Ústecký kraj

Řídící orgán a komise

Předseda STK : Novotný Jan
tel. 774 510 650
e-mail: stk-ltm.novotny@seznam.cz
adresa: Jiráskova 275, 411 12 Čížkovice
Členové STK:
Hanzlík Jiří, Lutka Josef

Předseda KR: Josef Lutka
tel. 603 942 084
e-mail: joseflutka@seznam.cz
Členové KR
Novotný Jan, Mgr. Kresta Jan, Hanzlík Jiří

Předseda DK: Jiří Kirilák
tel. 604 747 188
e-mail: kirilak@seznam.cz
Členové DK
Procházka Petr, Novotný Jan