14. 11. 2018

Revoluce se odsouvá, novelizace Stanov je nezbytná

Vážení členové Svazu futsalu,
v září jsme informovali členskou základnu o blížícím se finálním datu rozjezdu Futsalové (R)evoluce, zorganizovali jsme Aktiv předsedů oblastních, krajských a okresních komisí futsalu, chystali setkání s kluby na Grémiích a těšili jsme se na velký krok kupředu.

Bohužel těsně před Aktivem a Grémii přišlo rozhodnutí FAČR o tom, že celý naplánovaný proces přípravy nové verze Informačního systému, jehož prvním uživatelem měl být právě futsal, byl zrušen a FAČR aktuálně hledá nového strategického partnera na veškeré IT/IS služby.

Důvody byly ekonomického, dotačního i technického rázu a pro futsal přišlo rozhodnutí v okamžiku, kdy již vše bylo pro začátek Revoluce připraveno.

Z tohoto důvodu bohužel musíme přehodnotit naplánovaný harmonogram Revoluce a posunout její start až, pravděpodobně, na 1.1.2021.

Odsouvají se tím i kompletní změny všech sedmi řádů, které byly již vyvěšeny k připomínkovému řízení a které jsou striktně vázány na fungující IS. Tyto řády tímto stahujeme z připomínkového řízení a vrátíme se k nim až se bude opět blížit spuštění IS futsalu SF ČR, resp. FAČR. Do konce sezóny 2018/19 platí stávající řády SF ČR a od sezóny 2019/20 dojde k inovaci stávajících řádů – tuto inovaci řádů SF ČR provede už nově zvolená KF FAČR (VH SF ČR je 2.3.2019).

Jediné, co pokračuje dále dle schváleného harmonogramu FRE je nezbytná novelizace Stanov Svazu futsalu.

Jejich návrh bude v nejbližší době ještě upraven tak, aby reflektoval svav bez IS – nebude se ale jednat o dramatické změny oproti stávající navrhované verzi, kterou můžete vidět na portálu IS futsalu.

Stanovy SF ČR je nutné přijmout - musíme respektovat právní spolkovou úpravu, která nám to přikazuje a pak je také nutné zprůhlednit a přesně definovat vztah Svazu futsalu vůči FAČR a opačně.

Proto prosím vechny členy SF ČR, aby věnovali Stanovám patřičnou pozornost! Aktuálně KF FAČR a LPO FAČR pracují na úpravách Stanov (bez IS) a tato verze Stanov bude co nejdříve vyvěšena právě zde na Portálu IS futsalu + bude sekretariátem rozeslána do hnutí.

Všem za pochopení děkuje, na další spolupráci se těší a na viděnou nejpozději na VH 2.3.2019 se těší,
Otakar Mestek
předseda SF ČR