4. 10. 2021

Platba přestupních poplatků od 1.1.2022 povinná pro všechny kategorie

S účinností od 1.1.2022 je povinnost hradit poplatky za všechny kategorie bez ohledu na věk

VV zrušil na svém jednání dne 30.9.2021 uvedenou výjimku z povinnosti hradit registrační a přestupní poplatky s platností od 1.6.2019 pro všechny hráče futsalu mladší 18-ti let. nově platí s účinností od 1.1.2022 povinnost hradit poplatky pro všechny kategorie. bez ohledu na věk hráče/člena. 

Přestupní/hostovací poplatky neplatí kluby 1.Futsal ligy a 2.Futsal ligy, kterým jsou poplatky fakturovány 1x měsíčně 

  • přestup/hostování do klubu 1. ligy ...... 500,- Kč
  • přestup/hostování do klubu 2. ligy ...... 400,- Kč
  • přestup do klubu divize ....... 300,- Kč
  • přestup do klubu krajského přeboru .... 200,- Kč
  • přestup do klubu okresních soutěží ..... 100,- Kč
  • přestup v rámci soutěže žen ......50,-Kč

Platbu je nutné poukázat na č.ú. 1601116011/0600 variabilní symbol 649401

Doklad o platbě poplatků o přestupu a hostování je nedílnou součástí všech žádostí! Potvrzením se rozumí doklad banky o provedené transakci ve formátu PDF nebo JPG, není bohužel možné dokladovat kopií mailu nebo jakoukoliv měnitelnou verzí textu ani PDF verzí Wordu.

Rozhodující pro výši poplatku je nejvyšší hraná soutěž, tedy soutěž, ve které nastupuje „A“ tým vašeho oddílu.