15. 6. 2021

Organizační informace ke konání 9. řádné Valné hromady SFČR

9. řádná Valná hromada SFČR se uskuteční 19. června 2021. V článku se dočtete o důležitých organizačních opatřeních. Pozorně si ho pročtěte.

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky podle ustanovené § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, podle ustanovení § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 stanovuje SFČR pro účely 9. řádné Valné hromady SFČR následující hygienicko-protiepidemická opatření při vstupu do SC Nymburk:

1. Změření teploty, přičemž vstup je umožněn při tělesné teplotě do 37,4 °C včetně;
2. Odevzdání selfreporting formuláře;
3. Prokázání se:

 • negativním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším 7 dní, nebo
 • negativním výsledkem POCantigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starším 72 hodin, nebo
 • očkováním proti onemocnění COVID 19
  - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
  - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
  - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • dokladem (lékařskou zprávou) o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19,
  - uplynutí doby izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, a že od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.


Opatření po celou dobu akce:
• Nošení respirátoru např. FFP2, KN 95 ve všech prostorách SC Nymburk
• Pravidelná desinfekce rukou, tj. nejen při vstupu do prostor SC Nymburk, ale též v průběhu konání Valné hromady;
• Dodržování maximálních (alespoň 2 metry) možných rozestupů od ostatních účastníků VH

Dokument

15. 6. 2021

Selfreporting formulář VH