Kamil Bednář

777 677 444, kamil-bednar@seznam.cz

Komise mládeže SFČR: Člen
Halová komise SFČR: Člen
Výkonný výbor SFČR: Člen za oblasti a kraje z Moravy
Regionální komise SFČR: Místopředseda