Moravskoslezský kraj

Propozice Moravskoslezských futsalových lig žáků a dorostu kategorií U12, U15 a U18 2019/2020

Krajská komise futsalu Moravskoslezského kraje

  Edisonova 379/19, Ostrava – Hrabůvka,700 30,

Tel.: 603 441 139, email: honekfotbal@seznam.cz, futsal.mskp@seznam.cz

 

Propozice Moravskoslezských futsalových lig žáků a dorostu kategorií U12, U15 a U18 2019/2020

 Článek 1 - Pořadatel:


 Komise mládeže Krajské komise futsalu FAČR Moravskoslezského kraje ve spolupráci s klubem futsalu KFV Roub Vítkovice. Zodpovědná osoba a hlavní pořadatel:

Zdeněk Tomčal, email:  z.tomcal@seznam.cz,  tel:  731 847 830

Stránky soutěže: https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/subjekt/113

 

Článek 2 - Charakter soutěží:

 

Soutěže jsou určeny futsalovým a fotbalovým klubům nejen z Moravskoslezského kraje, které pracují s dětmi a mládeží, přičemž není podmínkou obsadit všechny věkové kategorie. V soutěžní sezóně 2019/2020 v kategorii U12 mohou nastoupit hráči, kteří v roce 2019 dosáhli věku 12-ti let a mladší (U15 15-ti let a mladší, U18 18-ti let a mladší).

 

Článek 3 - Systém soutěží:

 

Upřesní se podle počtu přihlášených týmů. Hrát se bude turnajovým způsobem s hrací dobou 1x20 minut hrubého času. Herní systém bude přizpůsoben tak, aby každý tým odehrál soutěž minimálně na 4 turnajích. Tým z Moravskoslezského kraje, který je schopen uspořádat domácí turnaj, bude mít slevu na startovném.

 

Článek 4 - Termíny soutěže:

Soboty a neděle prosinec 2019 – únor 2020.

 

Článek 5 - Soutěžní hala:

 Pokud nebude určeno jinak, soutěže se odehrají v hale Vítek na Vítkovické střední průmyslové škole v Ostravě – Hrabůvce, Hasičská 42, vchod z ulice Provaznické. Každý tým na soutěžní turnaj cestuje na vlastní náklady.

 
 

Článek 6 - Pravidla a další záležitosti:

 

Hraje se podle pravidel futsalu FIFA. Týmy hrající pod hlavičkou futsalového klubu musí mít hráče registrovány ve Svazu futsalu a každý hráč musí mít uhrazený roční členský příspěvek, týmy hrající pod hlavičkou fotbalového klubu pak v systému FAČR. Vedoucí týmů (starší 18-ti let) na svém prvním soutěžním turnaji odevzdají 2x vyplněné soupisky každé věkové kategorie (budou zaslány), přičemž další hráči se do soupisek mohou v průběhu soutěže doplňovat. Před každým utkáním vedoucí vyplní zápis o utkání, před a po jeho skončení jej spolu s kapitánem podepíše. Každý tým musí mít zajištěn vlastní zdravotní dozor. Hráči k zápasům nastoupí v jednotných dresech (při shodě barev je možno využít rozlišovacích dresů), chrániče jsou povinné. Míč na hru zajistí pořadatel. Pravidla a další info najdete v odkaze zde: https://futsal.fotbal.cz/subjekty/subjekt/564

 
 

Článek 7 - Pojištění:

 

Úraz musí být zaznamenán v zápise o utkání. Sportovní kluby mají úrazové pojištění sportovců pro rok 2019 uzavřeno prostřednictvím Českého olympijského výboru s Pojišťovnou VZP, a.s. V případě, že za mužstvo nastoupí hráč bez platné lékařské prohlídky, hraje na vlastní nebezpečí. Individuální pojistky hráčů či speciální klubové pojistky se doporučují. Za peníze a jiné cenné věci pořadatel nezodpovídá a nevztahuje se na ně ani pojištění.

 

Článek 8 – Podmínky účasti, startovné:

 

Záloha na startovné pro závazné přihlášení do soutěže za tým jedné věkové kategorie činí 500,-Kč, dvě kategorie 1000,-Kč, tři kategorie 1500,-Kč a proveďte jej do 30.září 2019 na účet 196120249/0300 a uveďte název týmu a kategorii + na email hlavního pořadatele napíše zodpovědná osoba (vedoucí) své kontaktní údaje. Tento poplatek bude sloužit pro zakoupení odměn nejlepším třem týmům každé věkové kategorie a jako rezerva případných dalších nákladů. Po uhrazení platby za přihlášení se do soutěže bude následovat komunikace se zástupci týmů, kdo z týmů MS kraje má zájem uspořádat domácí turnaj, vyladíme systém soutěže a termíny tak, aby celá soutěž byla organizována pokud možno maximálně nízkonákladově a startovné za 1 tým nepřesáhlo 6000,-Kč. Vypočtené startovné pak musí být uhrazeno do 31.října 2019. Týmy s neuhrazeným startovným nebudou do soutěže zařazeny a záloha na startovné jim propadne.

 

Článek 9 – Ostatní náležitosti

 Aktuální cena haly:

hala Vítek Ostrava - Hrabůvka – pronájem 1hod. o víkendu 450Kč

 

Rozhodčí: delegováni KR MSK

Odměna: 80,-Kč / utkání ( 1 x 20 minut )

Cestovné: 5,-Kč / km, případně MHD

 

Časoměřič a zapisovatel:

Odměna: 30,-Kč / utkání ( 1 x 20 minut, z pravidla 1 osoba )

 

 

Tyto propozice byly schváleny KKF MSK dne 23.7.2019. Případné změny jsou dány specifickými podmínkami naší oblasti, proto si pořadatel vyhrazuje právo na tyto změny.