Funkce

Výkonný výbor SFČR: Člen za oblasti a kraje z Čech
Regionální komise SFČR: Předseda