1. 6. 2021

Přehled podaných kandidatur pro VH SFČR 2021

Možnost pro podání dalších kandidatur do stanoveného termínu 31.5.2021 nebyla žádným z oprávněných subjektů využita.

Dle oznámení sekretariátu SFČR z 10.5.2021 zůstávají v platnosti kandidatury pro 9. řádnou Valnou hromadu dle přehledu, uvedeného zde https://futsal.fotbal.cz/document/download/87060  k 31.5.2021. Možnost pro podání dalších kandidatur do stanoveného termínu 31.5.2021 nebyla žádným z oprávněných subjektů využita.

V souladu s článkem 21 odst. 3 Stanov SFČR byly doručeny návrhy kandidátů na funkce předsedy Výkonného výboru SFČR a 3. místopředsedy Výkonného výboru SFČR.

Definitivní seznam kandidátů bude předložen Valné hromadě SFČR po ověření formální správnosti podaných kandidatur, které provede volební komise VH SFČR.