Středoškolská futsalová liga

Propozice

Propozice k soutěži 2020/2021


OBSAH

Fotbalová asociace ČR, Svaz futsalu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů přichází s jubilejním 20. ročníkem fotbalové/futsalové soutěže pro všechny střední školy v České republice - "Středoškolskou futsalovou ligou". Pod hlavičkou "Fotbal ano - drogy ne!" nabídne SFL šanci desetitisícům chlapců a děvčat, registrovaných i neregistrovaných ve fotbalovém svazu!


Herní systém SFL

HRACÍ ŘÁD
Přihlášená mužstva budou nalosována do soutěžního pavouka s maximální snahou o zohlednění regionálního principu. V úvodních kolech se uskuteční tří nebo čtyřčlenné turnaje (v závislosti na přihlášených mužstvech a to ve dvou nebo třech kolech, celostátní část pavouku SFL začíná od Finále jednotlivých Divizí. Své soupeře a hraniční termíny pro odehrání utkání/turnajů naleznou v soutěžním pavouku, který bude zveřejněn na stránkách internetu SFL po uzávěrce přihlášek a rozlosování, tj. první týden v říjnu.

HRACÍ DNY A MÍSTA KONÁNÍ
Pořadatelem turnaje je automaticky ta škola, která má k dispozici hřiště. V případě, že je do skupiny nalosováno více takových škol, je pořadatelem ta škola, která má hřiště a je v rozpisu uvedena dříve. Pořadatel je povinen oznámit termín turnaje všem zúčastněným nejpozději 14 dní předem a zároveň nejpozději 14 dní před termínem uzávěrky kola. Tento princip platí jen pro první kolo, kdy jsme schopni garantovat nejoptimálnější los, od druhého kola je termín a pořadatelství výhradně na domluvě jednotlivých škol.
V případě, že žádná škola hřiště nemá, pak si bohužel si budou muset školy nějaké hřiště zapůjčit - od města, od Sokola, od jiné školy, od okresní komise futsalu, nějakého místního futsalového klubu atd. Bohužel při takovém množství škol není možné garantovat a zajistit z centra hřiště vždy a všude, navíc termíny a místa si domlouvají jednotlivé školy.
Pro základní část si termíny a místa konání dohodnou mužstva sama (adresář na internetu SFL), v případě nedohody určí termín a místo konání příslušný koordinátor (adresář na internetu SFL).
Pro finále divizí, konferenční finále a finálový turnaj SFL budou termíny a místa konání turnajů určeny Ředitelstvím soutěže

HERNÍ SYSTÉM
Česká republika bude rozdělena na dvě konference - západní a východní každá konference bude mít čtyři divize
Západní - Praha, Střední Čechy,Západní Čechy, Severní Čechy
Východní - Východní Čechy, Jižní Čechy, Severní Morava, Jižní Morava
Každá divize obsahuje další regiony (okresy), ve kterých nebude počet škol shora omezen

Praha
Divize A
Střední Čechy
Divize B
Východní Čechy
Divize E
Severní Morava
Divize F
Praha 1 - 10 Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, M.Boleslav, Nymburk, Praha V, Praha Z, Příbram, Rakovník Havl.Brod, Jičín, Hradec Kr., Chrudim, Náchod, Pardubice, Rychnov n/K, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí n/O Bruntál, F.Místek, Karviná, N.Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Přerov, Šumperk, Vsetín
Západní Čechy
Divize C
Severní Čechy
Divize D
Jižní Čechy
Divize G
Jižní Morava
Divize H
Domažlice, Cheb, K.Vary, Klatovy, Plzeň, Rokycany, Sokolov, Tachov Č.Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústi n.L. Č.Budějovice, Č.Krumluv, J.Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Třebíč, Uh.Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár n.S.

Propozice SFL

ORGANIZÁTOR SFL
Fotbalová asociace ČR (dále jen FAČR), Svaz futsalu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT).
Rozhodujícím řídícím orgánem je Ředitelství soutěže, jakož i orgánem s rozhodovacím právem ve všech případných sporech týkajících se oblasti SFL.

VĚKOVÁ HRANICE
Středoškolská futsalová liga je určená zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky (paralelní soutěže), kteří/které jsou studenty denního studia příslušné školy. Věk je omezen dle metodiky ASŠK na kategorii V. (žáci SŠ) - 1. až 4. ročník SŠ (ročník narození 2005, 2004, 2003, 2002, 2001), kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií.

PŘIHLÁŠKA SFL
Přihláška musí být zaslána emailem na SFL@FOTBAL.CZ dle pokynů uvedených na ní na Ředitelství soutěže nejpozději do 30. 9.

SOUPISKY
Soupisky NEZASÍLEJTE na ředitelství soutěže ani společně s přihláškou ani později. Vyplněná a potvrzená originální soupiska je ale nutnou podmínkou pro nastoupení týmu k utkání Středoškolské futsalové ligy. Pořadatel nebo soupeř ale může požadovat předložení a kontrolu vzhledem k zápisu o utkání.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

srpen      ... rozeslání informačního a přihlašovacího
          dopisu na všechny střední školy v ČR
30. 9.     ... termín uzávěrky přihlášek
říjen-leden   ... utkání v základní části (města, okresy)
leden-únor   ... utkání v rámci oblastí, divizí a konferencí
březen     ... vítězové divizí sehrají konferenční finálové
          turnaje, ze kterých postoupí první dva týmy
          chlapců a dívek do finálových turnajů SFL
          (jeden finálový turnaj čtyř mužstev chlapců
          a jeden finálový turnaj čtyř družstev dívek)
duben      ... vyvrcholení soutěže, oba finálové turnaje 

Hraniční termíny pro nahlášení příslušných výsledků jednotlivých kol SFL budou součástí pavouka (losu), zveřejněného a aktualizovaném na internetu FAČR.

ORGANIZACE SFL
Organizací a průběhem základní části soutěže jsou pověřeni koordinátoři, kteří Vám poskytnou všechny potřebné informace. V případě nezastižení koordinátora kontaktujte Ředitelství soutěže.

NÁKLADY DRUŽSTEV
Cestovné v základních kolech si hradí družstva sama. Od divizních finále včetně přispívá na cestovné Ředitelství soutěže (vyúčtování proběhne fakturou společně s doklady o skutečných nákladech - vždy po předešlé dohodě s Ředitelstvím soutěže).
Rozhodčí, kteří budou nasazeni počínaje divizními finále družstva neplatí, úhradu rozhodčím provádí Ředitelství soutěže. V základních kolech si utkání odřídí buď vedoucí mužstev, nebo mohou školy prostřednictvím příslušného koordinátora delegovat rozhodčího, kterého ale musí samy školy zaplatit (cestovné dle platných směrnic, tj. MHD oproti předložené jízdence nebo auto 4,00 Kč/km + odměnu 200 Kč/utkání).
Pojištění - účastníci soutěže nejsou pojištěni proti úrazům, ani krádežím a ztrátám.
Ředitelství soutěže doporučuje účastníkům, aby uzavřeli individuální pojištění.
Dále doporučuje, aby v případě pojistné události využili možnosti zákonného pojištění žáků ZŠ a SŠ.

VYBAVENÍ DRUŽSTEV
Družstva by měla mít dvě sady dresů (tmavá a světlá varianta), očíslované od 1-99 a minimálně jeden futsalový míč (číslo 4 se sníženým odskokem). Hráči jsou povinni nastupovat k utkání bez všech předmětů, které by mohly zranit nebo ohrozit (prstýnky, náušnice, řetízky) ostatní hráče, ale i je samotné.

POŘÁDÁNÍ UTKÁNÍ A NAHLAŠOVACÍ POVINNOST POŘADATELE
V případě, že se školy nedomluví jinak, pak je pořadatelem turnaje automaticky ta škola, která má k dispozici hřiště. V případě, že je do skupiny nalosováno více takových škol, je pořadatelem ta škola, která má hřiště a je v rozpisu uvedena dříve. Pořadatel je povinnen oznámit termín turnaje všem zúčastněným nejpozději 14 dní předem a zároveň nejpozději 14 dní před termínem uzávěrky kola.
Pořadatelství v základní části závisí na dohodě soupeřících mužstev, pokud k dohodě nedojde, určí hrací termín a místo konání příslušný koordinátor. Pořádat utkání je možno pouze tehdy, pokud má družstvo k dispozici tělocvičnu s parametry uvedenými v pravidlech futsalu pro SFL (viz dále), nebo venkovní hřiště s umělým či přírodním povrchem (zakázán beton a asfalt!!!)
Pořádající škola má za povinnost ihned po skončení utkání/turnaje zaslat výsledky utkání na email SFL@FOTBAL.CZ dle pokynů na zápise a řádně vyplněné zápisy o utkání (viz formulář na internetu SFL) na ředitelství SFL (FAČR, Atletická 2474/8, Praha 6, 169 00)

CENY
Ceny pro účastníky soutěže (všechny finalistů obou konferencí), vítězná družstva a vítěze individuálních soutěží budou věnovány oficiálními partnery soutěže.


Pravidla futsalu - výňatek pro SFL

Není-li níže stanoveno jinak, platí obecně platná pravidla futsalu, kompletní verze pravidel futsalu je na internetových stránkách futsalu FAČR.


Hřiště: Ideální rozměry 20x40 metrů, minimální 13x24 metrů.
Povrch: parkety, umělý povrch a jiné. U venkovních hřišť umělý povrch, tráva, písek, škvára (ne beton a asfalt!!!)
Míč: vel.4 se sníženým odskokem.
Branky: Házenkářské, tzn.o rozměrech 3x2 metry.
Hrací čas: chlapci 2x20 minut hrubého času, dívky 2x15 minut hrubého času, ve vyjímečných případech a po souhlasu koordinátora a všech mužstev lze hrací dobu upravovat.
V případě turnaje pro pět účastníků se upravuje hrací čas na 2x15 minut hrubého času pro chlapce a 2x10 minut hrubého času pro dívky.
Počet hráčů: 4+1 (musí nastoupit na začátku utkání, v průběhu utkání může klesnout až na 2+1,klesne-li dále je utkání ukončeno), soupiska na soutěž je neomezena, k utkání může nastoupit maximálně 14 hráčů, platí letmé (hokejové) střídání všech hráčů (včetně brankáře) v zóně prostřídání (=5m od středové čáry hřiště na každou stranu).

Další ustanovení

 • Pro veškeré rozehrání platí pravidlo 4 sekund, pokud rozehrávající překročí limit, rozehrává soupeř, při rozehrání musí stát soupeř min. 5 m od míče.
 • Rohy i auty se rozehrávají nohou, míč musí stát přesně na čáře a hráč musí stát oběma nahama mimo hřiště.
 • Akumulované fauly - v každém poločasu se sčítají a evidují fauly, v případě, že jedno z družstev nasbírá pět faulů tak se za každý další proti němu kope trestný kop bez zdi a to ze vzdálenosti 10 metrů od brankové čáry. Všichni hráči mimo kopajícího stojí za úrovní míče, nepadne-li gól, hra pokračuje.
 • Platí zákaz skluzů - za skluz, při kterém hráč zasáhne soupeře, následuje ihned vyloučení.
 • Penalta se zahrává ze šesti metrů.
 • Za zvláště hrubé porušení pravidel (např.hrubý nebo úmyslný faul, urážka rozhodčího či soupeře) je hráč vyloučen do konce zápasu a družstvo hraje dvě minuty v oslabení, pokud v oslabení inkasuje, může ihned nastoupit jiný hráč, vyloučený hráč musí odejít do šaten. V případě udělení červené karty po dvou žlutých kartách, může hráč v dalším utkání nastoupit. V případě udělení rovnou červené karty, hráč v dalším utkání nastoupit nemůže. Tresty se nepřenášejí do dalších turnajů.
 • Malá domů a hra brankáře - po autu brankář rozehrává míč rukou (platí pravidlo čtyř sekund), přičemž míč může vyhodit i za polovinu hřiště, při malé domů nesmí nikdy hrát rukou, na vlastní polovině nesmí brankář držet míč déle než čtyři sekundy a na vlastní polovině platí zákaz dvojího hraní brankáře, tzn. že brankáři spoluhráči nemohou nahrát na nohu míč 2x po sobě (ruší se pouze dotykem soupeře) - na soupeřově polovině brankáři mohou spoluhráči přihrávat libovolně.
 • Domácí družstvo zajistí šatny pro rozhodčí, sprchy a soc.zařízení, lékárničku a pokud možno zdravotní asistenci, dále stolek rozhodčích - stopky,zápis o utkání, píšťalku a obsluhu stolku.
 • Domácí družstvo je povinno zaslat výsledky co nejdříve na email SFL@FOTBAL.CZ a kompletní zápis o utkání podepsaný kapitány/vedoucími obou družstev na ředitelství soutěže (FAČR, ředitelství SFL, Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6), a to nejpozději do dvou dnů po odehrání zápasu.
 • Pokud mají po ukončení soutěže dvě nebo více družstev stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí v tabulce větší počet bodů získaných ve vzájemných utkáních. Jestliže je stejný, rozhoduje nejdříve lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání a posléze větší počet branek vstřelený ve vzájemných utkáních. Pokud ani tato kritéria nerozhodnou, rozhodne lepší brankový rozdíl ze všech utkání v soutěži a je-li i ten stejný, zaujme vyšší pořadí v tabulce to družstvo, které vstřelilo v celé soutěži více branek. Není-li možno rozhodnout o pořadí ani podle předchozího kritéria, sehrají družstva kvalifikační utkání podle rozhodnutí řídícího orgánu, to však jen v případě, má-li se určit postupující nebo sestupující. O vyšším pořadí v tabulce je možno rozhodnout i losem v případě časové tísně, kdy kvalifikační utkání již nelze sehrát.

Přihláška do SFL   Soupiska SFL   Zápis o utkání SFL
 
Přihlášku zaregistrujte podle pokynů v ní uvedených na emailové adrese SFL@FOTBAL.CZ   Soupiska pro přihášené školy k aktuálnímu ročníku SFL   Zápis o utkání SFL s popisem nahlašování výsledků

Individuální soutěže SFL

Nejlepší střelec
Soutěž o nejlepšího střelce SFL. Vítězem se stane hráč, který vstřelí nejvyšší počet branek v průběhu finálového turnaje SFL.

Nejlepší hráč, resp.hráčka
Soutěž o nejlepšího hráče SFL. Vítězem se stává nejlepší hráč finálového turnaje SFL.

Nejlepší brankář, resp.brankářka
Soutěž o nejlepší brankáře SFL. Vítězem se stává nejlepší brankář finálového turnaje SFL.

Ceny
Hlavní cena pro vítězné družstvo budou vstupenky na mezistátní utkání reprezentace ČR ve futsalu nebo fotbale. Ceny do dlouhodobých soutěží věnují partneři soutěže.


Adresář SFL

Ředitelství soutěže
JménoFunkceTelefonmail
Otakar Mestek Zástupce FAČR 233 029 243 mestek@fotbal.cz
Atletická 2474/8, 169 00, Praha 6
Josef Čurda zástupce ASŠK 736 786 907 josef.curda@centrum.cz
Petr Havlík sekretář soutěže 737 263 595 havlik@fotbal.cz

Konferenční koordinátoři
JménoFunkceTelefon
Václav Socher Konference Čechy 775 109 913
Atletická 2474/8, 169 00, Praha 6 vaclavsocher@seznam.cz‎
Kamil Bednář Konference Morava 777 677 444
  bednar.kam@seznam.cz

Divizní koordinátoři
JménoFunkceTelefonFax
Karel Filip Praha 603 438 594 274 822 596
Praha 10, U Nových vil 26, 100 00 karel@psmf.cz
Jiří Hanzlík Střední Čechy 731 506 202  
Chabařovice, Husovo náměstí 152, 403 17 j.hanzlik@centrum.cz
Daniel Vomastek Západní Čechy 774 485 515  
  Daniel.Vomastek@seznam.cz
Jiří Hanzlík Severní Čechy 731 506 202  
Chabařovice, Husovo náměstí 152, 403 17 j.hanzlik@centrum.cz
Miroslav Primus Jižní Čechy 608 562 625  
373 16 Dobrá Voda, U Domova důchodců 29 m.primus@seznam.cz
Kamil Schmeiser Východní Čechy 603 908 345  
  Kamil.Schmeiser@email.cz
Kamil Bednář Jižní Morava 777 677 444 233 353 107
  bednar.kam@seznam.cz
Martin Kapsa Severní Morava 736 264 127  
Kopřivnice, Osvoboditelů 1211 Martin.Kapsa@email.cz