23. 8. 2019

Informace o možnosti přihlášení se do 19. ročníku soutěže Středoškolské futsalové ligy 2019/2020

Fotbalová asociace ČR, Svaz Futsalu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů přichází s již 19. ročníkem fotbalové/futsalové soutěže pro všechny střední školy v České republice - „Středoškolskou futsalovou ligou“.  Pod hlavičkou „Fotbal ano - drogy ne!“ nabídne SFL šanci desetitisícům chlapců a děvčat, registrovaných i neregistrovaných ve fotbalovém svazu!

 

Základní termíny soutěže (shodné pro chlapeckou i dívčí SFL)

  • srpen - září ... přihlašovací část (formulář přihlášky na internetových stránkách SFL v sekci Dokumenty)
  • říjen - prosinec ... městská a okresní kola
    • městská (regionální) kola:  jednotlivé střední školy se utkají turnajovým systémem o postup do okresních kol
    • okresní kola:  postupující střední školy se v rámci okresu, opět turnajovým systémem, utkají o postup do celostátní části
  • leden - únor ... finálové turnaje divizí (osm turnajů po třech, příp.čtyřech mužstvech)
  • březen ... finálové turnaje konferencí (dva turnaje po třech, příp.čtyřech mužstvech)
  • duben ... superfinále SFL (4 mužstva)

 

Přihlášky do soutěže

Formuláře přihlášek (+ všechny další podrobnosti o SFL 2019/2020) do soutěže jsou na internetových stránkách SFL 2019/2020 v sekci Dokumenty. Zvlášť se hraje SFL chlapců a zvlášť dívek - rozlišení viz formulář Přihlášky. Přihlášky zasílejte do 30.9. výhradně na email SFL@fotbal.cz.

Soupisky

Soupisky NEZASÍLEJTE na ředitelství soutěže ani společně s přihláškou ani později. Vyplněná a potvrzená originální soupiska je ale nutnou podmínkou pro nastoupení týmu k utkání Středoškolské futsalové ligy. Pořadatel nebo soupeř ale může požadovat předložení a kontrolu vzhledem k zápisu o utkání.

Věková kategorie, resp.podmínky možnosti účasti

Hráči a hráčky musí být studenty střední školy denního typu (potvrzeno na soupisce ředitelstvím příslušné SŠ) a splňují kritéria věku dle Propozic.

Pravidla a systém soutěže

Hraje se podle platných mezinárodních pravidel futsalu FIFA s drobnými úpravami pro SFL (rozměry a povrch hřiště, hrací doba, atd.). Znění pravidel, systém soutěže, adresář krajských koordinátorů, adresář škol, los soutěže, výsledky soutěže, to vše je na internetové adrese SFL.

Hlášení výsledků utkání

Střední školy jsou povinny hlásit výsledky utkání na ředitelství SFL mailem ihned po utkání (mail: SFL@fotbal.cz, zápisy pak poštou na FAČR, p. Mestek, Atletická 2474/8, 169 00, Praha 6). Prosíme o maximální plnění této povinnosti !!!

Pořadatel a místo utkání/turnaje

Ředitelství SFL zpracuje a na internetu zveřejní kompletní los SFL 2019/2020, jednotlivé střední školy se následně navzájem kontaktují dle adresáře a dohodnou si místo konání turnaje a termín. V případě, že nelze dojít k dohodě, kontaktují příslušného divizního koordinátora a ten má právo s definitivní platností stanovit místo a termín konání příslušného turnaje.

Ekonomika

Do okresních kol si hradí náklady samy SŠ, počínaje divizními koly hradí Ředitelství SFL náklady na halu a rozhodčí a přispívá všem SŠ prakticky 100% na dopravu!  

 

PROPOZICE SFL   Ředitelství   PŘIHLÁŠKA
do SFL
  Soupiska a Zápis   ADRESÁŘ SFL   Los soutěže
 
Propozice a další ustanovení SFL   Ředitelství soutěže, adresář koordinátorů SFL   Přihlášku zaregistrujte podle pokynů v ní uvedených na emailové adrese SFL@FOTBAL.CZ   Dokumenty k aktuálnímu ročníku SFL   Adresář středních škol, přihlášených do SFL   Los je zveřejněn po uzávěrce přihlášek na začátku října