Miroslav Bartyzal

Funkce

Výkonný výbor SFČR: 1. místopředseda