Středočeský krajský svaz futsalu

Rozhodnutí DK

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 9.3.2022
Žádné náležitosti k projednání.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 3.3.2022

DK Stč. KKF rozhodla dle §50/1a Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku Hrasl Slaný p. Petra Klusáčka zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (po druhé ŽK) v utkání Hrasl Slaný – SKP Kolín.

 Zbývající tresty

Jméno hráče              Tým          Trest    Zbývá

Adam Fedrhanc PK Třebusice 3 utkání 1 utkání

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 24.2.2022

Žádné náležitosti k projednání.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 17.2.2022

DK Stč. KKF rozhodla dle §50/1a Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku PK Třebusice p. Václava Drába zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (po druhé ŽK) v utkání Brazil Kladno – PK Třebusice.

 DK Stč. KKF rozhodla dle §49/1a Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku PK Třebusice p. Adama Fedrhance zastavením závodní činnosti na 3 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (pohoršující výroky vůči RO) v utkání Brazil Kladno – PK Třebusice.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 27.1.2022

Žádné náležitosti k projednání.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 20.1.2022

DK Stč. KKF rozhodla dle §51/1a Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku MCE Slaný p. Michala Nykla zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za obdrženou 4. žlutou kartu v ročníku.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 13.1.2022

Žádné náležitosti k projednání.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 23.12.2021

Žádné náležitosti k projednání.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 16.12.2021

DK Stč. KKF rozhodla dle §47/1 Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku MCE Slaný p. Simona Pustaie zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (zmaření brankové příležitosti) v utkání KP Stč. MCE Slaný – Hrasl Slaný.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 9.12.2021

Žádné náležitosti k projednání.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 2.12.2021

Žádné náležitosti k projednání.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 25.11.2021

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 6 přílohy 1 Sazebník pokut o udělení pořádkové pokuty celku Brazil Kladno, a to za nedostatečné zabezpečení utkání (chybějící počítadlo akumulovaných faulů) ve výši 300 Kč v utkání KP STČ Brazil Kladno – SKP Kolín. Pokuta bude stržena z garanční částky.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 18.11.2021
Žádné náležitosti k projednání.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 9.11.2021

Žádné náležitosti k projednání.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 4.11.2021

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 4 přílohy 3 Poplatky za změny v termínové listině o výši poplatku pro celek Brazil Kladno za překlad zápasů KP STČ ve výši 100 Kč. Poplatek bude stržen z garanční částky.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 28.10.2021

Žádné náležitosti k projednáné

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 21.10.2021

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 4 přílohy 3 Poplatky za změny v termínové listině o výši poplatku pro celek AFC Kralupy nad Vltavou za překlad zápasů KP STČ ve výši 100 Kč. Poplatek bude stržen z garanční částky.

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 4 přílohy 3 Poplatky za změny v termínové listině o výši poplatku pro celek SKP Kolín za překlad zápasů KP STČ ve výši 100 Kč. Poplatek bude stržen z garanční částky.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 14.10.2021

Žádné náležitosti k projednáné

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým

Poučení:

Dle ustanovení § 83 odst. 2 Disciplinárního řádu SFČR jsou výše uvedená rozhodnutí o spáchání disciplinárního přečinu a uložení trestu doručena dnem následujícím po jejich zveřejnění na Úřední desce.

Dle ustanovení § 109 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR má účastník řízení právo požádat o vydání odůvodnění rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně, pokud je proti němu podáno odvolání, je uhrazen poplatek za odvolání podle § 2 Přílohy č. 1 Disciplinárního řádu SFČR a odvolatel současně s odvoláním výslovně požádá o vyhotovení odůvodnění.

Dle ustanovení § 114 Disciplinárního řádu SFČR může účastník řízení do pěti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podat odvolání u Odvolací komise SFČR. Lhůta je zachována také tehdy, je-li odvolání podáno u Svazové disciplinární komise, nebo je-li ve lhůtě podáno k poštovní přepravě.

========================================================================================

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 5.3.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 3 přílohy č. 3 RMS Poplatky za změny v termínové listině o poplatku pro celek FC Brandýsek ve výši 100 korun, a to za schválenou žádost o přeložení utkání KP Stč. FC Brandýsek – MCE Slaný. Poplatek bude stržen z garanční částky.


Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 20.2.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 3 přílohy č. 3 RMS Poplatky za změny v termínové listině o poplatku pro celek FC Brandýsek ve výši 600 korun, a to za schválenou žádost o přeložení utkání KP Stč. FC Brandýsek – PK Třebusice. Poplatek bude stržen z garanční částky.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 3 přílohy č. 3 RMS Poplatky za změny v termínové listině o poplatku pro celek Mazáci Přelouč ve výši 600 korun, a to za schválenou žádost o přeložení utkání KP Stč. Hrasl Slaný – Mazáci Přelouč. Poplatek bude stržen z garanční částky.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Vedoucí týmu ze zápasu Brazil Kladno – Viva Příbram Brazil Kladno 23.1.2020 (zákaz fce vedoucího) 23.2.2020

Adam Cimrman FK Stochov 30.1.2020 (zákaz fce vedoucího) 29.2.2020

Ukončené tresty

Daniel Černý Sokol Dobřichovice


Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 13.2.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle § 51/1 a Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku Sokol Dobřichovice p. Daniela Černého zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za obdrženou 4. žlutou kartu v ročníku.

Zbývající tresty  Jméno hráče  Tým  Trest  Zbývá

Vedoucí týmu ze zápasu Brazil Kladno – Viva Příbram Brazil Kladno 23.1.2020 (zákaz fce vedoucího) 23.2.2020

Adam Cimrman FK Stochov 30.1.2020 (zákaz fce vedoucího) 29.2.2020

Ukončené trestyJméno hráčeTým

Michal SedlákPK Třebusice, Josef TrefnýViva Příbram, Martin MalýViva Příbram

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 6.2.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle § 50/1 Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku PK Třebusicep. Michala Sedláka zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (po druhé žluté) v utkání KP Stč. PK Třebusice – Viva Příbram.

Zbývající tresty  Jméno hráče  Tým  Trest  Zbývá

Josef  Trefný  Viva Příbram  4 utkání  1 utkání

Martin Malý  Viva Příbram  4 utkání  1 utkání

Vedoucí týmu ze zápasu Brazil Kladno – Viva Příbram Brazil Kladno 23.1.2020 (zákaz fce vedoucího) 23.2.2020

Adam Cimrman FK Stochov  30.1.2020  (zákaz fce vedoucího)  29.2.2020

Ukončené trestyJméno hráčeTým

Aleš KočíViva Příbram

Vít LukáčFK Stochov

Patrik RacekFK Stochov

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 30.1.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle § 51/1 a Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku Viva Příbram p. Aleše Kočího zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za obdrženou 4. žlutou kartu v ročníku.

DK Stč. KKF rozhodla dle § 40 Disciplinárního řádu o kontumaci utkání FC Brandýsek – FK Stochov výsledkem 5:0 s ponecháním střelců domácích a všech udělených karet, a to za neoprávněný start hráče (neuhrazený FUTIS). Klub FK Stochov se navíc trestá finanční pokutou ve výši 1.000 Kč. Pokuta bude stržena z jistiny.

DK Stč. KKF rozhodla dle § 56/1 Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku FK Stochov p. Víta Lukáč zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za neoprávněné nastoupení k utkání (neuhrazený poplatek FUTIS) FC Brandýsek – FK Stochov.DK

Stč. KKF rozhodla dle § 56/1 Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku FK Stochov p. Patrika Racka zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za neoprávněné nastoupení k utkání (neuhrazený poplatek FUTIS) FC Brandýsek – FK Stochov.

DK Stč. KKF rozhodla dle § 56/3 Disciplinárního řádu o potrestání vedoucího týmu FK Stochov p. Adama Cimrmana zákazem výkonu funkce vedoucího týmu na 1 měsíc nepodmíněně, a to za umožnění neoprávněného nastoupení k utkání (neuhrazený poplatek FUTIS) FC Brandýsek – FK Stochov.

Zbývající tresty Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Josef Trefný Viva Příbram 4 utkání 2 utkání

Martin Malý Viva Příbram 4 utkání 2 utkání

Vedoucí týmu ze zápasu Brazil Kladno – Viva Příbram Brazil Kladno 23.1.2020 (zákaz fce vedoucího) 23.2.2020

Ukončené tresty Jméno hráče Tým

Martin Zelenka Brazil Kladno

Milan Březina Mazáci Přelouč

Lukáš Dolák FK Stochov

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 23.1.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle §47/1 Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku Mazáci Přelouč p. Milana Březiny zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (zmaření brankové příležitosti) v utkání KP Stč. Mazáci Přelouč – AFC Kralupy.

DK Stč. KKF rozhodla dle §51/1a Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku FK Stochov p. Lukáše Doláka zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za obdrženou 4. žlutou kartu v ročníku.

DK Stč. KKF rozhodla dle §40 Disciplinárního řádu o kontumaci utkání Brazil Kladno – Viva Příbram výsledkem 0:5 s ponecháním udělených karet, a to za neoprávněný start hráče (hráč v trestu). Hráč Martin Zelenka si původní trest odstojí v zápase 12. kola. Vedoucímu týmu z dotčeného utkání DK pozastavuje výkon funkce vedoucího týmu na 4 soutěžní utkání nepodmíněně.

Odůvodnění: DK upouští od dalších suspendačních i peněžitých trestů z důvodu nezveřejnění rozhodnutí DK ze dne 16.1. před odehráním zápasů 11. kola, přičemž však nadále platí, že vedení evidence žlutých karet je v kompetenci klubových funkcionářů.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Josef Trefný Viva Příbram 4 utkání 3 utkání

Martin Malý Viva Příbram 4 utkání 3 utkání

Martin Zelenka Brazil Kladno 1 utkání 1 utkání

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým

Šimon Procházka Brazil Kladno

Martin Vokoun FC Brandýsek

Michal Nykl MCE Slaný


Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 16.1.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle §47/1 Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku Brazil Kladno p. Šimona Procházky zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (zmaření brankové příležitosti) v utkání KP Stč. Brazil Kladno – Sokol Dobřichovice.

DK Stč. KKF rozhodla dle §49/2 Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku Viva Příbram p. Josefa Trefného zastavením závodní činnosti na 4 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (urážka rozhodčího) v utkání KP Stč. Viva Příbram – FC Brandýsek.

DK Stč. KKF rozhodla dle §49/2 Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku Viva Příbram p. Martina Malého zastavením závodní činnosti na 4 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (urážka rozhodčího) v utkání KP Stč. Viva Příbram – FC Brandýsek.

DK Stč. KKF rozhodla dle §51/1a Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku Brazil Kladno p. Martina Zelenky zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za obdrženou 4. žlutou kartu v ročníku.

DK Stč. KKF rozhodla dle §51/1a Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku FC Brandýsek p. Martina Vokouna zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za obdrženou 4. žlutou kartu v ročníku.

DK Stč. KKF rozhodla dle §51/1a Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku MCE Slaný p. Michala Nykla zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za obdrženou 4. žlutou kartu v ročníku.

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým

Miroslav Pospíšil MCE Slaný

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 9.1.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle § 51/1a Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku MCE Slaný p. Miroslava Pospíšila zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za obdrženou 4. žlutou kartu v ročníku.

Ukončené trestyJméno hráčeTým: Jakub Novák Mazáci Přelouč

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 19.12.2019

Žádné náležitosti k projednání.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Jakub Novák Mazáci Přelouč 5 utkání 1 utkání

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým

Tomáš Tesař FC Brandýsek

Jiří Majer FC Brandýsek

Poučení:

Dle ustanovení § 83 odst. 2 Disciplinárního řádu SFČR jsou výše uvedená rozhodnutí o spáchání disciplinárního přečinu a uložení trestu doručena dnem následujícím po jejich zveřejnění na Úřední desce.

Dle ustanovení § 109 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR má účastník řízení právo požádat o vydání odůvodnění rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně, pokud je proti němu podáno odvolání, je uhrazen poplatek za odvolání podle § 2 Přílohy č. 1 Disciplinárního řádu SFČR a odvolatel současně s odvoláním výslovně požádá o vyhotovení odůvodnění.

Dle ustanovení § 114 Disciplinárního řádu SFČR může účastník řízení do pěti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podat odvolání u Odvolací komise SFČR. Lhůta je zachována také tehdy, je-li odvolání podáno u Svazové disciplinární komise, nebo je-li ve lhůtě podáno k poštovní přepravě.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 12.12.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle §50/1 Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku FC Brandýsek p. Tomáše Tesaře zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (po druhé žluté) v utkání KP Stč. PK Třebusice – FC Brandýsek.

DK Stč. KKF rozhodla dle §51/1a Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku FC Brandýsek p. Jiřího Majera zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za obdrženou 4. žlutou kartu v ročníku.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Jakub Novák Mazáci Přelouč 5 utkání 2 utkání

Ukončené tresty Jméno hráče Tým

Poučení:

Dle ustanovení § 83 odst. 2 Disciplinárního řádu SFČR jsou výše uvedená rozhodnutí o spáchání disciplinárního přečinu a uložení trestu doručena dnem následujícím po jejich zveřejnění na Úřední desce.

Dle ustanovení § 109 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR má účastník řízení právo požádat o vydání odůvodnění rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně, pokud je proti němu podáno odvolání, je uhrazen poplatek za odvolání podle § 2 Přílohy č. 1 Disciplinárního řádu SFČR a odvolatel současně s odvoláním výslovně požádá o vyhotovení odůvodnění.

Dle ustanovení § 114 Disciplinárního řádu SFČR může účastník řízení do pěti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podat odvolání u Odvolací komise SFČR. Lhůta je zachována také tehdy, je-li odvolání podáno u Svazové disciplinární komise, nebo je-li ve lhůtě podáno k poštovní přepravě.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 5.12.2019

Žádné náležitosti k projednání.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Jakub Novák Mazáci Přelouč 5 utkání 3 utkání

 Ukončené tresty: Jiří Majer FK Stochov, Jiří Růžička FC Brandýsek

Poučení:

Dle ustanovení § 83 odst. 2 Disciplinárního řádu SFČR jsou výše uvedená rozhodnutí o spáchání disciplinárního přečinu a uložení trestu doručena dnem následujícím po jejich zveřejnění na Úřední desce.

Dle ustanovení § 109 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR má účastník řízení právo požádat o vydání odůvodnění rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně, pokud je proti němu podáno odvolání, je uhrazen poplatek za odvolání podle § 2 Přílohy č. 1 Disciplinárního řádu SFČR a odvolatel současně s odvoláním výslovně požádá o vyhotovení odůvodnění.

Dle ustanovení § 114 Disciplinárního řádu SFČR může účastník řízení do pěti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podat odvolání u Odvolací komise SFČR. Lhůta je zachována také tehdy, je-li odvolání podáno u Svazové disciplinární komise, nebo je-li ve lhůtě podáno k poštovní přepravě


Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 28.11.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle § 50/1 Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku FK Stochov p. Jiřího Majera zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (po druhé žluté) v utkání KP Stč. FK Stochov –Viva Příbram.

DK Stč. KKF rozhodla dle § 50/1 Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku FC Brandýsek p. Jiřího Růžičky zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (po druhé žluté) v utkání KP Stč. Sokol Dobřichovice – FC Brandýsek.

Zbývající trestyJméno hráčeTýmTrest

Zbývá Jakub Novák Mazáci Přelouč 5 utkání 4 utkání

Poučení:Dle ustanovení § 83 odst. 2 Disciplinárního řádu SFČR jsou výše uvedená rozhodnutí o spáchání disciplinárního přečinu a uložení trestu doručena dnem následujícím po jejich zveřejnění na Úřední desce. Dle ustanovení § 109 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR má účastník řízení právo požádat o vydání odůvodnění rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně, pokud je proti němu podáno odvolání, je uhrazen poplatek za odvolání podle § 2 Přílohy č. 1 Disciplinárního řádu SFČR a odvolatel současně s odvoláním výslovně požádá o vyhotovení odůvodnění. Dle ustanovení § 114 Disciplinárního řádu SFČR může účastník řízení do pěti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podat odvolání u Odvolací komise SFČR. Lhůta je zachována také tehdy, je-li odvolání podáno u Svazové disciplinární komise, nebo je-li ve lhůtě podáno k poštovní přepravě.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 21.11.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle §49/1Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku Mazáci Přelouč p. Jakuba Nováka zastavením závodní činnosti na 5 soutěžních utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (tělesné napadaní, urážka delegované osoby) v utkání KP Stč. FC Brandýsek –Mazáci Přelouč.

Zbývající tresty Jméno hráčeTýmTrest Zbývá

Ukončené tresty: Tomáš Tesař FC Brandýsek

Poučení:Dle ustanovení § 83 odst. 2 Disciplinárního řádu SFČR jsou výše uvedená rozhodnutí o spáchání disciplinárního přečinu a uložení trestu doručena dnem následujícím po jejich zveřejnění na Úřední desce.Dle ustanovení § 109 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR má účastník řízení právo požádat o vydání odůvodnění rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně, pokud je proti němu podáno odvolání, je uhrazen poplatek za odvolání podle § 2 Přílohy č. 1 Disciplinárního řádu SFČR a odvolatel současně s odvoláním výslovně požádá o vyhotovení odůvodnění.Dle ustanovení § 114 Disciplinárního řádu SFČR může účastník řízení do pěti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podat odvolání u Odvolací komise SFČR. Lhůta je zachována také tehdy, je-li odvolání podáno u Svazové disciplinární komise, nebo je-li ve lhůtě podáno k poštovní přepravě.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 14.11.2019

Žádné náležitosti k projednání.

Zbývá Tomáš Tesař FC Brandýsek 3 utkání 1utkání

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 7.11.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 4 přílohy 3 Poplatky za změny v termínové listině o výši poplatku pro celek FC Brandýsek za překlad zápasu 6. kola FC Brandýsek – Brazil Kladno ve výši 200 Kč. Poplatek bude stržen z garanční částky.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Tomáš Tesař FC Brandýsek 3 utkání 2 utkání

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým

Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s §112Disciplinárního řádu.


Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 31.10.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 6 přílohy 1 Sazebník pokut o potrestání klubu Sokol Dobřichovice finanční pokutou 500 Kč za neúčast na krajském grémiu. Pokuta bude stržena z garanční částky.

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 6 přílohy 1 Sazebník pokut o potrestání klubu FK Viva Příbram finanční pokutou 500 Kč za neúčast na krajském grémiu. Pokuta bude stržena z garanční částky.

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 2 přílohy 3 Poplatky za změny v termínové listině o výši poplatku pro celek FK Viva Příbram za překlad zápasu 1. kola FK Viva Příbram – FC Brandýsek ve výši 300 Kč. Poplatek bude stržen z garanční částky.

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 6 přílohy 1 Sazebník pokut o potrestání klubu Brazil Kladno finanční pokutou 1000 Kč za pozdní úhradu startovného a doplatku jistiny. Pokuta bude stržena z garanční částky.

DK Stč. KKF rozhodla dle §46/2 Disciplinárního řádu o potrestání hráče celku FC Brandýsek p. Tomáše Tesaře zastavením závodní činnosti na 3 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (surová hra) v utkání KP Stč. FK Viva Příbram – FC Brandýsek.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým

David Novák

(pohár) FC Malibu Mladá Boleslav

 Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s §112Disciplinárního řádu.


Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 18.8.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 7a Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku Malibu Mladá Boleslav p. Davida Nováka zastavením závodní činnosti na 1 pohárové utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (po druhé žluté) v utkání Poháru FAČR Malibu Mladá Boleslav – FK Kladno.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým             Trest      Zbývá

Filip Řezáč Viva Příbram 1 utkání 1 utkání

Simon Pustai MCE Slaný 1 utkání 1 utkání

 Ukončené tresty

Jméno hráče Tým

Robin Havlíček Brazil Kladno

 Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 7.3.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku Viva Příbram p. Filipa Řezáče zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 7a Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku MCE Slaný p. Simona Pustaie zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (po druhé žluté) v utkání KP Stč. MCE Slaný – R.S.C. Čechie Slaný.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Robin Havlíček Brazil Kladno 2 utkání 1 utkání

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým

Jan Snovický MCE Slaný

Radek Šerák PK Třebusice

Vítězslav Ocásek AFC Kralupy nad Vltavou

Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 27.2.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku MCE Slaný p. Jana Snovického zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 6 Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku PK Třebusice p. Radka Šeráka zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (zmaření brankové příležitosti) v utkání KP Stč. PK Třebusice – R.S.C. Čechie Slaný.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 6 Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku AFC Kralupy nad Vltavou p. Vítězslava Ocáska zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (zmaření brankové příležitosti) v utkání KP Stč. Mazáci Přelouč – AFC Kralupy nad Vltavou.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 8a Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku Brazil Kladno p. Robina Havlíčka zastavením závodní činnosti na 2 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (vražení do soupeře) v utkání KP Stč. Atlantic Rakovník – Brazil Kladno.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým

Jakub Jiránek R.S.C. Čechie Slaný

Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 21.2.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku R.S.C. Čechie Slaný p. Jakuba Jiránka zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým

Radislav Neumann Brazil Kladno

Lukáš Houha FC Brandýsek

Zdeněk Řehák R.S.C. Čechie Slaný

Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 14.2.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku Brazil Kladno p. Radislava Neumanna zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku FC Brandýsek p. Lukáše Houhy zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku R.S.C. Čechie Slanýp. Zdeňka Řeháka zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

Zbývající trestyJméno hráčeTýmTrestZbývá

Ukončené trestyJméno hráčeTým: Michal Nykl MCE Slaný

Rozhodnutí DK Stč.KKFze dne 7.2.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku MCE Slaný p. Michala Nykla zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet. DK Stč.

KKF rozhodla dle Přílohy 1 Sazebník pokut RMS článku 8 o potrestání rozhodčího p. Vladimíra Stádníkafinanční pokutou ve výši 200 Kč za pozdní doručení zápisu o utkání. Pokuta bude uhrazena do 10 dnů v hotovosti, na adresu, nebo bankovní účet řídícího orgánu soutěže KKF č. 27-3831900257/0100.

Zbývající trestyJméno hráčeTýmTrestZbýváUkončené trestyJméno hráčeTým

Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání vsouladu s čl.25 Disciplinárního řádu

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 31.1.2019

DK Stč. KKF vyzývá klub Joga Mladá Boleslav k uhrazení dlužné částky 1.500 korun, která byla udělena klubu dne 13.6.2018 jako pokuta za nesehrání pohárového utkání Torpédo Malta Doubrava – Joga Mladá Boleslav, a to do 10 dnů v hotovosti, na adresu, nebo bankovní účet řídícího orgánu soutěže KKF č. 27-3831900257/0100. V opačném případě bude nucena DK Stč. KKF ve spolupráci s DK OKF Mladá Boleslav přistoupit dle DŘ článku 10 Přílohy 2 Sazebníku trestů k dalšímu postihu (např. pokuta, odečet bodů, zablokování přestupů, zastavení činnosti družstva…).

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým

Josef Dvořák Brazil Kladno

Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 24.1.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 6 Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku Brazil Kladno p. Josefa Dvořáka zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (zmaření brankové příležitosti) v utkání KP Stč. MCE Slaný – Brazil Kladno.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

 Ukončené tresty

Jméno hráče Tým

Tomáš Tesař FC Brandýsek

Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 17.1.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 8.6 RMS a článku 6 Přílohy 1 RMS Sazebník pokut o potrestání celku PK Třebusice pokutou ve výši 500 Kč za nedostatečnou výstroj na utkání v zápase KP STČ. PK Třebusice – Atlantic Rakovník. Pokuta bude stržena z garanční částky.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 8.6 RMS a článku 6 Přílohy 1 RMS Sazebník pokut o potrestání celku Atlantic Rakovník pokutou ve výši 1000 Kč za nedostatečnou výstroj na utkání v zápase KP STČ. PK Třebusice – Atlantic Rakovník. Pokuta bude stržena z garanční částky.

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku FC Brandýsek

p. Tomáše Tesaře zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým

Roman Karas AFC Kralupy nad Vltavou

Jakub Novák Mazáci Přelouč

Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 10.1.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 6 Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku Mazáci Přelouč p. Jakuba Nováka zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (zmaření brankové příležitosti) v utkání KP Stč. Sokol Dobřichovice – Mazáci Přelouč.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Roman Karas AFC Kralupy nad Vltavou 5 utkání 1 utkání

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým

Marek Hejda TJTZ Atlantic Rakovník

Filip Novotný MCE Slaný

Lukáš Čičmanec Brazil Kladno

Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 3.1.2019

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 7a Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku TJTZ Atlantic Rakovník p. Marka Hejdy zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (dvě žluté) v utkání KP Stč. TJTZ Atlantic Rakovník – Sokol Dobřichovice.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 7a Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku MCE Slaný p. Filipa Novotného zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (dvě žluté) v utkání KP Stč. R.S.C. Čechie Slaný – MCE Slaný.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 6 Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku Brazil Kladno p. Lukáše Čičmance zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (zmaření brankové příležitosti) v utkání KP Stč. Mazáci Přelouč – Brazil Kladno.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Roman Karas AFC Kralupy nad Vltavou 5 utkání 2 utkání

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým

Matěj Toman FC Brandýsek

Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 13.12.2018

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 7a Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku FC Brandýsek p. Matěje Tomana zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (dvě žluté) v utkání KP Stč. MCE Slaný – FC Brandýsek.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Roman Karas AFC Kralupy nad Vltavou 5 utkání 3 utkání

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým

Václav Janoušek Sokol Dobřichovice

Jakub Halenka Sokol Dobřichovice

Lukáš Havelka Viva Příbram

Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 6.12.2018
 
DK Stč. KKF rozhodla dle článku 7a Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku Sokol Dobřichovice p.Václava Janouška zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (dvě žluté) v utkání KP Stč. PK Třebusice–SokolDobřichovice.
 
DK Stč. KKF rozhodla dle článku 7a Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku
Sokol Dobřichovice p. Jakuba Halenky zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to zavyloučení (dvě žluté) v utkání KP Stč. PK Třebusice–Sokol Dobřichovice.
 
DK Stč. KKF rozhodla dle článku 7a Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku
Viva Příbram p. Lukáše Havelky zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (dvě žluté) v utkání KP Stč. Viva Příbram–Brazil Kladno.
 
Zbývající tresty Jméno hráče Tým Trest Zbývá
Roman Karas AFC Kralupy nad Vltavou 4 utkání
 
Ukončené tresty Jméno hráče Tým
Václav Vančura Mazáci Přelouč
David Müller FC Brandýsek
Lukáš Kroc FC Brandýsek
Matěj Toman FC Brandýsek
Vladimír Vymětalík AFC Kralupy nad Vltavou
 
Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu
.

 Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 29.11.2018

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 6 Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku Mazáci Přelouč p. Václava Vančury zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (zmaření brankové příležitosti) v utkání KP Stč. R.S.C. Čechie Slaný – Mazáci Přelouč.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 7a Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku AFC Kralupy nad Vltavou p. Vladimíra Vymětalíka zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (dvě žluté) v utkání KP Stč. AFC Kralupy nad Vltavou – Viva Kladno.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 2b Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku AFC Kralupy nad Vltavou p. Romana Karase zastavením závodní činnosti na 5 soutěžních utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (urážka rozhodčích) v utkání KP Stč. AFC Kralupy nad Vltavou – Viva Kladno.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 7a Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku FC Brandýsek p. Matěje Tomana zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (dvě žluté) v utkání KP Stč. FC Brandýsek – PK Třebusice.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 6 Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku FC Brandýsek p. Lukáše Kroce zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (zmaření brankové příležitosti) v utkání KP Stč. FC Brandýsek – PK Třebusice.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 7a Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku FC Brandýsek p. Davida Müllera zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (dvě žluté) v utkání KP Stč. FC Brandýsek – PK Třebusice.

 Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým

Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 22.11.2018

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 3 Přílohy 3 Poplatky za změny v termínové listině RMS o poplatku klubu MCE Slaný ve výši 600 Kč za změnu termínu utkání 4. kola KP Stč. Viva Příbram – MCE Slaný. Pokuta bude stržena z garanční částky.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým

Tomáš Kott Brazil Kladno

Ondřej Drašnar Viva Příbram

Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 15.11.2018

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 7a Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku Brazil Kladno p. Tomáše Kotta zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (dvě žluté) v utkání KP Stč. AFC Kralupy nad Vltavou – Brazil Kladno.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 6 Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku Viva Příbram p. Ondřeje Drašnara zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (zmaření brankové příležitosti) v utkání KP Stč. R.S.C. Čechie Slaný – Viva Příbram.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým

Jakub Novák Mazáci Přelouč

Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu.

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 8.11.2018
 
DK Stč. KKF rozhodla dle článku 2b Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku Mazáci Přelouč p. Jakuba Nováka zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (dvě žluté) v utkání KP Stč.TJTZ Atlantic Rakovník – Mazáci Přelouč.

Ukončené tresty: Jan Maroušek MCE Slaný

 

Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu

 

.


 

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 1.11.2018

 

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 2b Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu FAČR o potrestání hráče celku MCE Slaný p. Jana Marouška zastavením závodní činnosti na 1soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (dvě žluté) v utkání KP Stč. MCE Slaný – AFC Kralupy nad Vltavou.
 
DK Stč. KKF rozhodla dle článku 6 Přílohy 1 Sazebník pokut RMS o udělení finanční pokuty klubu FK VIVA Příbram ve výši 500 Kč za neúčast na grémiu klubů. Pokuta bude stržena z jistiny.

 

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 6 Přílohy 1 Sazebník pokut RMS o udělení finanční pokuty klubu Brazil Kladno ve výši 500 Kč za neúčast na grémiu klubů. Pokuta bude stržena z jistiny.

 

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 6 Přílohy 1 Sazebník pokut RMS o udělení finanční pokuty klubu FK VIVA Příbram ve výši 600 Kč za pozdní zaslání soupisek, termínů utkání a pozdní uhrazení startovného. Pokuta bude stržena z jistiny.

 

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 3 Přílohy 3 Poplatky za změny v termínové listině RMS o poplatku klubu FK VIVA Příbram ve výši 600 Kč za změnu termínu utkání 1. kola KP Stč. Mazáci Přelouč – FK VIVA Příbram. Pokuta bude stržena z jistiny.

 

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 6 Přílohy 1 Sazebník pokut RMS o udělení finanční pokuty klubu TJTZ Atlantic Rakovník ve výši 200 Kč za pozdní uhrazení startovného. Pokuta bude stržena z jistiny.

 

Ukončené tresty: Martin Malý VIVA Příbram, Matěj Toman FC Brandýsek

 

Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu

 

.Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 13.6.2018

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 7 Sazebníku provinění a trestů II disciplinárního řádu SF o udělení důtky celku SK Olympik Mělník, a to za umožnění nastoupení hráče bez provedení kontroly platnosti členství v systému FUTIS v utkání STČ. části poháru FAČR Juniors FC Přelouč – SK Olympik Mělník.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 2 Sazebníku provinění a trestů II disciplinárního řádu SF o potrestání celku Joga Mladá Boleslav finanční pokutou ve výši 1.500 Kč, a to za nedostavení se k utkání STČ části poháru FAČR Torpédo Malta Doubrava – Joga Mladá Boleslav. Pokuta je splatná do 15ti dnů v hotovosti, na adresu, nebo bankovní účet řídícího orgánu soutěže KKF č. 27-3831900257/0100.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá
Tomáš Doležal Joga Mladá Boleslav 10 utkání 3 utkání
David Rác Akademie Kladno 10 utkání 9 utkání

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým
   

Převod trestů ze sezony 2017/2018

Jméno hráče Tým Trest Zbývá
Martin Malý Viva Příbram 1 utkání 1 utkání
Matěj Toman FC Brandýsek 1 utkání 1 utkání
Daniel Míčka 1. FK Kročehlavy 9 měsíců 22.12.2018
Tomáš Doležal Joga Mladá Boleslav 10 utkání 3 utkání
David Rác Akademie Kladno 10 utkání 9 utkání

 


Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 22.3.2018

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku Viva Příbram p. Martina Malého zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku FC Brandýsek p. Matěje Tomana zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

DK Stč. KKF rozhodla dle článků 2c Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu SF o potrestání hráče celku 1. FK Kročehlavy p. Daniela Míčky zastavením závodní činnosti na 9 měsíců nepodmíněně, a to za vyloučení (urážky a vyhrožování RO) v utkání KP Stč. AFK Rozdělov – 1. FK Kročehlavy.

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS přílohy 3 Poplatky a změny v termínové listině článku 2 o poplatku pro celek Joga Mladá Boleslav za přeložení utkání Joga Mladá Boleslav – PK Třebusice ve výši 300 korun.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá
Tomáš Doležal Joga Mladá Boleslav 10 utkání 3 utkání
David Rác Akademie Kladno 10 utkání 9 utkání

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým
Martin Pokorný FC Brandýsek

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 14.3.2018

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku FC Brandýsek p. Martina Pokorného zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

DK Stč. KKF rozhodla dle článků 1b a 2b Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu SF o potrestání hráče celku Akademie Kladno p. Radka Ráce zastavením závodní činnosti na 10 soutěžních utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (po 2. žluté, urážky RO, vyhrožování protihráči) v utkání KP Stč. FC Brandýsek – Akademie Kladno.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 7 Sazebníku provinění a trestů II disciplinárního řádu SF o potrestání celku Akademie Kladno finanční pokutou ve výši 2.000 korun za nevyplacení odměny rozhodčímu. Pokuta je splatná do 15ti dnů v hotovosti, na adresu, nebo bankovní účet řídícího orgánu soutěže KKF č. 27-3831900257/0100. Dlužná částka 746 korun bude stržena z garanční částky celku Akademie Kladno a poukázána KKF na bankovní účet rozhodčího Davida Lafka. Toho DK vyzývá k zaslání čísla účtu na mailovou adresu předsedy KKF p. Jiřího Chaloupky j.chaloupka@post.cz.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá
Tomáš Doležal Joga Mladá Boleslav 10 utkání 4 utkání

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým
Jan Doležal Brazil Kladno
Jakub Pravda Viva Příbram

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 8.3.2018

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku Brazil Kladno p. Jana Doležala zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 6 Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu SF o potrestání hráče celku Viva Příbram p. Jakuba Pravdy zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (zmaření brankové příležitosti) v utkání KP Stč. AFK Rozdělov – Viva Příbram.

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS přílohy 3 Poplatky a změny v termínové listině článku 3 o poplatku pro celek Akademie Kladno za přeložení utkání Brazil Kladno – Akademie Kladno ve výši 600 korun. Zbývající tresty
Jméno hráče Tým Trest Zbývá Tomáš Doležal Joga Mladá Boleslav 10 utkání 5 utkání

Ukončené tresty
Jméno hráče Tým Lukáš Houha FC Brandýsek Daniel Hovorka MCE Slaný Bohumil Mrština R.S.C. Čechie Slaný


Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 1.3.2018

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku FC Brandýsek p. Lukáše Houhy zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku MCE Slaný p. Daniela Hovorky zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 6 Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu SF o potrestání hráče celku R.S.C. Čechie Slaný p. Bohumila Mrštiny zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (zmaření brankové příležitosti) v utkání KP Stč. PK Třebusice – R.S.C. Čechie Slaný.

Zbývající tresty
Jméno hráče Tým Trest Zbývá Tomáš Doležal Joga Mladá Boleslav 10 utkání 6 utkání
Ukončené tresty
Jméno hráče Tým David Čampulka Brazil Kladno Ladislav Výda Joga Mladá Boleslav Daniel Míčka 1. FK Kročehlavy Radislav Neumann Brazil Kladno Martin Malý Viva Příbram David Krampera MCE Slaný


Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 22.2.2018

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku Joga Mladá Boleslav p. Ladislava Výdy zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku 1. FK Kročehlavy p. Daniela Míčky zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku Brazil Kladno p. Radislava Neumanna zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 7a Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu SF o potrestání hráče celku Viva Příbram p. Martina Malého zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (po druhé žluté) v utkání KP Stč. R.S.C. Čechie Slaný – Viva Příbram.

DK Stč. KKF rozhodla dle článku 7a Sazebníku provinění a trestů I disciplinárního řádu SF o potrestání hráče celku MCE Slaný p. Davida Krampery zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, a to za vyloučení (po druhé žluté) v utkání KP Stč. MCE Slaný – Joga Mladá Boleslav.

DK Stč. KKF ve spolupráci s KR KKF rozhodla dle článku 5 Sazebníku provinění a trestů III disciplinárního řádu SF o potrestání rozhodčího p. Tomáše Pejši finanční pokutou ve výši 200 Kč za nestandardní omluvení z řízení utkání. Pokuta je splatná do 15ti dnů v hotovosti, na adresu, nebo bankovní účet řídícího orgánu soutěže KKF č. 27-3831900257/0100.

DK Stč. KKF ve spolupráci s KR KKF rozhodla dle článku 5 Sazebníku provinění a trestů III disciplinárního řádu SF o potrestání rozhodčího p. Petra Čikary finanční pokutou ve výši 200 Kč za nestandardní omluvení z řízení utkání. Pokuta je splatná do 15ti dnů v hotovosti, na adresu, nebo bankovní účet řídícího orgánu soutěže KKF č. 27-3831900257/0100.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá
David Čampulka Brazil Kladno 4 utkání 1 utkání
Tomáš Doležal Joga Mladá Boleslav 10 utkání 7 utkán

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým
Ladislav Falout 1. FK Kročehlavy
Lukáš Moravec AFC Kralupy nad Vltavou
Michal Nykl MCE Slaný

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 15.2.2018

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku 1. FK Kročehlavy p. Ladislava Falouta zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku AFC Kralupy nad Vltavou p. Lukáše Moravce zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku MCE Slaný p. Michala Nykla zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

Zbývající tresty

Jméno hráče Tým Trest Zbývá
David Čampulka Brazil Kladno 4 utkání 2 utkání
Tomáš Doležal Joga Mladá Boleslav 10 utkání 9 utkání

Ukončené tresty

Jméno hráče Tým
David Raulin Akademie Kladno
Daniel Mička
(fce vedoucího týmu)
1. FK Kročehlavy
Tomáš Ferneza
(fce kapitána)
1. FK Kročehlavy

Rozhodnutí DK Stč. KKF ze dne 8.2.2018

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS článku 21/5 o potrestání hráče celku Akademie Kladno p. Davida Raulina zastavením závodní činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a to za dosažení limitu 4 žlutých karet.

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS přílohy 3 Poplatky a změny v termínové listině článku 3
o poplatku pro celek Joga Mladá Boleslav za přeložení utkání MCE Slaný – Joga Mladá Boleslav ve výši 600 korun. Poplatek bude stržen z garanční částky. Joga Mladá Boleslav zároveň dle dohody uhradí celku MCE Slaný náklady spojené s odvolaným termínem ve výši 800 korun.

DK Stč. KKF rozhodla dle RMS přílohy 3 Poplatky a změny v termínové listině článku 2
o poplatku pro celek AFK Rozdělov