10. 5. 2021

Lhůta pro návrhy kandidátů na funkci předsedy, 3. místopředsedy a členů Etické komise SFČR prodloužena do 31.5.2021

Jak vyplývá z programu 9. řádné Valné hromady, o kterém rozhodl Výkonný výbor Svazu futsalu České republiky, tak součástí Valné hromady bude volba předsedy Výkonného výboru, 3. místopředsedy Výkonného výboru a členů Etické komise s tím, že návrhy kandidátů na uvedené funkce musí být podány nejpozději do tří týdnů přede dnem konání Valné hromady. Tedy do pondělí 31. května 2021.

Volba předsedy Výkonného výboru a 3. místopředsedy Výkonného výboru proběhne s ohledem na skutečnost, že současný předseda  Otakar Mestek a 3. místopředseda  Daniel Kolman odstoupili s účinností ke dni konání Valné hromady ze svých funkcí. K volbě členů Etické komise dochází z důvodu, že nebyla zvolena na 8. řádné Valné hromadě.

S ohledem na to, že se blíží konec lhůty, do které lze podávat návrhy kandidátů na výše uvedené funkce, tak si dovolujeme ve vztahu k návrhům kandidátů na funkci předsedy Výkonného výboru, 3. místopředsedy Výkonného výboru SFČR a členů Etické komise, připomenout následující:

a) V souladu s článkem 21 odst. 3 Stanov SFČR platí, že:
i.      mohou být podány výkonnými výbory futsalových svazů oblastí, krajských svazů futsalu, okresních svazů futsalu, jakož i Pražského svazu futsalu a těmi členskými kluby, jejichž delegáti budou oprávněni k volbě;

ii.      musí být podány nejpozději do tří týdnů přede dnem konání Valné hromady, a to sekretariátu Svazu;

iii.      jejich součástí musí být vždy písemný souhlas kandidáta s kandidaturou a výpis z trestního rejstříku týkajícího se kandidáta ne starší než jeden měsíc;

b) V souladu s článkem 21 odst. 3 Stanov SFČR dále platí, že:
i.      v případě návrhu na volbu předsedy Výkonného výboru musí být podány alespoň:

  1. pěti členskými kluby ze soutěží 1. celostátní ligy mužů a 2. ligy mužů;
  2. třemi futsalovými svazy oblasti nebo pěti krajskými svazy futsalu, popřípadě čtyřmi krajskými svazy futsalu a Pražským svazem futsalu, nebo
  3. deseti okresními svazy futsalu.

Přílohou přikládáme vzor návrhu kandidáta na volbu podle článku 21 odst. 1 písm. d) Stanov SFČR.

Dále doporučujeme přiložit životopis kandidáta, jehož součástí by mělo být:
- jméno a příjmení
- datum narození
- adresa trvalého bydliště
- vzdělání
- zaměstnání
- hráčská kariéra ve futsalu
- funkcionářská kariéra ve futsalu
- jiné doporučující schopnosti (např. jazykové znalosti, funkcionářské popř. hráčské zkušenosti z fotbalu či jiných sportů než futsal apod.)

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na sekretáře svazu Martina Průšu (sekretariat@futsal.cz).

Dokument

23. 3. 2021

Vzor návrhu kandidáta na volbu podle článku 21 odst. 1 psim. d) Stanov SFČR

Náš fotbal živě Vratislavice