7. 4. 2021

Přehled podaných kandidatur pro VH SFČR 2021

Sekretariát SFČR oznamuje, že v souladu s článkem 21 odst. 3 Stanov SFČR byly ke dni 6. 4. 2021 doručeny níže uvedené návrhy kandidátů na funkci předsedy Výkonného výboru SFČR a 3. místopředsedy Výkonného výboru SFČR. Kandidaturu člena Etické komise SFČR do stanoveného termínu žádný z oprávněných subjektů nepodal.

Definitivní seznam kandidátů bude předložen Valné hromadě SFČR po ověření formální správnosti podaných kandidatur, které provede volební komise VH SFČR.

Dokument

7. 4. 2021

prehled-kandidatur-vh-sfcr-2021