Jiří Stix

777 995 897, Jiri.stix@centrum.cz

Funkce

Soutěžně technická komise SFČR: Místopředseda
Regionální komise SFČR: Místopředseda