14. 5. 2022

Radek Lobo se stal novým předsedou Svazu futsalu ČR

Na sobotní 10. řádné Valné hromadě Svazu futsalu ČR v Praze byl zvolen nový předseda Výkonného výboru. Končícího Otakara Mesteka vystřídal Radek Lobo. Valná hromada zvolila také 2. místopředsedu VV SFČR, kterým byl zvolen Jaroslav Bílek.

Váženým hostem Valné hromady byl předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek, který přihlížel také tomu, jak nový předseda futsalu Radek Lobo získal čtyřicet hlasů. Jeden delegát ze zdržel. "Velice děkuji delegátům Valné hromady za zvolení. Vážím si jejich podpory. V nejbližších dnech představím své konkrétní plány a první kroky," sdělil po svém zvolení nový předseda.

Lobo svou kandidaturou uvolnil v současném Výkonném výboru SFČR pozici 2. místopředsedy. Na tu kandidoval pouze Jaroslav Bílek a byl zvolen jednohlasně. "Moc děkuji. Mandát je pro mě i pro Radka Loba výrazný. Oba si toho vážíme," vzkázal Bílek a nastínil své nejbližší kroky: "Měli jsme krátkou poradu a další jednání Výkonného výboru máme hned ve čtvrtek. Chci se co nejrychleji rozkoukat. Počkám na úkoly od nového předsedy. Klíčové teď bude dokončení Rozpisu mistrovských soutěží. Blíží se Grémia 1. a 2. ligy."

_________________________________________________

Radek Lobo has become the new president of Futsal Association of the Czech Republic

Radek Lobo was elected new president of Czech futsal Executive Committee at the 10th General Assembly of the Futsal Association of the Czech Republic that was held in Prague on Saturday, 14th May 2022. Lobo replaced Otakar Mestek who served in the position for unbelievable thirty years. Jaroslav Bílek was voted 2nd Vice-President of the Executive Committee.

New President of the Czech futsal, Radek Lobo, won forty votes of the delegates with one abstention. “I would like to thank the delegates for their votes and trust. I really appreciate their support. I will present my concrete plans and first steps to do in the upcoming days," Lobo, who has been working as UEFA futsal referee observer for many years, said after his election.

With his candidacy, Lobo left the position of 2nd Vice-President in the current Executive Committee FA. Only Jaroslav Bílek ran for it and was elected unanimously. "I would like to thank for the votes. The mandate is strong for me and Radek Lobo. We both appreciate it," Bílek said, outlining his next steps: "We had a short meeting, and we will have another meeting of the Executive Committee on Thursday. I want to start working as soon as possible. The task will be to complete the playing schedule of our championships. The meetings of the first and second leagues are also going to take place in near future."

Foto: Jan Tauber