Reprezentace akademického futsalu

Akademická reprezentace ČR ve futsale je tvořena většinou ve dvouletém cyklu – před konáním AMS. Vysílacím orgánem je ČAUS, která spolupracuje s Komisí futsalu FAČR. Reprezentovat mohou hráči (hráčky), kteří: splňují kritéria ČAUS i FISU pro danou akci;  budou vybráni jmenovaným trenérem akademické reprezentace pro danou akci; budou schváleni ČAUS, FAČR.  Do roku 2016 byla ČR reprezentována družstvem mužů, ale je snahou ČAUS i FAČR v budoucnu sestavit i reprezentační družstvo žen.

Nejbližší akce

V roce 2020 se bude KF ČAUS ve spolupráci se SF FAČR zajistit účast družstva mužů i žen na AMS v Polsku. Jako trenéři akademiků byli navrženi pp. Marek Kopecký, Martin Brůna (muži) a Michal Odehnal (ženy). V rámci nominačního procesu a přípravy týmů proběhnou 2-3 soustředění.

Nominační kritéria platná pro muže i ženy

  1. Studenti splňující kritéria FISU, ČAUS pro AMS.
  2. Studenti VŠ nebo VOŠ v roce 2020, kteří jsou narozeni mezi 1.1.1995 - 31.12.2002 a absolventi z 2019 s tímto datem narození.
  3. Místa určená pro hráče/hráčku z týmu vítězů těchto AMČR - dle volby trenéra (podmínkou je, aby tento hráč/hráčka min. poslední 2 roky hrál 1. či 2. ligu ve futsale FIFA): z roku 2018 (1 místo muži a 1 místo ženy), z roku 2019 (1 místo muži a 1 místo ženy).
  4. Aktuální výkonnost dle názoru trenéra. (pozn. vedoucí vítězného družstva mužů z r. 2018 VŠB Ostrava odmítl poslat soupisku svého družstva pro nominační proces)

Kontakty

Komise futsalu České asociace univerzitního sportu

Česká asociace univerzitního sportu

Mezinárodní federace univerzitního sportu (FISU)

Evropská federace univerzitního sportu (EUSA)