4. 10. 2021

Informace k 6. ročníku MČR Veteránského futsalu 2021

Pořadatelem Mistrovství České republiky je Výkonný výbor SFČR (dále jen VV) ve spolupráci s Krajskými komisemi futsalu nebo dalším pořadatelským subjektem, který organizačně zajišťuje uspořádání finálového turnaje MČR. Pořadateli základních kol soutěže jsou jednotlivé Krajské (Okresní) komise futsalu.

Věková kategorie: Soutěže veteránů se může zúčastnit hráč, který v příslušném kalendářním roce dovrší věk 40 let a starší. Pro ročník 2021 tedy hráči narozeni do 31. 12. 1981.

Podmínky pro start hráčů:

 • registrace ve Svazu futsalu ČR,
 • uhrazení členských příspěvků na příslušný kalendářní rok.

S ohledem na stanovená opatření bude každý účastník povinen se při vstupu prokázat:

 • negativním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším 7 dní, nebo
 • negativním výsledkem POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starším 72 hodin, nebo
 • dokladem o dokončeném očkování proti onemocnění COVID 19, nebo
 • dokladem (lékařskou zprávou) o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19.

Hráči nastupují k utkání v souladu se Soutěžním řádem SFČR. K dispozici musí mít osobní doklad s fotografií, prokazující jejich totožnost (předkládají se pouze v případě kontroly totožnosti).

Start v soutěži je hráči umožněn po zapsání na soupisku celku pro tuto soutěž. Soupiska obsahuje jméno a příjmení hráče, ID kód a státní příslušnost.

V případě, že je hráč registrovaný v klubu futsalu, který je účastníkem soutěže veteránů, ale chce v soutěži nastupovat za jiný celek, musí mít písemný souhlas se startem v jiném klubu, které vystaví jeho mateřský klub.


Systém soutěže:
A) Základní kola

 • Základní kola soutěže budou odehrána v kompetenci Krajských (Okresních) svazů futsalu, které stanoví hrací systém soutěže na tomto stupni.
 • Pokud je v rámci kraje odehráno několik různých okresních (regionálních) soutěží, je nutno odehrát krajské finále. Jeho pořadatelem je příslušný Krajský svaz futsalu.
 • Vítězné družstvo krajské soutěže má právo zúčastnit se finálového turnaje MČR.

B) Finálový turnaj Mistrovství ČR

 • Právo účasti na Finálovém turnaji MČR mají vítězové krajských soutěží a obhájce titulu „Mistr ČR ve futsalu – kategorie veteránů“ z minulého ročníku. Garantem pořádání finálového turnaje MČR je VV SFČR, který uspořádáním turnaje pověří vybraného pořadatele.
 • Schvalování hřiště pro základní část soutěží je v kompetenci Krajských (Okresních) svazů futsalu – doporučena je hala, eventuálně venkovní hřiště s umělou trávou.
 • Finálový turnaj musí být uspořádán v hale nebo na venkovním hřišti, vyhovujícím Pravidlům futsalu. Hrací plocha musí mít minimální rozměry 18 x 38 metrů.


Termíny:
Základní část soutěže může být v soutěžním ročníku 2021/22 odehrána nejpozději do 31. 10. 2021.
Finálový turnaj se uskuteční v sobotu 27. 11. 2021 ve sportovní hale Na Lapači ve Vsetíně.
Další informace: sekretariát SFČR, tel: 233029118, e-mail: sekretariat@futsal.cz (pro celostátní část), resp. Jan Rod, 603922110, rodhonza@seznam.cz (pro základní kola).

Dokument

4. 10. 2021

Propozice MČR Veteránského futsalu 2021