Jiří Hanzlík

731 506 202, j.hanzlik@centrum.cz

Komise ženského futsalu SFČR: místopředseda
Soutěžně technická komise SFČR: sekretář