13. 7. 2022

Přihláška do trenérského kurzu futsalu 2023 – Licence FAČR

Výkonný výbor SFČR ve spolupráci s Úsekem trenérů a vzdělávání FAČR pořádá další ročník kurzu vzdělávání trenérů futsalu. Přihlásit se můžete do 15. srpna 2022.

Kurz proběhne v rozsahu dvou třídenních seminářů. Účastníci po absolvování kurzu získají Licenci FAČR pro futsal, která držitele licence opravňuje k vykonávání funkce trenéra v klubech celostátních lig futsalu. Absolventi tohoto stupně vzdělávání v oblasti trenérství futsalu mohou rovněž následně usilovat o získání nejvyšší možné trenérské UEFA B Licence futsalu s mezinárodní platností.

Výuková část je rozdělena do dvou částí, v každé pak uchazeči absolvují tři dny seminářů a cvičení, celkem tedy 6 výukových dní, a to v termínech pátek – neděle:

20. 1. – 22. 1. 2023
24. 2. – 26. 2. 2023

Kurz je přednostně určen pro současné hlavní trenéry týmů 1. a 2. Futsal ligy, kteří ještě vzdělávací kurz neabsolvovali a jsou tedy automaticky ke kurzu přihlášeni. Pro tyto trenéry platí rovněž povinnost odeslat ve stanoveném termínu dle níže uvedených instrukcí své písemné přihlášky.

Navíc je vítána účast dalších zájemců o vzdělávání v oblasti trenérství futsalu, mimo jiné z řad hráčů české ligy a reprezentace. Nezbytnou podmínkou pro získání trenérské licence futsalu je absolvování kompletního programu přednášek i praktických cvičení a následně pak složení závěrečné zkoušky.

Podmínky k přijetí do kurzu:

Zájemci, včetně trenérů 1. a 2. Futsal ligy bez licence, kteří se kurzu zúčastní povinně, zašlou do 15. 8. 2022 tento vyplněný elektronický formulář. Kapacita kurzu je omezena počtem 30 osob. Konečný seznam vybraných účastníků bude uveřejněn na webu www.futsal.cz do 30. 11. 2022. Uvedení uchazeči poté uhradí poplatek 3.000 Kč, a to převodem na účet SFČR (bude upřesněno). Účastnický poplatek je určen na zajištění pronájmu učeben a náklady na zajištění odborných lektorů. Strava a případné ubytování je na vlastní náklady.

SFČR spustí 27. července 2022 také přihlášky do Trenérského kurzu futsalu 2023 – UEFA licence B. Sledujte www.futsal.cz.