Středoškolská futsalová liga

18. 9. 2018

Informace o možnosti přihlášení se do 18. ročníku soutěže Středoškolské futsalové ligy 2018/2019

Fotbalová asociace ČR, Svaz Futsalu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů přichází s již 18. ročníkem fotbalové/futsalové soutěže pro všechny střední školy v České republice - „Středoškolskou futsalovou ligou“.  Pod hlavičkou „Fotbal ano - drogy ne!“ nabídne SFL šanci desetitisícům chlapců a děvčat, registrovaných i neregistrovaných ve fotbalovém svazu!

 

Základní termíny soutěže (shodné pro chlapeckou i dívčí SFL)

  • srpen - září ... přihlašovací část (formulář přihlášky na internetových stránkách SFL v sekci Dokumenty)
  • říjen - prosinec ... městská a okresní kola
    • městská (regionální) kola:  jednotlivé střední školy se utkají turnajovým systémem o postup do okresních kol
    • okresní kola:  postupující střední školy se v rámci okresu, opět turnajovým systémem, utkají o postup do celostátní části
  • leden - únor ... finálové turnaje divizí (osm turnajů po třech, příp.čtyřech mužstvech)
  • březen ... finálové turnaje konferencí (dva turnaje po třech, příp.čtyřech mužstvech)
  • duben ... superfinále SFL (4 mužstva)

 

Přihlášky do soutěže

Formuláře přihlášek (+ všechny další podrobnosti o SFL 2018/2019) do soutěže jsou na internetových stránkách SFL 2018/2019 v sekci Dokumenty. Zvlášť se hraje SFL chlapců a zvlášť dívek - rozlišení viz formulář Přihlášky. Přihlášky zasílejte do 30.9. výhradně na email SFL@fotbal.cz.

Soupisky

Soupisky NEZASÍLEJTE na ředitelství soutěže ani společně s přihláškou ani později. Vyplněná a potvrzená originální soupiska je ale nutnou podmínkou pro nastoupení týmu k utkání Středoškolské futsalové ligy. Pořadatel nebo soupeř ale může požadovat předložení a kontrolu vzhledem k zápisu o utkání.

Věková kategorie, resp.podmínky možnosti účasti

Hráči a hráčky musí být studenty střední školy denního typu (potvrzeno na soupisce ředitelstvím příslušné SŠ) a splňují kritéria věku dle Propozic.

Pravidla a systém soutěže

Hraje se podle platných mezinárodních pravidel futsalu FIFA s drobnými úpravami pro SFL (rozměry a povrch hřiště, hrací doba, atd.). Znění pravidel, systém soutěže, adresář krajských koordinátorů, adresář škol, los soutěže, výsledky soutěže, to vše je na internetové adrese SFL 2018/2019.

Hlášení výsledků utkání

Střední školy jsou povinny hlásit výsledky utkání na ředitelství SFL mailem ihned po utkání (mail: SFL@fotbal.cz, zápisy pak poštou na FAČR, p. Mestek, Atletická 2474/8, 169 00, Praha 6). Prosíme o maximální plnění této povinnosti !!!

Pořadatel a místo utkání/turnaje

Ředitelství SFL zpracuje a na internetu zveřejní kompletní los SFL 2018/2019, jednotlivé střední školy se následně navzájem kontaktují dle adresáře a dohodnou si místo konání turnaje a termín. V případě, že nelze dojít k dohodě, kontaktují příslušného divizního koordinátora a ten má právo s definitivní platností stanovit místo a termín konání příslušného turnaje.

Ekonomika

Do okresních kol si hradí náklady samy SŠ, počínaje divizními koly hradí Ředitelství SFL náklady na halu a rozhodčí a přispívá všem SŠ prakticky 100% na dopravu!  

 

PROPOZICE SFL   Ředitelství   PŘIHLÁŠKA
do SFL
  Soupiska a Zápis   ADRESÁŘ SFL   Los soutěže
 
Propozice a další ustanovení SFL   Ředitelství soutěže, adresář koordinátorů SFL   Přihlášku zaregistrujte podle pokynů v ní uvedených na emailové adrese SFL@FOTBAL.CZ   Dokumenty k aktuálnímu ročníku SFL   Adresář středních škol, přihlášených do SFL   Los je zveřejněn po uzávěrce přihlášek na začátku října