Moravskoslezský kraj

Propozice Liftex Moravskoslezských futsalových lig žáků kategorií U13 a U15 2019/2020

Krajská komise futsalu Moravskoslezského kraje

  Edisonova 379/19, Ostrava – Hrabůvka,700 30,

Tel.: 603 441 139, email: honekfotbal@seznam.cz, futsal.mskp@seznam.cz

 

Propozice Liftex Moravskoslezských futsalových lig žáků kategorií U13 a U15 2019/2020

 

Článek 1 - Pořadatel:

 

Komise mládeže Krajské komise futsalu FAČR Moravskoslezského kraje ve spolupráci s klubem futsalu KFV Roub Vítkovice. Zodpovědná osoba a hlavní pořadatel:

Zdeněk Tomčal, email:  z.tomcal@seznam.cz,  tel:  731 847 830

Stránky soutěže: https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/subjekt/113

 

Článek 2 - Charakter soutěží:

 Soutěže jsou určeny futsalovým a fotbalovým klubům nejen z Moravskoslezského kraje, které pracují s dětmi a mládeží, přičemž není podmínkou obsadit obě věkové kategorie. V soutěžní sezóně 2019/2020 v kategorii U13 mohou nastoupit hráči, kteří v roce 2019 dosáhli věku 13-ti let a mladší (U15 15-ti let a mladší).

 

Článek 3 - Systém soutěží:

 Upřesní se podle počtu přihlášených týmů. Hrát se bude turnajovým způsobem s hrací dobou 1x20 minut hrubého času. Herní systém bude přizpůsoben tak, aby každý tým odehrál soutěž minimálně na 6 turnajích. Tým, který je schopen uspořádat na své náklady domácí turnaj, startovné neplatí.

 

Článek 4 - Termíny soutěže:

Soboty a neděle listopad 2019 – únor 2020.

 

Článek 5 - Soutěžní haly:

 Pokud nebude určeno jinak, soutěže se odehrají: A) v hale Vítek na Vítkovické střední průmyslové škole v Ostravě – Hrabůvce, Hasičská 42, vchod z ulice Provaznické, B) v hale SC Dubina, Horní 287/81, Ostrava – Dubina, C) ve sportovní hale SFC Opava, Lípová 105/2, Opava. Každý tým na soutěžní turnaj cestuje na vlastní náklady.Článek 6 - Pravidla a další záležitosti:

 

Hraje se podle pravidel futsalu FIFA. Hráči musí být registrováni ve Svazu futsalu nebo FAČR a musí mít uhrazený roční členský příspěvek. Vedoucí týmů (starší 18-ti let) na svém prvním soutěžním turnaji odevzdají 2x vyplněné soupisky každé věkové kategorie (budou zaslány), přičemž další hráči se do soupisek mohou v průběhu soutěže doplňovat. Před každým utkáním vedoucí vyplní zápis o utkání, před a po jeho skončení jej podepíše. Každý tým musí mít zajištěn vlastní zdravotní dozor. Hráči k zápasům nastoupí v jednotných dresech (při shodě barev je možno využít rozlišovacích dresů), chrániče jsou povinné. Míč na hru zajistí pořadatel domácího turnaje. Pravidla a další info najdete v odkaze zde: https://futsal.fotbal.cz/subjekty/subjekt/564

 
 

Článek 7 - Pojištění:

Úraz musí být zaznamenán v zápise o utkání. Sportovní kluby mají úrazové pojištění sportovců pro rok 2019 uzavřeno prostřednictvím Českého olympijského výboru s Pojišťovnou VZP, a.s. V případě, že za mužstvo nastoupí hráč bez platné lékařské prohlídky, hraje na vlastní nebezpečí. Individuální pojistky hráčů či speciální klubové pojistky se doporučují. Za peníze a jiné cenné věci pořadatel nezodpovídá a nevztahuje se na ně ani pojištění.

 

 

Článek 8 – Podmínky účasti, startovné:

Týmy, které pořádají domácí turnaj(e) startovné neplatí, ostatní přihlášené týmy musí uhradit startovné za jeden tým ve výši 3000Kč, v případě účasti dvou týmů ve výši 6000Kč na účet 196120249/0300 Startovné musí být uhrazeno do 31.října 2019. Týmy s neuhrazeným startovným nebudou do soutěže zařazeny.

 

 

Článek 9 – Ostatní náležitosti

Rozhodčí:

Odměna: 100,-Kč / utkání ( 1 x 20 minut )

Cestovné: 5,-Kč / km, případně MHD

 
 

Tyto propozice byly schváleny KKF MSK dne 15.10.2019. Případné změny jsou dány specifickými podmínkami naší oblasti, proto si pořadatel vyhrazuje právo na tyto změny.