Jan Novotný

774 510 650, novotny@fotbal.cz

Sekretariát Výkonného výboru SFČR: FUTis manažer
Soutěžně technická komise SFČR: předseda