9. 2019 zapsal Jiří Prouza v.r. předseda DK SFČR
Zveřejněno dne 26. 9. 2019

 


Zápis č. 1/1920

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 19. 9. 2019
Rozhodování DK se účastnili:
Jiří Prouza, předseda
Daniel Slanina, člen
Adam Forst, člen

Dne 19. 9. 2019 udělila DK

 • trest zastavení činnosti 1 SU hráči Jaroslav Kubát (ID 95060888, FC Nejzbach Vysoké Mýto) za dvojí napomenutí v zápase Svarog FC Teplice vs. 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto (2/O1A0201).
 • trest zákazu výkonu funkce 3 SU pro Oldřich Pánek (ID 78030996, SK Slavia Praha) za nesportovní chování vůči rozhodčímu (pohoršující, urážlivé a ponižující výroky vůči 3R) v zápase SK Interobal Plzeň vs. SK Slavia Praha (2/O1A0202) Po dobu trvání trestu není Oldřich Pánek oprávněn vykonávat funkci vedoucího mužstva ani jinou funkci, která by jej opravňovala ke vstupu na lavičku v soutěžním utkání. Do soutěžního utkání se po dobu trestu nesmí zapojit ani jako hráč.

Poučení:

Dle čl. 19 odst. 1 disciplinárního řádu účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení trestu.

Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 25 DŘ a 19 odst. 7 RMS.

Dne 19. 9. 2019 zapsal Jiří Prouza v.r. předseda DK SFČR
Zveřejněno dne 20. 9. 2019


 


Rozhodnutí DK SFČR, sezóna 2018-2019


Zápis č. 32/1819

Zápis o rozhodnutí disciplinární komise ze dne 27. 6. 2019

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Martin Říha, předseda
Mgr. Jana Dufková, člen
Ing. Michal Chyba, člen

Dne 27. 6. 2019 zastavila disciplinární komise SFČR disciplinární řízení vedené proti Pavlu Nepilovi, ID 64060364 vedené na základě podnětu Výkonného výboru pro znevažování dobrého jména futsalu, neboť neshledala, že by došlo k provinění.

Dne 27. 6. 2019 zastavila disciplinární komise SFČR disciplinární řízení vedené proti Jiřímu Gnidovi, ID 69030728 zahájené z podnětu Výkonného výboru pro křivé obvinění.

Dne 27. 6. 2019 udělila DK SF ČR pokutu

 • ve výši 12 500 Kč klubu AC Sparta Praha pro porušení povinností uložených v čl. 7 odst. 4 RMS
 • ve výši 12 500 Kč klubu Svarog FC Teplice pro porušení povinností uložených v čl. 7 odst. 4 RMS
 • ve výši 17 500 Kč klubu Svarog FC Teplice pro porušení povinností pořadatele (nezabezpečení zákazu vstupu osob do ohraničeného prostoru sportoviště, umožnění vstupu osobám vnášejícím alkohol, nezajištění tištěného programu). Klubu Svarog FC Teplice byl dále pro porušení povinností pořadatele udělen trest uzavření hřiště na tři zápasy s podmínkou na zkušební dobu v trvání 3 soutěžních utkání.

Tyto pokuty jsou kluby povinny uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení (doručení) tohoto rozhodnutí na účet č. 478400513/0300 v.s. 649401.

Poučení:

Dle čl. 19 odst. 1 disciplinárního řádu účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení trestu.

Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

 Dne 30. 6. 2019 zapsal Mgr. Martin Říha v.r., předseda DK SFČR
Zveřejněno dne 08. 07. 2019


Zápis č. 31/1819

Zápis o rozhodnutí disciplinární komise ze dne 24. 5. 2019

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Martin Říha, předseda
Mgr. Jana Dufková, člen
Ing. Michal Chyba, člen

Dne 21. 5. 2019 uložila DK trest Dne 2.4.2019 udělila DK trest zákazu výkonu funkce ve výši 5 SU Petr Horákovi (ID 68040697, FK ERA-PACK Chrudim) za nesportovní chování (urážky a vulgární výrazy vůči delegátovi) v zápase semifinále play-off  AC Sparta Praha vs. FK ERA-PACK Chrudim hraném 10.5.2019. Po dobu trvání trestu není Petr Horák oprávněn vykonávat funkci asistenta trenéra ani jinou funkci, která by jej opravňovala ke vstupu na lavičku. Do soutěžního utkání se po dobu trestu nesmí zapojit ani jako hráč.

DK dále vzala na vědomí, že hráč David Cupák (ID 89052083, AC Sparta Praha) požádal o výmaz žluté karty, která mu byla udělena v zápase AC Sparta Praha vs. FC Démoni Česká Lípa (čtvrtfinále PO10108), neboť za provinění, za které byl touto žlutou kartou potrestán, mu byl v disciplinárním řízení dne 22.4.2019 udělen trest zastavení činnosti a jde tedy o dvojí provinění. Sekretariát SF ČR této žádosti vyhověl, DK nemá námitek. DK dospěla k rozhodnutí, že nadále bude vhodné v obdobných případech uvádět přímo do rozhodnutí DK, že má být žlutá karta vymazána tak, aby nemusel hráč žádat a aby nedocházelo k nespravedlivému dvojímu trestání.

Poučení:
Dle čl. 19 odst. 1 disciplinárního řádu účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení trestu.

Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 30. 5. 2019 zapsal Mgr. Martin Říha v.r., předseda DK SFČR
Zveřejněno dne 03. 06. 2019


Zápis č. 30/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 10. 5. 2019

Rozhodování DK se účastnili:
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 10. 5. 2019 řešila disciplinární komise prohřešky ze semifinálových duelů AC Sparta Praha vs. FK ERA-PACK Chrudim, a to na základě podnětů obou klubů.

AC Sparta Praha podala podnět na prošetření hráčů Bagatiniho (ID 90092450,  FK ERA-PACK Chrudim) pro surovou hru  a Evertona (ID 86111932, FK ERA-PACK Chrudim) pro zmaření slibně se rozvíjející brankové příležitosti.

FK ERA-PACK Chrudim podala podnět k prošetření hráče Tomáše Drahovského (ID 92100545, AC Sparta Praha) pro surovou hru.

Disciplinární komise si opatřila videozáznamy a stanovisko komise rozhodčích. Na jednání dále přizvala na jeho žádost hráče Bagatiniho. S ohledem na to, že o účast požádal disciplinárně prošetřovaný a podněty proti hráčům Evertonovi a Drahovskému byly podány teprve dne 9.5.2019, byl termín jednání DK stanoven na 10.5.2019.

Závěrem dospěla DK k těmto rozhodnutím:

1. Udělila trest zastavení činnosti na 4 SU hráči Antoniu Agne Bagatinimu, a to na základě stanoviska KR, že hráč se provinil surovou hrou (úder loktem), přičemž se nespokojila s vysvětlením hráče, že šlo o kontakt nevědomý (pravděpodobně spíš ramenem) a rozhodně nikoli o úmysl.

2. Udělila trest zastavení činnosti na 1 SU hráči Evertonovi za nesportovní chování, zmaření slibně se rozvíjející akce soupeře úmyslným zahráním míče rukou v boji o míč v nepř. hře.  Tento přestupek by měl být v zápase potrestán žlutou kartou. DK přistoupila k potrestání hráče poté, co bylo zjištěno, že by šlo o druhou žlutou kartu v zápase a následně by měl tedy hráč zastavenou činnost na 1 SU. Udělila mu tedy totožný trest, jaký by dostal, kdyby rozhodčí rozhodl v zápase správně.

Odchylné stanovisko člena DK SFČR Michala Chyby: „Zásadně nesouhlasím s potrestáním hráče Evertona (ERA-PACK Chrudim), neboť DK by měla řešit disciplinární provinění a to prioritně ta, za která byl hráč v zápase vyloučen nebo kdy je po utkání v zápise o utkání na pokyn delegáta uvedeno, že se hráč dopustil takového provinění, za které měl být vyloučen. V tomto ročníku soutěže DK několikrát přistoupila k potrestání i mimo tyto případy, avšak pouze v případě, že šlo o surovou hru či hrubě nesportovní chování poškozující celkový dojem ze hry. Dle mého názoru nepatří do kompetence DK trestání přestupků, za které může být hráč v zápase pouze napomenut (byť i následkem tohoto napomenutí by bylo následné vyloučení.“

3. Zastavila řízení proti hráči Tomáši Drahovskému, neboť dle stanoviska komise rozhodčích se dopustil přestupku, za který by mu byla v zápase udělena žlutá karta, avšak nikoli druhá v zápase a tudíž by bezprostředním následkem tohoto přestupku, pokud by byl řádně potrestán, nebylo vyloučení hráče  

Poučení:
Dle čl. 19 odst. 1 disciplinárního řádu účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení trestu.

Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 10. 5. 2019 zapsal Michal Chyba v.r., člen DK SFČR
Zveřejněno dne 10. 5. 2019


Zápis č. 29/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 4. 5. 2019

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 4. 5. 2019 udělila DK trest zastavení činnosti na 2 SU hráči Claudinhovi (ID 92012450, Svarog FC Teplice) za nesportovní chování na hřišti (vulgární posuňky) v zápase Svarog FC Teplice vs. SK Slavia Praha (SF1/PO10108201) – k udělení trestu bylo přistoupeno na základě podnětu klubu SK Slavia Praha a po provedeném šetření disciplinární komise.

Dne 4. 5. 2019 udělila DK peněžitý trest 500,00 Kč klubu Svarog FC Teplice pro porušení povinnosti stanovené v čl. 17, oddíl Play-off, odst. 8 RMS. Tato pokuta bude klubu automaticky stržena z kauce po skončení soutěže.

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 4. 5. 2019 zapsala  Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 5. 5. 2019

 


Zápis č. 28/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 22. 4. 2019
Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 22.4.2019 udělila DK tresty zastavení činnosti

 • 2 SU hráči David Cupák (ID 89052083, AC Sparta Praha) za hrubě nesportovní chování v zápase AC Sparta Praha vs. FC Démoni Česká Lípa (čtvrtfinále PO10108) – k udělení trestu bylo přistoupeno na základě vlastního zjištění disciplinární komise a stanoviska subkomise rozhodčích;
 • 1 SU hráči Lukáš Nečas (ID 00111035, SK Olympik Mělník) za dvojí napomenutí v zápase FK ERA-PACK Chrudim vs. SK Olympik Mělník (čtvrtfinále PO10113).

Dne 22.4.2019 udělila DK tyto peněžité tresty:

 • 5.000,00 Kč klubu AC Sparta Praha pro absenci druhé sady dresů v zápase čtvrtfinále PO10107 Tuto pokutu je klub povinen uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení (doručení) tohoto rozhodnutí na účet č. 478400513/0300 v.s. 649401
 • 500,00 Kč klubu AC Sparta Praha pro pozdní dodání videa (nepřetržitého záznamu) ze zápasu čtvrtfinále PO10108. Tato pokuta bude klubu automaticky stržena z kauce po skončení soutěže.

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 22. 4. 2019 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 23. 4. 2019

 


Zápis č. 27/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 2. 4. 2019
Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 2.4.2019 udělila DK trest zastavení činnosti 1 SU hráči Jakub Slaný (ID 95090904, SFFA Bazooka CF Uherské Hradiště) za dvojí napomenutí v zápase SK Interobal Plzeň vs. SFFA Bazooka CF Uherské Hradiště (O1A2203)

Dne 2.4.2019 udělila DK trest zákazu výkonu funkce 5 SU zákaz výkonu funkce pro Oldřich Pánek (ID 78030996, SK Slavia Praha) za hrubě nesportovní chování v zápase SK Slavia Praha vs. SK Olympik Mělník (O1A2205) Po dobu trvání trestu není Oldřich Pánek oprávněn vykonávat funkci vedoucího mužstva ani jinou funkci, která by jej opravňovala ke vstupu na lavičku. Do soutěžního utkání se po dobu trestu nesmí zapojit ani jako hráč.

Dne 2.4.2019 udělila DK tyto peněžité tresty:

 • 300,00 Kč klubu SK Interobal Plzeň pro neúplné splnění marketingových povinností
 • 200,00 Kč klubu ASM Dolní Loučky pro porušení povinnosti stanovené v čl. 11 odst. 1 RMS
 • 500,00 Kč klubu AC Gamaspol Jeseník pro závady v pořadatelské činnosti

Uložené pokuty budou klubům automaticky strženy z kauce po skončení soutěže

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 10. 4. 2019 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČRZápis č. 26/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 28.3.2019
Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 28.3.2019 udělila DK tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU Jiří Tomek (ID 89021971, Wizards DDM Praha 10) pro zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase proti Baníku Chomutov (O2Z2103)
 • 3 SU Tomáš Imlauf (ID 89032339, Wizards DDM Praha 10) pro hrubé nesportovní chování v zápase Wizards DDM Praha 10 vs. SK Olympik Mělník „B“ (O2Z2004)
 • 4 SU Jan Švarc (ID 87010931, Legie Příbram) pro hrubé nesportovní chování po zápase Legie Příbram vs. FK Boca Chotěboř (O2Z1802)
 • 5 SU Ivan Selyvoněnko (ID 94101916, ASM Dolní Loučky) pro hrubé nesportovní chování v zápase FC Baník Ostrava vs. ASM Dolní Loučky (O2V2006)
 • do 15.5.2019 Tomáš Prejsa (ID 94061672, SK Olympik Mělník) pro hrubé nesportovní chování v zápase Wizards DDM Praha 10 vs. SK Olympik Mělník „B“ (O2Z2004)
 • do 31.10.2019 Petr Popelka (ID 72070074, FK Boca Chotěboř) za surovou hru v zápase Legie Příbram vs. FK Boca Chotěboř (O2Z1802)

Dne 28.3.2019 udělila DK tresty zákazu výkonu funkce:

 • 2 SU pro Stefanos Chadzidis (ID 62011383, FC Tango Hodonín) pro kritiku rozhodčích bez hanlivých výrazů v zápase FC Tango Hodonín SKP Třinecká ocel Třinec (O2V2005).
 • 7 SU pro Luboš Vyhlídko (ID 86080207, Pampuch Liberec) za hrubě nesportovní chování v zápase FC Malibu Mladá Boleslav vs. Pampuch Liberec (O2Z2001).

Po dobu trvání trestu nejsou Stefanos Chadzidis a Luboš Vyhlídko oprávněni vykonávat funkci jakoukoli funkci, která by je opravňovala ke vstupu na lavičku. Do soutěžního utkání se po dobu trestu nesmí zapojit ani jako hráči.

Dne 28.3.2019 udělila DK tyto peněžité tresty:

 • 200,00 Kč klubu AC Sparta Praha pro porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 1 Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií
 • 1.000,00 Kč klubu Helas Brno pro nesplnění povinnosti dle čl. IV. odst. 9 Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií

Uložené pokuty budou klubům automaticky strženy z kauce po skončení soutěže

Dne 28.3.2019 udělila DK důtku

 • klubu Helas Brno pro poruchu mikrofonu
 • klubu Baník Ostrava – pro pozdní zahájení zápasu z důvodu poruchy na ozvučení a časomíře

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 3. 4. 2019 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 16. 4. 2019

 


Zápis č. 25/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 14.3.2019

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 14.3.2019 udělila DK tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU Josef Gabčo (ID 93091431, SK Olympik Mělník) za dvojí napomenutí v zápase SK Olympik Mělník vs. FK Era-Pack Chrudim (O1A1806) – k datu rozhodnutí DK hráč již trest vykonal
 • 1 SU Martin Kaválek (ID 92041061, FK Kladno) za dvojí napomenutí v zápase FC Rapid Ústí nad Labem vs. FK Kladno (O2Z1901)
 • 1 SU Martin Somerauer (ID 88090005, FK Boca Chotěboř) za dvojí napomenutí v zápase
  FK Boca Chotěboř vs. FC Malibu Mladá Boleslav (O2Z1906)
 • 2 SU Jiří Štěrba (ID 62010151, Tango Hodonín)

Dne 14.3.2019 udělila DK trest zákazu výkonu funkce: 2 SU zákaz výkonu funkce pro Jiří Štěrba (ID 62010151, FC Tango Hodonín) za nesportovní chování v zápase Tatran Baracuda Jakubčovice vs. FC Tango Hodonín (O2V1903). Po dobu trvání trestu není Jiří Štěrba oprávněn vykonávat funkci vedoucího mužstva ani jinou funkci, která by jej opravňovala ke vstupu na lavičku. Do soutěžního utkání se po dobu trestu nesmí zapojit ani jako hráč.

Dne 14.3.2019 udělila DK tyto peněžité tresty:

 • 750,00 Kč klubu FTZS Liberec pro porušení čl. IV. odst. 4 a 6 Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií
 • 600,00 Kč klubu FTZS Liberec pro opakované porušení povinnosti stanovené v čl. 7 odst. 5 RMS
 • 1.250,00 Kč klubu Bazooka CF Uherské Hradiště pro porušení čl. IV. odst. 2 a opakované porušení čl. IV. odst. 4 Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií
 • 250,00 Kč klubu Svarog Fc Teplice pro porušení čl. IV. odst. 2 Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií

Uložené pokuty budou klubům automaticky strženy z kauce po skončení soutěže

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 14.3.2019 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 15. 3. 2019Zápis č. 24/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 1.3.2019

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 1.3.2019 zahájila DK disciplinární řízení s hráči:

Petr Popelka (ID 72070074, FK Boca Chotěboř) pro surovou hru

Jan Švarc (ID 87010931, Legie Příbram) pro hrubé nesportovní chování

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 14.3.2019 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 15. 3. 2019 Zápis č. 23/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 22.2.2019

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 22.2.2019 udělila DK tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU Lukáš Vlach (ID 97030678, Pampuch Liberec) za zmaření brankové příležitosti v zápase SK FC Rapid Ústí nad Labem vs. Pampuch Liberec (O2Z1503)
 • 1 SU Patrik Plhák (ID 88101820, AC Gamaspol Jeseník) za dvojí napomenutí v zápase FC Baník Ostrava vs. AC Gamaspol Jeseník (O2V1202)
 • 1 SU Jan Němec (ID 93111887, AC Gamaspol Jeseník) za dvojí napomenutí v zápase FC Baník Ostrava vs. AC Gamaspol Jeseník (O2V1202)

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 1.3.2019 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 8. 3. 2019

 


Zápis č. 22/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 13.2.2019

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 13.2.2019 udělila DK tyto tresty zastavení činnosti:

 • 5 SU Kamil Půda (ID 95020015, FC VSK VŠB TU Ostrava) za urážku rozhodčího v zápase proti AC Sparta Praha (O1A1603)
 • 2 SU Pavel Caizl (ID 90030650, FK Kladno) za hrubé nesportovní chování v zápase FC Baník Chomutov vs. FK Kladno(O2Z1701)
 • 1 SU Dominik Dvořák (ID 97060660, FC Rapid Ústí nad Labem) za zmaření brankové příležitosti v zápase SK Olympik Mělník B vs. FC Rapid Ústí nad Labem (O2Z1702)
 • 1 SU Zbyněk Pospěch (ID 82101579, SK FERRAM Opava z.s.) za dvojí napomenutí v zápase proti FC Tango Hodonín (O2V1704)

Dne 13.2.2019 udělila DK trest zákazu výkonu funkce trenéra na 6 SU Davidu Fričovi (ID 82021120, SK Interobal Plzeň) za hanlivé výroky vůči rozhodčím v zápase SK Slavia Praha vs. SK Interobal Plzeň (O1A1602).

Dne 13.2.2019 udělila DK peněžitý trest – pokutu ve výši 400,00 Kč klubu Svarog FC Teplice pro porušení povinnosti dle článku 11 odst. 1 RMS v zápase FT Zlej sen Liberec vs. SVAROG FC Teplice (O1A1601). Pokuta bude klubu odečtena automaticky stržena z kauce po skončení soutěže.

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 13.2.2019 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 18. 2. 2019

 


Zápis č. 21/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 13.2.2019

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 13.2.2019 udělila DK trest zastavení činnosti klubu Gardenline Litoměřice.

Rozhodnutím Disciplinární komise SF ČR č. 11/1819 ze dne 16.11.2018 byla klubu Gardenline Litoměřice udělena pokuta ve výši 160.000,00 Kč. Vzhledem k tomu, že klub neuhradil pokutu ve stanovené lhůtě a neučinil tak ani dodatečně na základě výzvy zaslané klubu sekretářem Komise futsalu ČR dne 19.12.2018, rozhodla DK SF ČR v souladu s disciplinárním řádem, že činnost klubu bude zastavena až do úplného uhrazení pokuty. Pokuta ve výši snížené o případné částky získané vykoupením hráčů klubu Gardenline Litoměřice jinými kluby (8.000,00 Kč za jednoho hráče) musí být uhrazena v plné výši na účet číslo 478400513/0300 v.s. 649401.

Dne 13.2.2019 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 16. 2. 2019

 


Zápis č. 20/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 7.2.2019

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 7.2.2019 udělila DK tyto tresty zastavení činnosti:

 • 2 SU Patrik Lendler (ID 96041462, VŠSK Univerzita Zlín) za surovou hru v zápase AC Gamaspol Jeseník vs. VŠSK Univerzita Zlín (O2V1602)
 • 3 SU Michal Jenč (ID 93010700, SK Olympik Mělník B) za urážku rozhodčího v zápase FC Baník Chomutov vs. SK Olympik Mělník B (O2Z1606)
 • 3 SU Tomáš Prejsa (ID 94061672, SK Olympik Mělník B) za hrubé nesportovní chování v zápase FC Baník Chomutov vs. SK Olympik Mělník B (O2Z1606)
 • 5 SU Jakub Tošovský (ID 88030787, Legie Příbram) pro neoprávněný start v zápase FK Kladno vs. Legie Příbram (O2Z1601)

Dne 7.2.2019 udělila DK tento trest zákazu výkonu funkce:

 • 2 měsíce zákaz výkonu funkcí vedoucího mužstva a kapitána pro Josefa Šperera (ID 78030151, Legie Příbram) za umožnění neoprávněného startu hráče v zápase FK Kladno vs. Legie Příbram (O2Z1601)

Dne 7.2.2019 jednala DK ve věci řízení zahájeného dne 31.1.2019 proti hráči Claudinhovi (ID 92012450, Svarog FC Teplice), který dle vlastního zjištění disciplinární komise a dle rozhodnutí SubKR měl být vyloučen pro surovou hru v zápase Svarog FC Teplice vs. SK Slavia Praha (O1A1506), kterou bylo způsobeno soupeři zranění, kvůli kterému nedohrál zápas a byl převezen do nemocnice. Z tohoto důvodu přistoupila DK k potrestání hráče navzdory tomu, že mu nebyla udělena v zápase červená karta. DK tuto možnost má (podnětem může být i vlastní zjištění DK) a jak již bylo konstatováno v obdobném případě (zápis č. 4/1819) ve výjimečných případech DK bude nadále tuto možnost využívat s cílem spravedlivého trestání hráčů a s cílem výchovným. Hráči byl udělen trest zastavení činnosti na 6 SU.

7.2.2019 bylo rozhodnuto též o trestu pro hráče Radima Zárubu (ID 94121492, SK Slavia Praha), který měl být (též dle vlastního zjištění disciplinární komise a rozhodnutí Subkomise rozhodčích) vyloučen pro surovou hru, přičemž mu v zápase byla udělena pouze karta žlutá (a to již čtvrtá v tomto ročníku soutěže). DK se tedy usnesla na trestu zastavení závodní činnosti na 3 SU, ve kterém je obsažen i trest za žluté karty.

Dne 7.2.2019 udělila DK tyto peněžité tresty

 • 2.000,00 Kč klubu FC Baník Chomutov pro porušení povinnosti dle článku 15 odst. 13 RMS.
 • 5.000,00 Kč klubu Legie Příbram pro technickou kontumaci zápasu FK Kladno vs. Legie Příbram (O2Z1601).

Tyto pokuty jsou kluby povinny uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení (doručení) tohoto rozhodnutí na účet č. 478400513/0300 v.s. 649401 a zaslat potvrzení o platbě na adresy sekretariátu michal.chyba@fotbal.cz, prusa@fotbal.cz a futsalbox@seznam.cz.

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 7.2.2019 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 8. 2. 2019

 Zápis č. 19/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 31.1.2019
Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 31.1.2019 udělila DK tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU David Šimon (ID 75060620, 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto) za zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase Tatran Baracuda Jakubčovice vs. 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto (O2V1501)
 • 1 SU Petr Bendl (ID 94110211, FC Jerigo 1994 Plzeň) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase FK Boca Chotěboř vs. FC Jerigo 1994 Plzeň (O2Z1504)

Dne 31.1.2019 udělila DK pokutu ve výši 300,00 Kč klubu Tatran Baracuda Jakubčovice pro porušení povinnosti dle článku 18. odst. 9 RMS. Tato bude klubu stržena z kauce po skončení soutěže.

Dne 31.1.2019 zahájila DK SF ČR na základě vlastního zjištění disciplinární řízení s hráči:

 • Claudinho (ID 92012450, Svarog FC Teplice)
 • Radim Záruba (ID 94121492, SK Slavia Praha).

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 1. 2. 2019 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 5. 2. 2019

 


 

Zápis č. 18/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 24.1.2019

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 24.1.2019 udělila DK tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU Michal Stýbal (ID 97081196, Pampuch Liberec) za zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase FC Baník Chomutov vs. Pampuch Liberec (O2Z1405)
 • 1 SU Martin Furik (ID 93062214, AC Gamaspol Jeseník) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto vs. AC Gamaspol Jeseník (O2V1401)
 • 5 SU Radek Hrdý (ID 95080378, FC Rapid Ústí nad Labem) pro neoprávněný start v zápase FC Rapid Ústí nad Labem vs. FK Boca Chotěboř (O2Z1404)

Dne 24.1.2019 udělila DK tyto tresty zákazu výkonu funkce:

 • 2 měsíce zákaz výkonu funkce vedoucího mužstva pro Matěj Čapek (ID 92021264, FC Rapid Ústí nad Labem) za umožnění neoprávněného startu hráče v zápase FC Rapid Ústí nad Labem vs. FK Boca Chotěboř (O2Z1404)
 • 2 měsíce zákaz výkonu funkce kapitána pro Martin Gajdoš (ID 97070467, FC Rapid Ústí nad Labem) za umožnění neoprávněného startu hráče v zápase FC Rapid Ústí nad Labem vs. FK Boca Chotěboř (O2Z1404)
 • 6 SU zákaz výkonu funkce pro Jiří Gnida (ID 69030728, AC Gamaspol Jeseník) za nesportovní chování v zápase 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto vs. AC Gamaspol Jeseník (O2V1401) Po dobu trvání trestu není Jiří Gnida oprávněn vykonávat funkci trenéra či asistenta trenéra ani jinou funkci, která by jej opravňovala ke vstupu na lavičku. Do soutěžního utkání se po dobu trestu nesmí zapojit ani jako hráč.

Dne 24.1.2019 udělila DK tyto pokuty

 • 5.200,00 Kč klubu FTZS Liberec pro porušení povinností dle článku 7. odst. 4 a 5 RMS v zápase proti SK Slavia Praha (O1A1401)
 • 1.000,00 Kč klubu FC Tango Hodonín pro porušení povinnosti dle článku 11. RMS
 • 300,00 Kč klubu 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto pro porušení čl. IV. odst. 3 Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií
 • 5.000 Kč klubu FC Rapid Ústí nad Labem pro technickou kontumaci zápasu FC Rapid Ústí nad Labem vs. FK Boca Chotěboř (O2Z1404)

Uložené pokuty do výše 1.500,00 Kč včetně budou klubům automaticky strženy z kauce po skončení soutěže. FTZS Liberec a FC Rapid Ústí nad Labem jsou pokutu povinni uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení (doručení) tohoto rozhodnutí na účet č. 478400513/0300 v.s. 649401.

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 24.1.2019 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 25. 1. 2019


Zápis č. 17/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 17.1.2019

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 17.1.2019 udělila DK tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU Marko Radovanovič (ID 91102230, SK Slavia Praha) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase SK Sparta Praha vs. AC Sparta Praha (O1A1306)
 • 1 SU Patrik Špicar (ID 90052141, FC Baník Chomutov) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase FK Boca Chotěboř vs. FC Baník Chomutov (O2Z1303)

Dne 19.12.2018 udělila DK tyto pokuty

 • 200,00 Kč klubu Tatran Baracuda Jakubčovice pro porušení povinností dle článku 7. odst. 5 RMS
 • 250,00 Kč klubu VŠB TU Ostrava pro porušení čl. IV. odst. 2 Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií

Uložené pokuty budou klubům automaticky strženy z kauce po skončení soutěže.

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 18.1.2019 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 24. 1. 2019


Zápis č. 16/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 8.1.2019

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 8.1.2019 se jednání DK SF ČR zúčastnil David Filinger (ID 78010626, Svarog FC Teplice), prošetřovaný pro urážku rozhodčího a vyhrožování rozhodčímu v zápase ERA-PACK Chrudim vs. Svarog FC Teplice, který byl vyslechnut. Po provedeném výslechu a projednání věci mu udělila DK trest zastavení činnosti do 31.3.2019. Po dobu trvání trestu není David Filinger oprávněn vykonávat funkci trenéra či asistenta trenéra ani jinou funkci, která by jej opravňovala ke vstupu na lavičku. Do soutěžního utkání se po dobu trestu nesmí zapojit ani jako hráč.

Dne 8.1.2019 udělila DK dále tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU Martin Vokoun (ID 99050679, AC Sparta Praha) pro zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase 1. ligy U 19 proti Svarog FC Teplice (Q1A0405)
 • 1 SU David Jelínek (ID 01110417, FT Zlej sen Liberec) pro zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase 1. ligy U 17 proti 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto (R1A0403)
 • 3 SU Matěj Čapek (ID 92021264, Rapid Ústí nad Labem) za nesportovní chování vůči rozhodčím v zápase 1. ligy U 17 proti Tango Hodonín (R1A0407). Po dobu trvání trestu není Matěj Čapek oprávněn vykonávat funkci vedoucího mužstva ani jinou funkci, která by jej opravňovala ke vstupu na lavičku. Do soutěžního utkání se po dobu trestu nesmí zapojit ani jako hráč.

Dne 8.1.2019 zahájila DK SF ČR z pověření KF FAČR disciplinární řízení se Zdeňkem Polákem (ID 62090450), Michalem Letzelem (ID 65090403) a Miroslavem Procházkou (ID 80061095).

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 9.1.2019 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 10. 1. 2019


Zápis č. 15/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 19.12.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 19.12.2018 udělila DK trest zastavení činnosti 1 SU Ondřejovi Čtvrtníčkovi (ID 84061144, Bazooka Uherské Hradiště) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase Bazooka Uherské Hradiště vs. SK Interobal Plzeň (O1A1103)

Činnost má zastavenu i David Filinger (ID 78010626, Svarog FC Teplice), s nímž zahájila DK SF ČR disciplinární řízení na základě zápisu ze zápasu O1A1104).

Dne 19.12.2018 udělila DK pokutu 4.000 Kč klubu ASM Dolní Loučky pro porušení povinností dle článku 18 RMS. Tuto pokutu je klub povinen uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení (doručení) tohoto rozhodnutí na účet č. 478400513/0300, v.s. 649401.

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 31.12.2018 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 4. 1. 2019Zápis č. 14/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 13.12.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 13.12.2018 udělila DK tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU pro zmaření zjevné brankové příležitosti těmto hráčům

Jakub Jeřábek (ID 99021537, AC Gamaspol Jeseník U-19)
Matyáš Kerner (ID 00050661, FC Baník Chomutov U-19)
Martin Žižka (ID 00041107, FT ZS Liberec U-19)
Tomáš Plechatý (ID 00010750, FT ZS Liberec U-19)
Andrey Mykytjuk (ID 99081444, Helas Brno U-19)

 • 1 SU za vyloučení po dvojím napomenutí těmto hráčům

Miroslav Semerád (ID 73080323, FC Démoni Česká Lípa)
Vlastimil Ryšavý (ID 93040924, ASM Dolní Loučky)
Lukáš Lehner (ID 00060138, SK Olympik Mělník U-19)

Dne 13.12.2018 udělila 1.000 Kč klubu AC Sparta Praha pro porušení povinnosti dle článku u 18 odst. 8 RMS. Uložená pokuta bude klubu automaticky stržena z kauce po skončení soutěže

Dne 13.12.2018 zastavila DK disciplinární řízení vedené proti klubu ASM Dolní Loučky na základě zprávy delegáta ze zápasu proti AC Gamaspol Jeseník 02V1105.

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 13.12.2018 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 13. 12. 2018Zápis č. 13/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 6.12.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 6.12.2018 udělila DK tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU Jan Opluštil (ID 93062099, SKP Ocel Třinec) pro zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase AC Gamaspol Jeseník v.s. SKP Ocel Třinec (O2V1003)
 • 5 SU Adrian Němšovský (ID 00021002, FK ERA_PACK Chrudim U-19) za vyloučení po dvojím napomenutí a pro nesportovní chování vůči rozhodčím (zápas Q1A0203)
 • 5 SU Tomáš Prejsa (ID 94061672, SK Olympik Mělník B) pro neoprávněný start v zápase Legie Příbram vs. SK Olympik Mělník B (O2Z1004)

Dne 6.12.2018 udělila DK tyto tresty zákazu výkonu funkce:

 • 2 měsíce zákaz výkonu funkce vedoucího mužstva pro Tomáš Prejsa (ID 94061672, SK Olympik Mělník B) za umožnění neoprávněného startu hráče v zápase Legie Příbram vs. SK Olympik Mělník B (O2Z1004)
 • 2 měsíce zákaz výkonu funkce kapitána pro Jiří Vokoun (ID 96120489, SK Olympik Mělník B) za umožnění neoprávněného startu hráče v zápase Legie Příbram vs. SK Olympik Mělník B (O2Z1004)

Dne 6.12.2018 udělila DK peněžité tresty

 • 600 Kč klubu SKP Ocel Třinec pro porušení povinnosti dle článku u 11 odst. 1 RMS. Uložená pokuta bude klubu automaticky stržena z kauce po skončení soutěže
 • 5.000 Kč klubu SK Olympik Mělník B pro technickou kontumaci zápasu Legie Příbram vs. SK Olympik Mělník B (O2Z1004). Tuto pokutu je klub povinen uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení (doručení) tohoto rozhodnutí na účet č. 478400513/0300, v.s. 649401.

Dne 6.12.2018 zastavila DK disciplinární řízení vedené proti klubu Wizards DDM Praha na základě zprávy delegáta ze zápasu proti FC Baník Chomutov 02Z1003.

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Disciplinární komise SF ČR se dále zabývala podnětem pro porušení Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR klubem FC Benago Zruč nad Sázavou, který podal klub Gardenline Litoměřice. DK SF ČR si opatřila potřebné dokumenty (smlouvu o převodu členských práv ve verzi předložené KF FAČR i ve verzi uzavřené mezi kluby) a seznámila se se stanoviskem sekretariátu KF FAČR.  Poté DK konstatovala, že, pokud by i došlo k porušení předpisů, nebylo by možné zahájit disciplinární řízení, neboť od tvrzeného provinění uplynula doba delší než jeden rok – smlouvy o převodu členských práv byly uzavřeny 31.5. 2017 (viz čl. 15 odst. 1 disciplinárního řádu). Nicméně lze konstatovat, že při studiu podkladů členové DK neshledali žádné pochybení. Z uzavřených smluv vyplývá, že převádějící klub (dále Benago) převedl veškerá svá práva a povinnosti a věc tak spadá pod čl. 11 Organizační směrnice (nikoli pod čl. 9). Již v minulosti byla takto převáděna práva i jinými subjekty. Na věci nic nemění to, že k převodu došlo za úplatu, avšak i toto je běžný postup. Pochybnosti může vzbuzovat to, že došlo k uzavření dvou smluv – jedné pro potřeby uspořádání vzájemných vztahů mezi Benagem a nabývajícím Svarogem FC Teplice a druhé pro potřeby KF FAČR. K tomu ale lze konstatovat, že ve smlouvě první se strany dohodly na mlčenlivosti ohledně výše úplaty a z toho vyplývá potřeba předložit KF FAČR doklad, který tuto skutečnost neobsahoval. Toto řešení do budoucna nelze klubům úplně doporučit (bylo by zřejmě vhodnější odkázat se ve smlouvě na nějakou zvláštní dohodu o finančním vyrovnání, která by nebyla nedílnou součástí smlouvy a tudíž by nebylo nutné předkládat ji KF FAČR).  Pochybnost může vzbudit i to, že ve smlouvě jsou zvláště zdůrazněna práva k soutěži 1. ligy, ale to lze pochopit, neboť práva k 1. lize jsou nejvýznamnějšími právy v celém souboru. DK SF ČR konstatovala, že se tedy nebude věcí dále zabývat.

Dne 6.12.2018 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 7. 12. 2018


Zápis č. 12/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 29.11.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 29.11.2018 udělila DK tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU Lukáš Krčmařík (ID 89080433, SK FERRAM Opava z.s.) pro zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase SK FERRAM Opava z.s. v.s.  VŠSK Zlín (O2V0902)
 • 1 SU Matěj Rybář (ID 02010757, Interobal Plzeň U-17) za vyloučení po dvojím napomenutí (R1Z0103)
 • 1 SU Petr Zajíček (ID 00060947, Interobal Plzeň U-19) za vyloučení po dvojím napomenutí
 • 5 SU Adam Tylč (ID 98051812, ASM Dolní Loučky U-19) pro nesportovní chování vůči rozhodčím (zápas Q1A0110)
 • 1 SU Karel Laštovka (ID 01070818, FC Baník Chomutov U-17) za vyloučení po dvojím napomenutí (R1A0105)
 • 1 SU Pavel Bršlica (ID 98061538, VŠSK Zlín) za vyloučení po dvojím napomenutí v utkání VŠSK Zlín vs. USK Slavia Ostrava (O2Z0806)

Dne 29.11.2018 udělila DK tyto peněžité tresty:

 • 1.300 Kč klubu FC Rapid Ústí nad Labem pro porušení povinností dle článku 15 odst. 6 soutěžního řádu, dle článku 11 odst. 1 RMS, článku 18 odst. 9 písm.a) RMS
 • 1.500 Kč klubu Tatran Baracuda Jakubčovice pro porušení povinností dle článku 18 odst. 8 RMS a pro urážky rozhodčího ze strany pořadatele a diváků
 • 400 Kč klubu FC Tango Hodonín pro porušení povinností dle článku u 11 odst. 1 RMS
 • 1.000 Kč klubu AC Sparta Praha pro porušení povinnosti dle Článku 17 – část C odst. 12 písm.f) RMS
 • 2.000 Kč Felipe Condemu (ID 81092065, Era-Pack Chrudim) pro porušení zákazu uvedeného v článku III. odst. 3 Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií.

Uložené pokuty budou klubům automaticky strženy z kauce po skončení soutěže. Felipe Conde je povinen uhradit pokutu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení (doručení) tohoto rozhodnutí na účet č. 478400513/0300, v.s. 649401.

Dne 29.11.2018 zastavila DK disciplinární řízení vedené proti klubu SK FERRAM Opava z.s.na základě zápisu u utkání a zprávě delegáta ze zápasu proti VŠSK Futsal Zlín 02V0902.

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 29.11.2018 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 30. 11. 2018


Zápis č. 11/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 22.11.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 22.11.2018 udělila DK tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU Patrik Rubý (ID 95120885, SK FERRAM Opava z.s.) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase Žabinští vlci Brno vs. SK FERRAM Opava z.s. (O2V0805)
 • 1 SU Patrik Špicar (ID 90092141, FC Baník Chomutov) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase FC Jerigo 1994 Plzeň vs. FC Baník Chomutov (O2V0802)

Dne 22.11.2018 udělila DK tyto peněžité tresty:

 • 200 Kč klubu FC Baník Chomutov pro porušení povinnosti dle článku 11 odst. 1 RMS
 • 500 Kč klubu SK Slavia Praha pro opakované porušení povinností dle článku IV. odst. 5) Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií
 •  500 Kč klubu FTZS Liberec pro opakované porušení povinností dle článku IV. odst. 5) Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií
 • 1.000 Kč klubu FK Kladno pro závady v pořadatelském zajištění

Uložené pokuty budou klubům automaticky strženy z kauce po skončení soutěže.

 • 3.000 Kč klubu AC Gamaspol Jeseník pro porušení povinnosti dle článku 17. odst. 17.7) Propozice Poháru FAČR futsalu FIFA 2018

AC Gamaspol Jeseník je povinen uhradit pokutu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení (doručení) tohoto rozhodnutí na účet č. 478400513/0300,  v.s. 649401.

Dne 22.11.2018 udělila DK důtku klubu FK Kladno pro výtržnosti fanoušků klubu při zápase FK Kladno vs. FC Rapid Ústí nad Labem.

Dne 22.11.2018 rozhodla DK SF ČR, že potvrzuje a přebírá rozhodnutí DK Divize „A“ ze dne 22.11.2018.

Disciplinárně prošetřovaní mohou proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 24.11.2018 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 26. 11. 2018


 Zápis č. 10/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise SF ČR ze dne 16.11.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 16.11.2018 udělila DK SF ČR peněžitý trest ve výši 160.000 Kč klubu GARDENLINE Litoměřice z důvodů odstoupení ze soutěží VARTA futsal ligy a 1. juniorské ligy U17 a U19. Tuto pokutu je klub povinen uhradit v souladu s článkem 6 odst. 3 DŘ, tj. do 15 dnů od doručení (oznámení) tohoto rozhodnutí na účet číslo 478400513/0300, v.s. 649401.

Pro případ, že tak klub neučiní, hráči, kteří byli k datu odstoupení klubu ze soutěží v klubu registrováni, mohou být vykoupeni jiným klubem, a to za částku 8.000 Kč za jednoho hráče. Toto ustanovení platí do doby, než bude uhrazena celá výše pokuty uložené tímto rozhodnutím.

Disciplinárně prošetřovaní mohou proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 23.11.2018 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 26. 11. 2018


Zápis č. 9/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 14.11.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 14.11.2018 udělila DK tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU Pimpolho (ID 95021817, AC Sparta Praha) za zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase FC Démoni Česká Lípa vs. AC Sparta Praha (O1A0704)
 • 3 SU Patrik Hlobil (ID 94090910, VŠSK Univerzita Zlín) za hrubé nesportovní chování vůči rozhodčím v zápase proti 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto (O2V0701)
 • 1 SU Jaromír Frebort (ID 97041852, FC Baník Ostrava) za zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase Tatran Baracuda Jakubčovice vs. FC Baník Ostrava (O2V0705)
 • 2 SU Pavel Czene (ID 74071057, FC Baník Ostrava) za nesportovní chování v zápase Tatran Baracuda Jakubčovice vs. FC Baník Ostrava (O2V0705). Po dobu trvání trestu není Pavel Czene oprávněn vykonávat funkci vedoucího mužstva ani jinou funkci, která by jej opravňovala ke vstupu na lavičku. Do soutěžního utkání se po dobu trestu nesmí zapojit ani jako hráč.

Dne 14.11.2018 udělila DK tyto peněžité tresty:

 • 500 Kč SK Olympik Mělník „B“ pro porušení povinnosti dle článku 15 odst. 13 RMS
 • 1.000 Kč klubu Bazooka CF Uherské Hradiště pro opakované porušení povinností dle Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií

Uložené pokuty budou klubům automaticky strženy z kauce po skončení soutěže.

Dne 14.11.2018 zastavila DK disciplinární řízení vedené proti FC Baník Chomutov, neboť bylo zjištěno, že při zápase č. O2Z0706 nefungovala světelná tabule, ale klub všechny své povinnosti dle směrnice pro pořadatele splnil.

Disciplinárně prošetřovaní mohou proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 14.11.2018 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK
Zveřejněno dne 19. 11. 2018


Zápis č. 8/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 7.11.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 7.11. 2018 udělila DK jednomyslně tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU David Koutník (ID 93050668, FC Baník Chomutov) za zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase FK Kladno vs. FC Baník Chomutov (O2Z0601)
 • 1 SU Dominik Kejdana (ID 96071738, Pampuch Liberec) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase GMM Jablonec vs. Pampuch Liberec (O2Z0604)
 • 1 utkání v Poháru FAČR Joao Jairo De Oliveira Barros (ID 86072431, SVAROG FC Teplice) za zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase DYNAMO PCO České Budějovice vs. Svarog FC Teplice (čtvrtfinále Poháru FAČR)

Dne 7.11. 2018 udělila DK peněžitý trest 500 Kč klubu Legie Příbram pro porušení povinnosti dle článku 15 odst. 13 RMS. Uložená pokuta bude klubu automaticky stržena z kauce po skončení soutěže

Disciplinárně prošetřovaní mohou proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 8.11. 2018 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK
Zveřejněno dne 8. 11. 2018


Zápis č. 7/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 1.11.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 1.11.2018 udělila DK trest zastavení činnosti na  1 SU Davidu Molnárovi (ID 83081515, Tatran Baracuda Jakubčovice) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase Tatran Baracuda Jakubčovice vs. SKP Třinecká ocel (O2V0506)

Dne 1.11. 2018 udělila DK peněžitý trest 200 Kč klubu FC Jerigo 1994 Plzeň pro porušení povinnosti dle článku 11 odst. 1 RMS. Uložená pokuta budou klubu automaticky stržena z kauce po skončení soutěže.

Disciplinárně prošetřovaní mohou proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 1.11. 2018 zasedla DK též jako etická komise ve věci etického řízení proti SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště vedeného pro porušení Etického kodexu (článku III. bodu 12.). Klubu je vytýkáno, že i po několikerém upozornění PR manažera SF Michala Pavlíka neupustil od hanlivých, urážejících článků poškozujících reputaci futsalu. Eticky prošetřovaný byl poučen o tom, že má právo být předvolán, o předvolání nepožádal a zaslal DK vyjádření k věci. Po projednání věci byla klubu SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště udělena pokuta ve výši 1.500 Kč. Tuto pokutu je klub povinen uhradit ve lhůtě do 22. 11. 2018 na účet č. 478400513/0300, variabilní symbol 649401 a zaslat kopii dokladu o zaplacení na sekretariát SF (prusa@fotbal.cz a michal.chyba@fotbal.cz).            

Potrestaný klub může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí k  Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku VIII. Etického kodexu. Odvolání nemá odkladný účinek.

Dne 5. 11. 2018 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK
Zveřejněno dne 7. 11. 2018


Zápis č. 6/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 25.10.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 25.10.2018 udělila DK tyto tresty zastavení činnosti:

 • 2 SU Ondřej Havrda (ID 86031122, FC Démoni Česká Lípa) za opakovanou kritiku rozhodčího v zápase proti SK Olympik Mělník (O1A0505)
 • 1 SU Tomáš Votava (ID 92121760, FC Rapid Ústí nad Labem) vyloučení po dvojím napomenutí v zápase Pampuch Liberec vs. FC Rapid Ústí nad Labem (O2Z0403)
 • 1 SU Jakub Tošovský (ID 83030787, Legie Příbram) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase Wizards DDM Praha 10 vs. Legie Příbram (O2Z0406)
 • 1 SU Jan Vavrač (ID 94050068, AC Gamaspol Jeseník) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase AC Gamaspol Jeseník vs. Žabinští Vlci Brno (O2V0406)

Dne 25.10. 2018 udělila DK tyto peněžité tresty:

 • 500 Kč klubu Bazooka CF Uherské Hradiště pro opakované porušení povinností dle Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií
 • 1.000 Kč klubu FC Démoni Česká Lípa pro opakované porušení povinností dle Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií (nedodání článku s ohlasy, nedodání fotografií)
 • 1.000 Kč klubu FC Rapid Ústí nad Labem pro porušení povinnosti dle článku 11 odst. 1 RMS

Uložené pokuty budou klubům automaticky strženy z kauce po skončení soutěže

Dne 25.10.2018 zahájila DK řízení s klubem Gardenline Litoměřice pro odstoupení ze soutěží (Varta futsal ligy a juniorských lig). DK se usnesla, že klubu udělí pokutu, jejíž výši stanoví až poté, kdy bude zřejmé, zda se podařilo klub nahradit v soutěžích juniorských lig.

Disciplinárně prošetřovaní mohou proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 29.10.2018 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK
Zveřejněno dne 30.10.2018


Zápis č. 5/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 18.10.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 18.10.2018 udělila DK jednomyslně tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU Jaroslav Kubát (ID 95060888, FC Nejzbach Vysoké Mýto) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase AC GAmaspol Jeseník vs. FC Nejzbach Vysoké Mýto (O2V0301)
 • 1 SU Michal Mikyska (ID 97051873, FC VSK VŠB-TU Ostrava) za zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase Helas Brno vs. FC VSK VŠB-TU Ostrava (O1A0404)
 • 1 SU Petr Benát (ID 80051287, PCO DYNAMO České Budějovice) za hrubé nesportovní chování v zápase FK Kladno vs. PCO DYNAMO České Budějovice (O2Z201); na základě videozáznamu potrestáno dle čl. 19 odst. 4 RMS (k datu rozhodnutí si hráč již trest odpykal)

Dne 18.10. 2018 udělila DK tyto peněžité tresty:

 • 500 Kč klubu Wizards DDM Praha 10 pro porušení povinnosti dle článku 15 odst. 13 RMS
 • 1.400 Kč klubu AC Gamaspol Jeseník pro porušení povinnosti dle článku 11 odst. 1 RMS a nenastoupení družstva k utkání FC TANGO Hodonín vs. AC Gamaspol Jeseník (O2V0206)
 • 250 Kč klubu FC Démoni Česká Lípa pro porušení povinnosti dle článku IV. odst. 6) Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií
 • 250 Kč klubu FTZS Liberec pro porušení povinnosti dle článku IV. odst. 5) Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií
 • 1.500 Kč klubu FTZS Liberec pro porušení a opakované porušení povinnosti dle článku 15 odst. 13 RMS
 • 250 Kč klubu SK Slavia Praha pro porušení povinnosti dle článku IV. odst. 5) Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií

Uložené pokuty budou klubům automaticky strženy z kauce po skončení soutěže

Dne 18.10.2018 zastavila DK disciplinární řízení vedené proti rozhodčím Damianu Jaruchiewiczovi a Grzegorzu Wierciochovi a delegátu Robertu Grabowskému na základě zápisu u utkání a zprávě delegáta pro pozdní dostavení se k zápasu FTZS Liberec vs. SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště.

Disciplinárně prošetřovaní mohou proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 23.10.2018 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK


Zápis č. 4/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 9.10.2018

Rozhodování DK SF ČR se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 9.10.2018 zahájila DK SF ČR na základě pověření Komisí futsalu FAČR disciplinární řízení proti klubu SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště pro porušení Etického kodexu (článku III. bodu 12.). Klubu je vytýkáno, že i po několikerém upozornění PR manažera neupustil od hanlivých, urážejících článků poškozujících reputaci futsalu. Eticky prošetřovaný se poučuje o tom, že má právo být předvolán a vyzývá se tímto, aby (pokud si zástupci klubu chtějí využít právo zúčastnit se jednání DK) požádal o toto předvolání písemně (e-mailem) ve lhůtě do 22.10.2018.

Dne 9.10. 2018 udělila DK SF ČR trest zastavení závodní činnosti na 3 SU hráči Fabricio  (83012114, Gardenline Litoměřice) za hrubé nesportovní chování v zápase proti SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště (O1A0202). Disciplinární řízení zahájila disciplinární komise na základě vlastního zjištění při prošetřování disciplinárního přestupku hráče Jakuba Slaného na základě poskytnutého videozáznamu a na základě písemné zprávy subkomise rozhodčích. DK jednala o tomto přestupku již 27.9.2018 (viz zápis 2/1819), avšak mezi členy DK nepanovala jednota v názorech, zda trestat hráče bez jeho předchozího vyloučení v zápase (byť kvůli chybě rozhodčího). Na základě opakovaného projednání DK odhlasovala, že ve výjimečných případech (kdy v tomto případě zákrok Fabricia je možno chápat jako surový a vyvolávající reakci potrestaného Jakuba Slaného) je nutno k takovému potrestání přistoupit. Vzhledem k tomu, že účelem disciplinárního řízení má být spravedlivé posouzení věci a komise by měla dbát na to, aby tresty měly i výchovný charakter, přistoupila v tomto výjimečném případě k potrestání hráče Fabricia, neboť by bylo nespravedlivé, aby zůstal potrestán pouze hráč Slaný, jehož skutek (jakkoli neomluvitelný) byl způsoben zřejmou frustrací ze zákroku Fabricia a jeho následného nedostatečného potrestání rozhodčím.

Dne 9.10.2018 udělila DK SF ČR klubu PRAMEN Havlíčkův Brod peněžitý trest ve výši 48.000,- Kč z důvodů odstoupení ze soutěže (2. ligy Východ). Tuto pokutu je klub povinen uhradit v souladu s článkem 6 odst. 3, tj. do 15 dnů od doručení (oznámení) rozhodnutí. Pro případ, že tak klub neučiní, na úhradu pokut bude použita vratka startovného a hráči, kteří byli k datu odstoupení klubu ze soutěže v klubu registrováni, mohou být vykoupeni jiným klubem, a to za částku 6.000 Kč za jednoho hráče. Toto ustanovení platí do doby, než bude uhrazena celá výše pokuty uložené tímto rozhodnutím.

Disciplinárně prošetřovaní mohou proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 10.10.2018 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK


Zápis č. 3/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 2.10.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 2.10.2018 udělila DK jednomyslně tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU Joao Jairo De Oliveira Barros (ID 86072431, SVAROG FC Teplice) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase Svarog FC Teplice vs. AC Sparta Praha (O1A0302)
 • 1 SU Lukáš Nečas (ID 00111035, SK Olympik Mělník) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase FK Boca Chotěboř vs. SK Olympik Mělník „B“ (O2Z0105)
 • 1 SU Jakub Němec (ID 83071495, SK Olympik Mělník) za zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase FK Boca Chotěboř vs. SK Olympik Mělník „B“ (O2Z0105)

 Dne 2.10. 2018 udělila DK jednomyslně tyto peněžité tresty:

 • 2.000 Kč klubu VŠSK Zlín pro porušení povinnosti dle článku 15 odst. 13 RMS
 • 2.000 Kč klubu USK Ostrava pro porušení povinnosti dle článku 15 odst. 13 RMS

Dne 2.10.2018 zastavila DK disciplinární řízení vedené proti klubu AC GAMASPOL Jeseník na základě zápisu u utkání a zprávě delegáta ze zápasu proti Baníku Ostrava (02V0102).

Dne 5.10.2018 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK


Zápis č. 2/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 27.9.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 27.9.2018 udělila DK trest zastavení činnosti 4 SU Jakubu Slanému (ID 95090904, SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště) za hrubé nesportovní chování v zápase proti GARDENLINE Litoměřice (O1A0202).

Dne 27.9.2018 udělila DK jednomyslně tyto peněžité tresty:

 • 100 Kč klubu GARDENLINE Litoměřice pro porušení povinnosti dle článku 7 odst. 5 RMS v zápase proti SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště (O1A0202)
 • 400 Kč klubu SVAROG FC Teplice pro porušení povinnosti dle článku 11 odst. 1 RMS v zápase Helas Brno vs. SVAROG FC Teplice (O1A0205)
 • 250 Kč klubu SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště pro porušení povinnosti dle článku IV. odst. 6) Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií

Dne 27.9.2018 se DK dále zabývala problematikou, zda disciplinárně projednat prohřešky a trestat hráče, kteří byli v zápase nepotrestáni vinou pochybení rozhodčího.

Dne 30.9.2018 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK


Zápis č. 1/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 13.9.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 13.9.2018 udělila DK jednomyslně tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU Dominik Bílek (ID 99030839, Helas Brno) za zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase SK Slavia Praha vs. Helas Brno (O1A0102)
 • 1 SU Josef Gabčo (ID 93091431, SK Olympik Mělník) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase Svarog FC Teplice vs. SK Olympik Mělník (O1A0103)

Dne 13.9.2018 udělila DK jednomyslně tyto peněžité tresty:

 • 1.000 Kč klubu FT ZS Liberec pro porušení povinnosti dle článku 7 odst. 5 RMS v zápase AC Sparta Praha vs. FT ZS Liberec (O1A0101)
 • 1.000 Kč klubu SK Interobal Plzeň pro porušení povinnosti dle článku 18 odst. 8 RMS v zápase SK Interobal Plzeň vs. FK ERA-PACK Chrudim (O1A0104)

Dne 13.9.2018 se DK dále zabývala články na webu klubu Bazooka CF Uherské Hradiště. Prozatím nepřijala žádné rozhodnutí.

Dne 13.9.2018 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK

 

Zápis o rozhodnutí Svazové disciplinární komise SFČR č. 8/1920 ze dne 24. 10. 2019

 

Rozhodování Svazové disciplinární komise se účastnili:

-          Jiří Prouza, předseda,

-          Daniel Slanina, člen,

-          Adam Forst, člen.

 

Dne 24. 10. 2019 rozhodla Svazová disciplinární komise následovně:

1)       Hráči Čeňkovi Cenekovi (ID 92090891, FC Tango Hodonín) se ukládá disciplinární trest zákazu závodní činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin vyloučení pro druhé napomenutí dle ustanovení § 50 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, který spáchal v utkání 6. kola VARTA futsal ligy Helas Brno vs. FC Tango Hodonín (01A0605) hraném dne 18. 10. 2019 tím, že byl jako hráč vyloučen proto, že byl v uvedeném utkání podruhé napomenut žlutou kartou.

2)      Hráči Filipovi Murínovi (ID 03090811, FC Baník Ostrava) se ukládá disciplinární trest zákazu závodní činnosti na jedno soutěžní utkání za disciplinární přečin vyloučení pro druhé napomenutí dle ustanovení § 50 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, který spáchal v utkání 4. kola 2. ligy -východ FC Tango Hodonín B vs. FC Baník Ostrava (02V0403) hraném dne 18. 10. 2019 tím, že byl jako hráč vyloučen proto, že byl v uvedeném utkání podruhé napomenut žlutou kartou.

 

Poučení:

-          Dle ustanovení § 83 odst. 2 Disciplinárního řádu SFČR jsou výše uvedená rozhodnutí o spáchání disciplinárního přečinu a uložení trestu doručena dnem následujícím po jejich zveřejnění na Úřední desce.

 

-          Dle ustanovení § 109 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR má účastník řízení právo požádat o vydání odůvodnění rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně, pokud je proti němu podáno odvolání, je uhrazen poplatek za odvolání podle § 2 Přílohy č. 1 Disciplinárního řádu SFČR a odvolatel současně s odvoláním výslovně požádá o vyhotovení odůvodnění.

 

-          Dle ustanovení § 114 Disciplinárního řádu SFČR může účastník řízení do pěti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podat odvolání u Odvolací komise SFČR. Lhůta je zachována také tehdy, je-li odvolání podáno u Svazové disciplinární komise, nebo je-li ve lhůtě podáno k poštovní přepravě.