Jiří Hanzlík

731 506 202, j.hanzlik@centrum.cz

Funkce

Subkomise ženského futsalu: Místopředseda
Subkomise delegátů Komise futsalu: Předseda