Jiří Prouza

Sbor rozhodců SFČR
Disciplinární komise SFČR: předseda