31. 8. 2020

Koronavirová opatření má i futsal. Přehled změn platných od 31. srpna 2020

Futsalová sezona 2020/2021 se naplno rozbíhá a Svaz futsalu ČR zveřejnil veškeré materiály týkající se opatření proti nemoci COVID-19.

Sekretariát společně s Legislativně právním oddělním FAČR a Výkonným výborem Svazu futsalu ČR pracoval na změnách Soutěžního řádu, RMS a Disciplinárního řádu. Zároveň vypracoval Protokol zvláštních opatření a Pravidla proti šíření nemoci COVID-19.

Futsalové desatero

 1. Pravidla se týkají všech kromě diváků; jejich postavení upravují státní orgány.
 2. Členské kluby odpovídají za to, že se futsalových utkání nezúčastní nikdo
  a. COVID-19 pozitivní až do vyléčení;
  b. v období karantény;
  c. bez podepsaného prohlášení podle vydaného formuláře.
 3. Prohlášení se podepisují před prvním utkáním a poté vždy po skončení léčení nemoci COVID-19 nebo po skončení karantény; podepsaná prohlášení od všech osob uvedených v zápise o utkání kontroluje delegát. Výkonný výbor SFČR však může stanovit i přísnější podmínky.
 4. Jakmile se členský klub dozví o nákaze nebo uložení karantény, je povinen to ihned ohlásit řídícímu orgánu soutěže a ten Sekretariátu SFČR na e-mail covid@futsal.cz.
 5. Utkání se odkládají vždy v případě, že to nařídí krajská hygienická stanice a pokud objektivně z důvodu nemoci COVID-19 nelze sehrát, tedy pokud členský klub nemá k dispozici alespoň tři hráče, kteří by mohli v dané věkové kategorii nastoupit (včetně např. dorostenců v kategorii mužů); řídící orgán soutěže může utkání odložit také např. na doporučení krajské hygienické stanice.
 6. Na novém termínu utkání se musí členské kluby dohodnout nejpozději do tří dnů po původním termínu, a to tak, aby nový termín byl sjednán nejpozději do čtyř týdnů od původního termínu utkání. Termín schvaluje, případně nařizuje řídící orgán soutěže.
 7. Družstva postupují a sestupují v případě, že se odehraje alespoň polovina všech utkání v soutěži, každý postupující musí odehrát polovinu svých zápasů; Výkonný výbor SFČR může pravidlo změnit v případě různých procent odehraných utkání v navazujících soutěžích.
 8. Pro každou možnou situaci je upraveno hodnocení pořadí družstev v soutěži.
 9. V průběhu soutěžního ročníku může dojít ke změně rozpisu soutěže.
 10. Hráč, který nastoupí v rozporu s bodem 2, bude trestán za neoprávněné nastoupení a členský klub kontumací bez finanční pokuty, vyloučení ze soutěže následuje až po šesti kontumacích. Jiné porušení se trestá pořádkovou pokutou.

 Novelizace Soutěžního a Disciplinárního řádu SFČR v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19

MEDIA COVID MANUÁL 2020-2021

Dokument

31. 8. 2020

DESATERO PRAVIDEL - FUTSAL

Dokument

31. 8. 2020

Pravidla COVID 20-21_31082020

Dokument

31. 8. 2020

PROTOKOL ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍ_31082020

Dokument

3. 9. 2020

MEDIA COVID MANUÁL 2020-21

Dokument

4. 9. 2020

vzor-prohlaseni-o-bezinfekcnosti-covid-futsal