28. 6. 2021

Program finanční podpory futsalových turnajů a kempů mládeže 2021 spuštěn

Výkonný výbor Svazu futsalu ČR schválil systém poskytování finanční podpory sportovních aktivit se zaměřením na futsal, futsalové turnaje a kempy dětí a mládeže pro rok 2021.

  • Žádost o poskytnutí finanční podpory lze podat skrze přiložený formulář níže.
  • Vyplněný formulář je třeba doručit na mailovou adresu sekretariátu SFČR sekretariat@futsal.cz nejpozději do 30. 9. 2021.
  • Podmínkou je členství žadatele ve Svazu futsalu ČR.
  • Součástí žádosti může být i vlastní informační materiál, případně doplněný o fotografie z předchozích ročníků.
  • Schvalování VV SFČR bude probíhat průběžně a o jeho výsledku budou žadatelé bez prodlení informováni.

Dokument

28. 6. 2021

Žádost o finanční podporu futsalové akce 2021 - formulář