16. 11. 2018

Informace KF k Přestupnímu řádu SF a způsobu řešení přestupů hráčů futsalu ze zahraničí k 13.11.2018

  1. Hostování v rámci futsalových soutěží v České republice, je možné podávat do 30.6.2019 dle doposud platného Přestupního řádu.
  2. S novelizací PŘ, pravděpodobně od sezóny 2019/2020, bude hostování možné dle parametrů Přestupního řádu FIFA, pouze u hráčů s platnou uzavřenou Standardní profesionální smlouvou.
  3. Souhlas, či nesouhlas s přestupem hráče do zahraničí, pokud hráč nemá uzavřenu Profesionální smlouvu, klub již neuděluje. Na případný dříve vyjádřený nesouhlas s uvolněním do zahraničí, který mohl klub do roku 2016 uplatňovat, již FAČR, v souladu s aktuálně platným Přestupním řádem FIFA, nebere zřetel.
  4. Po vyžádání hráče jinou asociací je mateřský klub vyzván úsekem Mezinárodních přestupů FAČR k vyplnění formuláře Žádosti o uvolnění hráče do zahraničí. V případě, že klub odmítne na výzvu reagovat, hráč může být zaregistrován zahraniční asociací až po 30-ti dnech od odeslání žádosti na FAČR. Zároveň dojde k vyřazení z registrace u FAČR.
  5. Hráč, který uplatnil přestup do zahraničí, může kdykoliv přestoupit zpět do ČR na základě vyžádání libovolného klubu v ČR a žádosti o registraci v tomto klubu, podepsané hráčem.
  6. Pokud se hráč vrací do ČR před uplynutím 16-ti měsíců od uvolnění do zahraničí, vzniká v případě jeho registrace v jiném klubu v ČR nárok mateřského klubu, ze kterého do zahraničí odcházel, na tabulkové odstupné. Toto ustanovení platí i pro přestupy s nesouhlasem mateřského klubu, uskutečněné před novelizací Přestupního řádu FIFA.
  7. Omezení počtu přestupů v jedné sezóně dle Přestupního řádu FIFA zahrnuje domácí i zahraniční soutěže (hráč smí být v průběhu jednoho soutěžního ročníku registrován nejvýše ve třech klubech, nastoupit v utkání může však nejvýše ve dvou klubech).