Ostrava a Opava

Propozice Ostrava + Opava 2019/2020

1. Pořadatel:

Řídící orgán Okresní Komise futsalu okresu Ostrava v návaznosti a ve spolupráci s FAČR – svaz futsalu.V pravomoci této komise je určit s konečnou platností herní systém soutěže, termíny a rozpisy utkání.Zároveň rozhoduje o všech trestech a řeší veškeré protesty. Vyhrazuje si právo na případné změny.

 

Předseda: Dudziak Vlastimil tel.: 737 243 526 / 595 136 037

Sportovně-technická komise: Dudziak Jan tel.: 724 588 002

Komise rozhodčích: Honěk Jiří tel.: 603 441 139

Komise mládeže: Tomčál Zdeněk tel.: 731 847 830

Komise veteránů: Dudziak Vlastimil tel.: 737 243 526 / 595 136 037

Disciplinární komise / sekretář: Bokroš Mirko tel.: 737 124 701

 

2. Termín soutěže mužů:

září - duben 2019/2020

Přesné termíny, rozlosování soutěží a místa utkání budou mužstvům včas písemně zaslána.

 

3. Místo:

hala Sareza, ul. Hrušovská, Ostrava – Přívoz

hala TJ Ostrava, ul. Varenská, Ostrava 1

 

4. Povrch:

parkety

 

5. Podmínky účasti:

Vedoucí mužstva musí nejpozději do 30. srpna 2019 zaslat startovné ve výši:

Okresní přebor 15 800,- Kč nebo I.; II.; III. třída 7 900,- Kč

na adresu:

Jan Dudziak,

Hornická 1196/27

748 01 , Hlučín

kontaktní spojení: Dudziak Vlastimil tel.: 595 136 037, mobil: 737 243 526

 

6. Startovné:

Zasílá se formou poštovní poukázky, na jejíž zadní stranu /zpráva pro příjemce/ se napíše přesný název mužstva,

popř. změny starého názvu. Zaplacením startovného mužstvo souhlasí a bude dodržovat propozice této soutěže.

 

7. Systém rozdělení soutěží:

a) 1. Celostátní liga - 12 mužstev

b) 2. liga Západ - 12 mužstev, 2. liga Východ - 12 mužstev

c) Divize F - 12 mužstev z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje

d) Krajský přebor

– Moravskoslezský – mužstva z okresů Karviná, Frýdek – Místek, Nový Jičín, Opava, Ostrava

– Olomoucký – mužstva z okresů Bruntál, Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk

– Zlínský – mužstva z okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

e) Okresní soutěž

- Okresní přebor Ostrava + Opava - startovné 15 800,- Kč, 16 mužstev se utká mistrovským způsobem dvoukolově.

Každé mužstvo odehraje v deseti turnajích vždy 3 utkání. Hrací doba 2x15 minut.

Mužstvo, které se umístí na 1. místě konečné tabulky, postupuje do Krajského přeboru. Mužstva, která se umístí na

13. - 16. místě konečné tabulky, sestupují do I. třídy – Ostrava.

 

- I. třída Ostrava + Opava - startovné 7 900,- Kč, 16 mužstev se utká mistrovským způsobem každý s každým. Každé

mužstvo odehraje v 5-ti turnajích vždy 3 utkání. Hrací doba 2x15 minut.

Mužstva, která se umístí na 1. – 4. místě konečné tabulky, postupují přímo do Okr. přeboru-Ostrava. Mužstva, která

se umístí na 13. – 16. místě konečné tabulky, sestupují do II. třídy – Ostrava.

- II. třída – Ostrava + Opava - startovné 7 900,- Kč, 16 mužstev se utká mistrovským způsobem každý s každým.

Každé mužstvo odehraje v 5-ti turnajích vždy 3 utkání. Hrací doba 2x15 minut.

Mužstva, která se umístí na 1. a 4. místě konečné tabulky, postupují přímo do I. třídy - Ostrava. Mužstva, která se

umístí na 13. –16.místě konečné tabulky, sestupují do III. třídy – Ostrava.

 

- III. třída – Ostrava + Opava - startovné 7 900,- Kč, 16 mužstev se utká mistrovským způsobem každý s každým.

Každé mužstvo odehraje v 5-ti turnajích vždy 3 utkání. Hrací doba 2x15 minut.

V případě, že do soutěže bude přihlášeno více jak 16 mužstev, budou mužstva rozlosována do dvou a více

rovnocenných skupin.

Mužstva, která se umístí na 1. a 4. místě, postoupí do II. třídy – Ostrava, v případě že, budou mužstva rozlosována do

dvou skupin, postoupí do II. třídy mužstva, která se umístí na 1. – 2. místě.

 

Případný větší počet sestupujících družstev se odvíjí od konečných tabulek vyšších soutěží

(1.CL, 2LV, Divize F, MS kraj).

 

Soutěže žáků, dorostu a veteránů

 

a) Termín: Listopad – únor 2019/2020

Přesné termíny, rozlosování soutěží a místa utkání budou mužstvům včas písemně zaslána.

b) Místo: Hala Sareza ul. Hrušovská, Ostrava – Přívoz, hala TJ Ostrava ul. Várenská, Ostrava – Mor. Ostrava

c) Povrch: parkety

d) Podmínky účasti: Vedoucí mužstva musí nejpozději do 30. září 2019 zaslat startovné ve výši 6 000,- Kč

na adresu: Jan Dudziak, Hornická 1196/27, Hlučín, 748 01.

kontaktní spojení: Dudziak Vlastimil – tel.: 737 243 526 / 595 136 037

e) Startovné: Zasílá se formou poštovní poukázky, na jejíž zadní stranu (zpráva pro příjemce) se napíše přesný

název mužstva. Zaplacením startovného mužstvo souhlasí a bude dodržovat propozice této soutěže.

f) Systém rozdělení soutěží (kategorie) a herní systém:

- žáci 8 – 11 let (startovné: 6 000,- Kč)

12 – 15 let (startovné: 6 000,- Kč)

- dorost 15 – 19 let (startovné: 6 000,- Kč)

- veteráni 40 let a výše (startovné: 6 000,- Kč)

V každé kategorii se 4 mužstva utkají mistrovským způsobem (každý s každým) čtyřkolově.

Každé mužstvo odehraje ve čtyřech turnajích vždy 3 utkání. Hrací doba 2 x 15 min hrubého času.

V případě vyššího nebo nižšího počtu mužstev v soutěži bude počet utkání a startovné upraveno.

 

8. Náležitosti mužstva k utkání:

- mužstva musí být řádně zaregistrována u FAČR – svaz futsalu.

- soupiska s neměnným názvem mužstva potvrzena řídícím orgánem soutěže

- sada jednotných dresů s čísly, jednotné trenýrky a stulpny

- chrániče pro všechny hráče včetně brankářů

- min. 2 míče dle pravidel futsalu

- sada náhradních dresů jiné barvy ( lze použít tzv. rozlišováky )

- osobní doklady hráčů pro identifikaci ( občanský průkaz, pas, zbrojní průkaz, řidičský průkaz )

- lékárničku se základním vybavením !!!!!

 

K utkání může nastoupit pouze hráč, který je v den utkání řádným členem Svazu futsalu a má uhrazen členský

příspěvek pro daný kalendářní rok. Pokud k utkání nastoupí hráč, který nesplňuje tuto podmínku, bude jeho startpovažován za neoprávněný se všemi důsledky! Způsob zaregistrování a veškeré další náležitosti budou podrobněvysvětleny na schůzce vedoucích mužstev před začátkem soutěže. Soutěže mužů se mohou zúčastnit pouze hráčistarší 15-ti let. V souladu s reglementem UEFA je v soutěži povolen start všem hráčům velkého fotbalu bezjakéhokoliv omezení.

 

9. Pojištění:

a) Nebude-li stanoveno jinak, z titulu akce ČUS je každý hráč hromadně pojištěn proti úrazu na základě uzavřené

smlouvy mezi ČUS a pojišťovnou VZP a.s. č.: 1310000010 platné od 1. 1. 2013

b) Úraz musí být registrován v zápise o utkání.

c) Lékařské prohlídky – vedoucí mužstev jsou tímto upozorněni, aby nepodceňovali vedení evidence lékařských

potvrzení o způsobilosti hráčů a to bez ohledu na skutečnost, že lékařská potvrzení nebudou ze strany KF -

Ostrava, ani rozhodčími kontrolována. V této souvislosti existuje možnost občansko-právní (regresní) i trestní

odpovědnosti mužstev, či hráčů samotných při případném zranění, či jiné újmě na zdraví při sportovní činnosti.

Způsob evidence je věcí vedoucího mužstva. V případě, že za mužstvo nastoupí hráč bez platné lékařské

prohlídky, hraje na vlastní nebezpečí a plnou zodpovědnost nese vedoucí mužstva.

d) Individuální pojištění hráčů, či speciální klubové pojistky se doporučují.

 

10. Cestovné:

Všechna mužstva startují na vlastní náklady.

11. Technická ustanovení:

Hraje se podle mezinárodních pravidel futsalu FIFA platných u FAČR – svaz futsalu od 1. 8. 2012.

 

12. O konečném pořadí rozhoduje:

a) počet bodů, b) vzájemný zápas, c) užší tabulka, d) rozdíl skóre, e) podíl skóre-počet vstřelených branek, f) los

 

13. Rozhodčí:

Všechna utkání budou řídit vyškolení rozhodčí futsalu, kteří jsou nominováni Komisí rozhodčích okr. Ostrava.

 

14. Povinnosti mužstev:

Dostavit se k utkání přesně podle stanoveného rozpisu. Čekací doba se ruší. Při prezentaci mužstva je vedoucí

povinen předložit řádně vyplněnou soupisku. Prezentace se bude provádět vždy 30 minut před prvním utkáním

mužstva.

 

15. Materiální zabezpečení:

- každé mužstvo si musí donést vlastní kopací míč č.4 /s menším odskokem Select, Joma, Adidas, Nike. Jestliže

nebude dohoda mezi vedoucími mužstev, je povinno předložit míč k zápasu to mužstvo, které je uvedeno v rozpisu utkání na prvním místě

- kapitán musí být viditelně označen páskou

- po skončení každého utkání je povinen kapitán mužstva podepsat zápis o utkání

- za cenné věci nebere pořadatel odpovědnost a nevztahuje se ani pojištění

- vedoucí mužstva odpovídá za to, že za jeho mužstvo nenastoupí hráč bez platné lékařské prohlídky ne starší 1 rok

- Přestupní termíny – dle soutěžního řádu

- Po zaplacení startovného každý vedoucí mužstva obdrží veškeré informace na losovacím aktivu

 

16. Disciplinární tresty:

a) Pokud nastoupí za mužstvo hráč, který není na jeho soupisce, nebo řádně zaregistrován, prohrává toto mužstvo

kontumačně 0:5.

b) Mužstvo, které nenastoupí ke svému utkání ve stanovenou dobu z jakýchkoli důvodů, prohrává toto mužstvo

kontumačně 0:5. Mužstvo, kterému bude takto kontumováno 5 utkání, bude z celé soutěže vyloučeno a všechny

jeho výsledky anulovány. Veškeré další disciplinární záležitosti budou řešeny Řídícím orgánem Okresní Komise

futsalu okresu Ostrava v souladu s platným Disciplinárním řádem.

 

17. Červená karta:

O trestu hráče, který obdržel červenou kartu, rozhodne delegát turnaje na základě zprávy rozhodčího. Minimálním

trestem je zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání. Delegát turnaje - na turnaji zastupuje STDK /soutěžnětechnickáa disciplinární komise.

 

18. Tresty a pokuty:

Na všechny oddíly soutěže se vztahuje Sazebník trestů a pokut, který je přílohou Disciplinárního řádu.

 

19. Protesty:

Podávají se písemnou formou nejpozději 15 minut po skončení utkání u vedoucího turnaje /delegáta/. Vyřešení

protestu oznámí delegát pokud možno do konce turnaje. Při zamítnutí protestu propadá vklad 300,- Kč ve

prospěch pořadatele. Protest se píše na zadní stranu zápisu o utkání.

Tyto propozice jsou odvozeny od propozic celostátní ligy futsalu 2019/2020 řízené FAČR – svaz futsalu.

Případné změny jsou dány specifickými podmínkami naší oblasti. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny.

Propozice, rozpisy utkání, výsledky a tabulky taktéž naleznete na www.fotbal.cz