Reprezentace akademického futsalu

Akademická reprezentace ČR ve futsale je tvořena většinou ve dvouletém cyklu – před konáním AMS. Vysílacím orgánem je ČAUS, která spolupracuje s Komisí futsalu FAČR. Reprezentovat mohou hráči (hráčky), kteří: splňují kritéria ČAUS i FISU pro danou akci;  budou vybráni jmenovaným trenérem akademické reprezentace pro danou akci; budou schváleni ČAUS, FAČR.  Do roku 2016 byla ČR reprezentována družstvem mužů, ale je snahou ČAUS i FAČR v budoucnu sestavit i reprezentační družstvo žen.

Nejbližší akce

Pro rok 2018 bude rozhodnuto, zda ČAUS vyšle družstvo mužů na AMS do Kazachstánu. Při účasti bude trenér jmenován výkonným výborem FAČR a ČAUS. Na soustředění reprezentace budou pozváni vybraní hráči z řad studentů. Nominační kritéria na AMS 2018 budou zveřejněna v případě účast na AMS.

Kontakty

Komise futsalu České asociace univerzitního sportu

Česká asociace univerzitního sportu

Mezinárodní federace univerzitního sportu (FISU)

Evropská federace univerzitního sportu (EUSA)