9. 11. 2018

Povolená obuv do SH Bystřice

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE SPORTOVNÍ HALY

Vzhledem k tomu, že někteří výrobci sportovní obuvi využívají označení NON-MARKING spíše ke komerčním zájmům, musel provozovatel sportovní haly přistoupit k opatření podle Provozního řádu sportovní haly, který nařizuje používání pouze sálové obuvi, nezanechávající šmouhy na dřevo-laminátovém povrchu.

Toto opatření se bude s platností od 1. ledna 2019 uplatňovat tak, že na hrací plochu budou mít přístup pouze uživatelé, používající sálovou obuv s oranžovou nebo oranžovo-béžovou podrážkou a okrajem bot výhradně světlé barvy, aniž by byl brán zřetel na označení obuvi NON-MARKING.

Namátková kontrola obuvi bude prováděna jen vizuálně, bez ohledu na označení NON-MARKING.

Od 1.1.2019 bude umožněn vstup na hrací plochu pouze uživatelům, kteří používají sálovou obuv s oranžovou nebo oranžovo-béžovou podrážkou a výhradně světlým okrajem (i zvýšenou špičkou) bot, přičemž tmavý svršek obuvi není na závadu.

Toto opatření je v zájmu bezpečného pohybu uživatelů na hrací ploše sportovní haly a současně vyhovuje i zájmu provozovatele na prodloužení životnosti palubovky při využívání technologie údržby BONA.

V Bystřici dne 30.11.2018

Miloš Jezbera, správce sportovní haly