Jiří Hanzlík

731 506 202, j.hanzlik@centrum.cz

Funkce

Komise ženského futsalu SFČR: Člen
Komise delegátů SFČR: Předseda