Školská futsalová liga 7

Vzhledem k aktuální situaci okolo šíření viru COVID-19 a aktuálním vládním opatřením jsme byli nuceni oficiálně UKONČIT soutěžní ročník 2020/2021 Školské futsalové ligy 7 a Školské futsalové ligy 9. Tento krok nás velmi mrzí, nicméně bychom v letošním roce nebyli schopni soutěž uspořádat, a to ani v omezeném formátu, protože aktuální situace bohužel nenabízí příznivý výhled pro možnost využívání sportovních hal a tělocvičen.
Věříme, že toto složité období společnými silami zvládneme a opět se společně setkáme při kvalitních futsalových utkáních, která nám nabídnou spoustu skvělých sportovních výkonů a zážitků a přilákají velké množství mladých hráčů a hráček, a to v ročníku 2021/2022.