31. 3. 2021

Předběžné organizační informace ke konání 9. řádné Valné hromady SFČR

9. řádná Valná hromada SFČR se uskuteční 24. dubna 2021. V článku se dočtete o důležitých organizačních opatřeních. Pozorně si ho pročtěte.

S ohledem na skutečnost, že se blíží den konání 9. řádné Valné hromady SFČR, který byl stanoven na sobotu 24. 4. 2021, tak ačkoliv není zatím jisté přesně za jakých podmínek bude možné Valnou hromadu uskutečnit, jelikož Usnesení Vlády České republiky č. 299 týkající se krizového opatření o omezení volného pohybu osob, které mj. stanovuje pravidla pro konání valných hromad, a jehož účinnost byla prodloužena Usnesením Vlády České republiky č. 315, je účinné toliko do 11. 4. 2021, tak je předpoklad, že současné podmínky zůstanou zachovány, tudíž je potřeba upozornit, že nebude-li stanoveno jinak, bude při organizaci valné hromady nutné dodržet následující povinnosti:

  1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95;
  2. rozestupy mezi jednotlivými účastníky musí být minimálně 2 metry;
  3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny.

S ohledem  na rozdílnou dostupnost testu na přítomnost viru v některých regionech je potřeba s touto podmínkou dopředu počítat, nebude-li stanoveno jinak. Pakliže by tato podmínka byla zrušena, tak vás o tom budeme informovat bez zbytečného odkladu.

Současně bychom vás chtěl informovat, že do 9. 4. 2021 je nutné zaslat návratku obsahující informaci, jaký delegát se za vysílající složku valné hromady zúčastní, a to na email: prusa@fotbal.cz

Dokument

31. 3. 2021

navratka-9.-radna-valna-hromada-sfcr