Česká Lípa

Kontakty

Sekretář Kamil Manda
Ulice Bardějovská 2466
Město Česká Lípa
PSČ 470 01
Telefon 603 334 445
E-mail Kamil.Kremil@seznam.cz
Bankovní spojení FIO banka
Ćíslo účtu 2201822640/2010
091 26 945
Svaz futsalu České republiky zahajuje postupnou transformaci futsalového hnutí v rámci členské základny, z pohledu právního je současný faktický stav zcela neuspokojivý, kdy část členských klubů nedisponuje právní subjektivitou. Výkonný výbor SFČR rozhodl tak, že členským klubům, které nedisponují právní subjektivitou, poskytne přechodné období do 31. 12. 2020, kdy bude dostačovat smlouva o společnosti a během něhož tyto budou muset právní subjektivitu nabýt. Klubům, které k 31. 12. 2020 nebudou disponovat právní subjektivitou, bude zrušena registrace jako člena SFČR a nebude jim dále umožněno účastnit se oficiálních futsalových soutěží.
Vážení, dovoluji si vás informovat, že v návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR platí v období ode dne 22. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod úplný zákaz fotbalových aktivit. JUDr. Jan Pauly generální sekretář