Celostátní ligy futsalu

RMS 2022/2023

Obsah
I.   Rozpis mistrovských soutěží 2022-2023
II.  Adresář Výkonného výboru SFČR
III. Složení odborných komisí VV SFČR
IV. Adresář předsedů řídících komisí divizních soutěží
V.  Adresář předsedů krajských a okresních VV SFČR

Přílohy Rozpisu mistrovských soutěží 2022-2023:

 1. Termínová listina futsalu FIFA 2022-2023
 2. Termínová listina 1. Futsal ligy
 3. Termínová listina Dorostenecké a Juniorské ligy futsalu aktualizace k 2.11.2022
 4. Termínová listina 1. Futsal ligy žen
 5. Termínová listina 2. Futsal ligy – západ
 6. Termínová listina 2. Futsal ligy – východ
 7. Poplatky za změny v termínové listině
 8. Rozpis Poháru SFČR 2022
 9. Rozpis Poháru SFČR 2023
 10. Směrnice o nominacích do reprezentačních výběrů futsalu
 11. Hodnocení rozhodčích ve futsalu FIFA
 12. Sazebník náhrad rozhodčím a delegátům
 13. Metodika vyplňování Zápisu o utkání
 14. Soutěž Fair-play
 15. Metodický pokyn VV SFČR „Postup delegátů, popř. rozhodčích při nesportovních projevech diváků“
 16. PR směrnice a směrnice pro komunikaci se zástupci médií
 17. Manuál pro pořadatelské zabezpečení rizikového utkání
 18. Sazebník pokut STK v celostátních soutěžích
 19. Adresář klubů 1. Futsal ligy
 20. Adresář klubů 1. Futsal ligy žen
 21. Adresář klubů Dorostenecké a Juniorské ligy futsalu
 22. Adresář klubů 2. Futsal ligy – západ
 23. Adresář klubů 2. Futsal ligy – východ
 24. Listina sportovních hal pro celostátní soutěže  1.Futsal liga  / TV a Pohár SFČR / 2. Futsal liga a JL/DL/1FLŽ
 25. Listina a adresář rozhodčích
 26. Listina a adresář delegátů 
   

Důležité informace
Adresa: Svaz futsalu ČR, FAČR, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6-Strahov
mail: sekretariat@futsal.cz
Platba členských příspěvků-futis:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č.ú. 1388007093/2700, v.s. "ID hráče"