Funkce

Disciplinární komise SFČR: Člen
Licenční komise SFČR: Člen