10. 9. 2018

Informace předsedy SFČR Otakara Mesteka k Futsalové (R)evoluci

Vážení členové Svazu futsalu,

dovolte, abych jménem Komise futsalu, i jménem svým, uvedl hlavní důvody a směry změn ve Stanovách a Řádech SFČR, souhrnně nazývaných „Futsalová (R)evoluce“.

Je třeba říci hned na úvod, že tyto změny byly již nesmírně potřeba – z různých důvodů byly již několikrát odloženy a nezbývá než pracovat a věřit, že nyní je konečně dotáhneme do konce!

O co tedy jde zejména? Jedná se o zejména dva zásadní vstupy/okruhy:

 1. Obecná legislativa - registrujeme rostoucí tlak na SFČR a všechny jeho subjekty zejména ze strany MŠMT, ČUS, FAČR a zejména finanční návaznosti (bez bezchybné legislativy se subjekty SFČR nemají šanci dostat k veřejným financím)
  1. Zásadní narovnání legislativních vztahů uvnitř SFČR – musíme mít nové Stanovy SFČR, nově vymezené postavení Oblastí, Krajů a Okresů jako pobočných spolků SFČR, novou strukturu kontrolních i disciplinárních orgánů po vzoru UEFA a FAČR (Etická komise, KVA, …)
  2. Zásadní narovnání klíčového vztahu FAČR a SFČR – SFČR se stane členem FAČR s tím, že toto členství bude jasně a podrobně popsáno jak ve Stanovách FAČR, tak ve Stanovách SFČR.

  Návrh Stanov zachovává hlavní zaběhlé principy: komorový systém, počty delegátů na VH, regionální principy (oblast-kraj-okres), způsoby voleb, atd.

  Hlavní novinky jsou tyto - VH bude každé 2 roky, volební každé 4 roky, počet členů KF bude rozšířen na 8 o místopředsedu za 1.a 2.ligy, nově bude na VH volena Etická komise, navrhneme změnu v Oblasti B (rozšíření o jiné kraje/okresy – bude ještě řešeno v rámci Aktivu reg.futsalu), přibude nově článek o hospodaření SFČR a pobočných spolků, nově se vyskytne legální možnost odměňování dobrovolných i volených funkcionářů SFČR, navrhneme spojení Grémií 2.lig „V“ a „Z“ do jednoho společného Grémia 2.lig, atd.

 2. Informační systém FAČR – jedná se o propojení současného "FUTIS“, resp. zastaralého „VSF“, s moderním IS FAČR (bez tohoto „softwarového“ propojení je do budoucna jakákoliv spolupráce v rámci FAČR a SFČR prakticky nemožná)

  1. 7x nové řády SFČR (Evideční a registrační, Soutěžní, Procesní, Disciplinární, Přestupní, Řád rozhodčích a delegátů a Řád trenérů) - předkládáme návrhy sedmi Řádů SFČR vycházejících z fungujících nových řádů FAČR s tím, že tam kde to lze, jsou všechny Řády navrženy tak, aby změny byly co nejmenší a aby zaběhlé/fungující futsalové věci dále fungovaly.

   Hlavní změny, které se prolínají většinou řádů, se týkají propojení SFČR s novým Informačním systémem FAČR – elektronické členství, administrátoři klubů i řídících orgánů, přestupy, elektronické zápisy o utkání, elektronická fakturace, atd. (vše je po vzoru fotbalu, vše je tak vyzkoušené, funkční a fotbalem velmi kladně hodnocené).

   Další velkou změnou je Přestupní řád – ten vychází z nového „Mezinárodního PŘ FIFA“, resp. na z něj odvozeného PŘ FAČR – filosoficky se jedná o tlak FIFA na „volný“ pohyb hráčů. Ve spolupráci s LPO FAČR, které tvořilo PŘ FAČR, je navržen PŘ SFČR opět tak, aby při respektování všech povinností od FIFA byla zachována maximální možná kontinuita se stávajícími futsalovými zvyklostmi.

  2. Jednotný nový úřední web SFČR – Získali jsme doménu „futsal.cz“, která je nyní novou oficiální adresou SFČR, několik měsíců jsme připravovali sekce jednotlivých nižších složek, budujeme novou úřední desku, atd. – vše zároveň propojeno s fotbal.cz (FAČR).

Vážení futsaloví přátelé – jedná se o změny rozsáhlé, ale zejména nezbytné!

Jménem KF FAČR Vám tímto s klidným svědomím předkládáme všechny tyto změny s tím, že nyní máte možnost zapojit se aktivně do tvorby futsalové legislativy na nejbližší období.

Zároveň si dovoluji i z tohoto místa informovat všechny okresy, kraje a oblasti futsalu, že budou mít možnost diskutovat o těchto řádech na Aktivu regionálního futsalu v Praze 22.9.2018 a dále všechny zástupce klubů 1.a 2.CL, že budou mít možnost navštívit Seminář na tato témata 9.10.2018.  

Veškeré podklady naleznete na portálu http://futis.fotbal.cz/

Termín na připomínky máte do 30.10.2018, poté všechny připomínky ještě jednou na KF FAČR zvážíme, ty dobré zabudujeme a teprve poté předložíme finální návrh Stanov VH SFČR (2.3.2019) a následně schválíme nové řády SFČR pro sezónu 2019/20.

Připomínky posílejte prostřednictvím futis.fotbal.cz, případně zasílejte přímo na mail: prusa@fotbal.cz.

Všechny Vás srdečně zdraví a na další spolupráci se těší, Mgr. Otakar Mestek