Manažer

Antonín Herzog

Funkce

Komise ženského futsalu SFČR: Předseda