Michal Chyba

608 060 767, michal.chyba@fotbal.cz

Oddělení futsalu a plážového fotbalu
Licenční komise SFČR: Člen
Sekretariát Výkonného výboru SFČR: Ligový sekretář futsalu SFČR
Soutěžně technická komise SFČR: Předseda
Komise delegátů SFČR: Sekretář
Disciplinární komise SFČR: sekretář