Futsalový svaz oblasti D

24. 3. 2021

Výkonný výbor Svazu futsalu ČR schválil posun termínu pro zachování registrace fyzické osoby jako člena SFČR

VV SFČR na svém jednání dne 18.3.2021 rozhodl o posunu termínu pro zachování registrace členství ve Svazu futsalu České republiky 

Pro zachování členství ve Svazu futsalu České republiky je každá osoba povinna uhradit členský poplatek ve výši 100,- Kč, a to prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet Svazu (č. ú. 1601616016/0600) pod variabilním symbolem jenž představuje identifikační číslo člena. 

v souladu s Evidenčním a registračním řádem SFČR  byla stanovena povinnost uhradit členství na rok 2021 do 28.2.2021, vzhledem pandemické situaci v ČR rozhodl Výkonný výbor o posunu termínu pro zachování registrace fyzické osoby jako člena SFČR následovně.

1) pro zachování registrace fyzické osoby jako člena SFČR a úhradu členského příspěvku schvaluje Výkonný výbor SFČR posunutí termínu do 30. 11. 2021.

2) zároveň Výkonný výbor SFČR informuje futsalové hnutí, že platba členských příspěvků pro rok 2022 bude umožněna až od 1.1.2022.

 

Jak na platbu členství SFČR na rok 2021