Celostátní ligy futsalu

RMS 2020/2021

Obsah

I.            Rozpis mistrovských soutěží 2020-2021  doplněk změn RMS 2020-2021 novelizace čl.18 RMS
II.           Adresář Výkonného výboru SFČR
III.          Složení odborných komisí VV SFČR
IV.          Adresář předsedů řídících komisí divizních a krajských soutěží
V.           Adresář předsedů okresních svazů VV SFČR 

Přílohy Rozpisu mistrovských soutěží 2020-2021: 

1.          Termínová listina futsalu FIFA 2020-2021
2.          Termínová listina 1. FUTSAL ligy
3.          Termínová listina Dorostenecké a Juniorské ligy futsalu
4.          Termínová listina 1. FUTSAL ligy žen 
5.          Termínová listina 2. ligy – západ
6.          Termínová listina 2. ligy – východ
7.          Poplatky za změny v termínové listině
8.          Rozpis poháru SFČR 2019-2020
9.          Rozpis poháru SFČR 2020-2021
10.        Směrnice o nominacích do reprezentačních výběrů futsalu
11.         Protokol zvláštních opatření Aktualizace k 19.2.2021
12.         Desatero pravidel proti šíření nemoci covid-19
13.         Hodnocení rozhodčích ve futsalu FIFA
14.         Sazebník náhrad rozhodčím a delegátům
15.         Metodika vyplňování Zápisu o utkání
16.         Soutěž Fair-play
17.         Směrnice pro zpětné potrestání přestupků dle videozáznamu
18.         Metodický pokyn VV SFČR  „Postup delegátů popř. rozhodčích při nesportovních projevech diváků“
19.         PR směrnice a směrnice pro komunikaci se zástupci médií
20.         Manuál pro pořadatelské zabezpečení rizikového utkání
21.         Sazebník pokut STK v celostátních soutěžích
22.         Adresář klubů 1. FUTSAL ligy
23.         Adresář klubů 1. FUTSAL ligy žen
24.         Adresář klubů Dorostenecké a Juniorské ligy futsalu
25.         Adresář klubů 2. ligy – západ
26.         Adresář klubů 2. ligy – východ
27.         Listina sportovních hal pro celostátní soutěže 2020-2021
28.         Listina a adresář rozhodčích
29.         Listina a adresář delegátů

Důležité informace
Adresa: Svaz futsalu ČR, FAČR, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6-Strahov
mail: sekretariat@futsal.cz
Číslo účtu SFČR (platí pouze pro platby členských příspěvků-futis) : 160 16 160 16/ 0600