17. 10. 2019

Komuniké ze zasedání Výkonného výboru SFČR 10.10.2019

Výkonný výbor SFČR přijal na svém zasedání, konaném dne 10.10.2019 v Praze následující závěry:

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI finální podobu Zápisu a Komuniké ze zasedání VV 5.9.2019. 

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO – 0 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh změny termínu konání následujícího zasedání VV, které se uskuteční v pondělí 11.11.2019 od 15:30 hod v Praze. 

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 6 PRO – 0 ZDRŽ. - 1 PROTI návrh na zvýšení náhrad na cestovné v rámci akcí futsalu na 5,-Kč/min. 

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 6 PRO – 1 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh novelizace Jednacího řádu VV SFČR. 

VV SFČR bere na vědomí informaci o zapracování schválených úprav Disciplinárního řádu SFČR, zveřejnění jeho finální podoby a distribuce klubům celostátních soutěží a řídícím komisím regionálních soutěží. 

VV SFČR bere na vědomí informaci o zveřejnění Etického kodexu SFČR. 

VV SFČR ukládá zpracovat došlé připomínky a předložit VV k projednání pro novelizaci řádů s platností od 1.1.2020. 

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 5 PRO – 2 ZDRŽ. - 0 PROTI Sazebník poplatků celostátních soutěží pro ročník 2019/20.        

VV SFČR ukládá předložit návrh stanovení konkrétních kroků k zamezení nesportovních projevů diváků. 

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO – 0 ZDRŽ. - 0 PROTI předložené návrhy Statutů odborných komisí VV SFČR. 

VV SFČR bere na vědomí informace o řešení problematiky GDPR a ukládá nadále komunikovat se zmocněncem FAČR o problematice GDPR a informovat průběžně členskou základnu SFČR. 

VV SFČR ukládá nadále průběžně komunikovat za účelem plné funkčnosti futsalu pod IS2. 

VV SFČR bere na vědomí informace o zajištění a organizaci skupiny Main Round UEFA Futsal Champions League kterou pořádá český mistr AC Sparta Praha ve dnech 10.-13.10.2019 v Praze. 

VV SFČR bere na vědomí předložený seznam odpovědných osob za klub AC Sparta Praha, pověřených pořadatelstvím turnaje. 

VV SFČR bere na vědomí informace o výsledcích a průběhu turnaje Visegrad cup 21.9.-25.9.2019 v Polsku, 2xMPU ČR-Portugalsko U-21 a soustředění U-19. 

VV SFČR bere na vědomí informaci o dalším programu reprezentačních týmů ČR. 

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO – 0 ZDRŽ. - 0 PROTI aktualizovanou verzi tuzemské Termínové listiny k 10.10.2019. 

VV SFČR bere na vědomí nominaci reprezentace A na kvalifikaci MS 24.-27.10.v Portugalsku. 

VV SFČR bere na vědomí kritiku stanovení termínu srazu reprezentace před KV MS mimo oficiální termín UEFA. 

VV SFČR bere na vědomí informaci o plnění podmínek Licenčního řízení futsalu pro účast v ročníku 2019/20 VARTA futsal ligy a 2.ligy futsalu. 

VV SFČR bere na vědomí informaci o zahájení procesu fakturace mezi kluby VARTA futsal ligy a PUBLIC na základě schváleného vyúčtování marketingu VFL 2018/19 a finálního vyúčtování finanční podpory FAČR klubům VFL a 2.lig „V“ a „Z“ na rok 2019. 

VV SFČR bere na vědomí informaci o zahájení přípravy návrhu Rozpisu mistrovských soutěží futsalu FIFA pro následující soutěžní ročník 2020/2021. 

VV SFČR bere na vědomí předložený seznam sportovních hal pro celostátní soutěže včetně Směrnice pro parametry sportovních hal pro utkání CL futsalu a seznamu sportovních hal  pro TV přenosy z VARTA futsal ligy. 

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh na úpravu možných termínů pro sehrání čtvrtfinále Poháru SFČR s ohledem na program ligových týmů. 

VV SFČR bere na vědomí informaci Zápis ze zasedání KM SFČR dne 12.9.2019. 

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO - 0 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh KM na zřízení regionálních soutěží futsalu v mládežnických kategoriích U-13, U-15, U-17 a U-19 včetně uspořádání finálového turnaje vítězných týmů jednotlivých krajů v kategoriích U-13 a U-15 v červnu 2020. 

VV SFČR ukládá zpracovat návrh Rozpisu mistrovských soutěží pro regionální soutěže mládeže 

VV SFČR bere na vědomí informace o vyhlášení Moravskoslezské futsalové ligy žáků kategorií U13 a U15, pořádané Krajskou komisí futsalu Moravskoslezského kraje ve spolupráci s klubem futsalu KFV Roub Vítkovice. 

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO – 0 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh stanovení finančních částek k uvolnění hráčů registrovaných v klubu Gardenline Litoměřice. 

VV SFČR bere na vědomí informace o přípravě společného zimního semináře pro rozhodčí a delegáty CL 4.1.2020 v SC Nymburk. 

VV SFČR bere na vědomí návrh opatření proti úbytku členů SF a ukládá rozpracovat tato opatření do konkrétních kroků a úkolů. 

VV SFČR bere na vědomí informaci o prvním úspěšném ustanovení pobočného spolku SFČR, a to zápisem Plzeňského krajského svazu futsalu a Futsalového svazu oblasti C u příslušného soudu 

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO – 0 ZDRŽ. - 0 PROTI předložený návrh RMS CL žen 2019/20 včetně dalších soutěžních materiálů 

VV bere na vědomí informace o projednání finální verze podmínek smlouvy s generálním partnerem VFL, společností VARTA. 

VV SFČR schvaluje obsazení TV utkání futsalu do konce roku 2019:

31.10.2019       Sparta Praha – Svarog Teplice   6 PRO – 1 ZDRŽ. - 0 PROTI
 
(včetně výjimky z povinnosti zajistit pokládku mobilního povrchu futsalu)
15.11.2019       Vysoké Mýto – Olympik Mělník   7 PRO – 0 ZDRŽ. - 0 PROTI
19.11.2019       Interobal Plzeň – Helas Brno      6 PRO – 1 ZDRŽ. - 0 PROTI
 
(včetně výjimky z povinnosti zajistit pokládku mobilního povrchu futsalu)
05.12.2019       FT ZS Liberec – Helas Brno       6 PRO – 0 ZDRŽ. - 1 PROTI 

VV SFČR bere na vědomí informaci o plnění stanovených podmínek pořizování streamů z utkání VARTA futsal ligy a 2.lig. 

VV SFČR bere na vědomí informace o realizaci projektu „Futsalového magazínu“ minimálně do konce roku 2019. 

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO – 0 ZDRŽ. - 0 PROTI předložený návrh anket futsalu po upřesnění parametrů pro výběr okruhu hlasujících.

VV SFČR bere na vědomí předložený návrh Rozpočtu SFČR na r.2019 a předběžné parametry rozpočtu SFČR na rok 2020. 

VV SFČR bere na vědomí předložený přehled odměn, vyplacených za reprezentaci v rámci futsalu. 

VV SFČR bere na vědomí přehled neuhrazených pohledávek VV SFČR. 

VV SFČR bere na vědomí předložený přehled neuhrazených pohledávek futsalu u společnosti Public. 

VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 7 PRO – 0 ZDRŽ. - 0 PROTI návrh podmínek pro účast na Kurzu trenérského vzdělávání futsalu 2020.

 

Termín následujícího zasedání VV SFČR:  pondělí 11.11.2019 od 15:30 v Praze

Dokument

17. 10. 2019

Komuniké ze zasedání VV SFČR 10.10.2019