8. 11. 2018

Rozhodnutí Disciplinární komise SF

Zápis č. 8/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 7.11.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 7.11. 2018 udělila DK jednomyslně tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU David Koutník (ID 93050668, FC Baník Chomutov) za zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase FK Kladno vs. FC Baník Chomutov (O2Z0601)
 • 1 SU Dominik Kejdana (ID 96071738, Pampuch Liberec) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase GMM Jablonec vs. Pampuch Liberec (O2Z0604)
 • 1 utkání v Poháru FAČR Joao Jairo De Oliveira Barros (ID 86072431, SVAROG FC Teplice) za zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase DYNAMO PCO České Budějovice vs. Svarog FC Teplice (čtvrtfinále Poháru FAČR)

Dne 7.11. 2018 udělila DK peněžitý trest 500,00 Kč klubu Legie Příbram pro porušení povinnosti dle článku 15 odst. 13 RMS. Uložená pokuta bude klubu automaticky stržena z kauce po skončení soutěže

Disciplinárně prošetřovaní mohou proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 8.11. 2018 zapsala                  Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK
Zveřejněno dne 8. 11. 2018


Zápis č. 7/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 1.11.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 1.11.2018 udělila DK trest zastavení činnosti na  1 SU Davidu Molnárovi (ID 83081515, Tatran Baracuda Jakubčovice) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase Tatran Baracuda Jakubčovice vs. SKP Třinecká ocel (O2V0506)

Dne 1.11. 2018 udělila DK peněžitý trest 200,00 Kč klubu FC Jerigo 1994 Plzeň pro porušení povinnosti dle článku 11 odst. 1 RMS. Uložená pokuta budou klubu automaticky stržena z kauce po skončení soutěže.

Disciplinárně prošetřovaní mohou proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 1.11. 2018 zasedla DK též jako etická komise ve věci etického řízení proti SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště vedeného pro porušení Etického kodexu (článku III. bodu 12.). Klubu je vytýkáno, že i po několikerém upozornění PR manažera SF Michala Pavlíka neupustil od hanlivých, urážejících článků poškozujících reputaci futsalu. Eticky prošetřovaný byl poučen o tom, že má právo být předvolán, o předvolání nepožádal a zaslal DK vyjádření k věci. Po projednání věci byla klubu SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště udělena pokuta ve výši 1.500,00 Kč. Tuto pokutu je klub povinen uhradit ve lhůtě do 22. 11. 2018 na účet č. 478400513/0300, variabilní symbol 649401 a zaslat kopii dokladu o zaplacení na sekretariát SF (prusa@fotbal.cz a michal.chyba@fotbal.cz).            

Potrestaný klub může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí k  Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku VIII. Etického kodexu. Odvolání nemá odkladný účinek.

Dne 5. 11. 2018 zapsala                  Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK
Zveřejněno dne 7. 11. 2018


Zápis č. 6/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 25.10.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 25.10.2018 udělila DK tyto tresty zastavení činnosti:

 • 2 SU Ondřej Havrda (ID 86031122, FC Démoni Česká Lípa) za opakovanou kritiku rozhodčího v zápase proti SK Olympik Mělník (O1A0505)
 • 1 SU Tomáš Votava (ID 92121760, FC Rapid Ústí nad Labem) vyloučení po dvojím napomenutí v zápase Pampuch Liberec vs. FC Rapid Ústí nad Labem (O2Z0403)
 • 1 SU Jakub Tošovský (ID 83030787, Legie Příbram) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase Wizards DDM Praha 10 vs. Legie Příbram (O2Z0406)
 • 1 SU Jan Vavrač (ID 94050068, AC Gamaspol Jeseník) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase AC Gamaspol Jeseník vs. Žabinští Vlci Brno (O2V0406)

Dne 25.10. 2018 udělila DK tyto peněžité tresty:

 • 500,00 Kč klubu Bazooka CF Uherské Hradiště pro opakované porušení povinností dle Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií
 • 1.000,00 Kč klubu FC Démoni Česká Lípa pro opakované porušení povinností dle Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií (nedodání článku s ohlasy, nedodání fotografií)
 • 1.000,00 Kč klubu FC Rapid Ústí nad Labem pro porušení povinnosti dle článku 11 odst. 1 RMS

Uložené pokuty budou klubům automaticky strženy z kauce po skončení soutěže

Dne 25.10.2018 zahájila DK řízení s klubem Gardenline Litoměřice pro odstoupení ze soutěží (Varta futsal ligy a juniorských lig). DK se usnesla, že klubu udělí pokutu, jejíž výši stanoví až poté, kdy bude zřejmé, zda se podařilo klub nahradit v soutěžích juniorských lig.

Disciplinárně prošetřovaní mohou proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 29.10.2018 zapsala                               Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK
Zveřejněno dne 30.10.2018


Zápis č. 5/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 18.10.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 18.10.2018 udělila DK jednomyslně tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU Jaroslav Kubát (ID 95060888, FC Nejzbach Vysoké Mýto) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase AC GAmaspol Jeseník vs. FC Nejzbach Vysoké Mýto (O2V0301)
 • 1 SU Michal Mikyska (ID 97051873, FC VSK VŠB-TU Ostrava) za zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase Helas Brno vs. FC VSK VŠB-TU Ostrava (O1A0404)
 • 1 SU Petr Benát (ID 80051287, PCO DYNAMO České Budějovice) za hrubé nesportovní chování v zápase FK Kladno vs. PCO DYNAMO České Budějovice (O2Z201); na základě videozáznamu potrestáno dle čl. 19 odst. 4 RMS (k datu rozhodnutí si hráč již trest odpykal)

Dne 18.10. 2018 udělila DK tyto peněžité tresty:

 • 500,00 Kč klubu Wizards DDM Praha 10 pro porušení povinnosti dle článku 15 odst. 13 RMS
 • 1.400,00 Kč klubu AC Gamaspol Jeseník pro porušení povinnosti dle článku 11 odst. 1 RMS a nenastoupení družstva k utkání FC TANGO Hodonín vs. AC Gamaspol Jeseník (O2V0206)
 • 250,00 Kč klubu FC Démoni Česká Lípa pro porušení povinnosti dle článku IV. odst. 6) Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií
 • 250,00 Kč klubu FTZS Liberec pro porušení povinnosti dle článku IV. odst. 5) Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií
 • 1.500,00 Kč klubu FTZS Liberec pro porušení a opakované porušení povinnosti dle článku 15 odst. 13 RMS
 • 250,00 Kč klubu SK Slavia Praha pro porušení povinnosti dle článku IV. odst. 5) Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií

Uložené pokuty budou klubům automaticky strženy z kauce po skončení soutěže

Dne 18.10.2018 zastavila DK disciplinární řízení vedené proti rozhodčím Damianu Jaruchiewiczovi a Grzegorzu Wierciochovi a delegátu Robertu Grabowskému na základě zápisu u utkání a zprávě delegáta pro pozdní dostavení se k zápasu FTZS Liberec vs. SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště.

Disciplinárně prošetřovaní mohou proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 23.10.2018 zapsala                Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK


Zápis č. 4/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 9.10.2018

Rozhodování DK SF ČR se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 9.10.2018 zahájila DK SF ČR na základě pověření Komisí futsalu FAČR disciplinární řízení proti klubu SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště pro porušení Etického kodexu (článku III. bodu 12.). Klubu je vytýkáno, že i po několikerém upozornění PR manažera neupustil od hanlivých, urážejících článků poškozujících reputaci futsalu. Eticky prošetřovaný se poučuje o tom, že má právo být předvolán a vyzývá se tímto, aby (pokud si zástupci klubu chtějí využít právo zúčastnit se jednání DK) požádal o toto předvolání písemně (e-mailem) ve lhůtě do 22.10.2018.

Dne 9.10. 2018 udělila DK SF ČR trest zastavení závodní činnosti na 3 SU hráči Fabricio  (83012114, Gardenline Litoměřice) za hrubé nesportovní chování v zápase proti SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště (O1A0202). Disciplinární řízení zahájila disciplinární komise na základě vlastního zjištění při prošetřování disciplinárního přestupku hráče Jakuba Slaného na základě poskytnutého videozáznamu a na základě písemné zprávy subkomise rozhodčích. DK jednala o tomto přestupku již 27.9.2018 (viz zápis 2/1819), avšak mezi členy DK nepanovala jednota v názorech, zda trestat hráče bez jeho předchozího vyloučení v zápase (byť kvůli chybě rozhodčího). Na základě opakovaného projednání DK odhlasovala, že ve výjimečných případech (kdy v tomto případě zákrok Fabricia je možno chápat jako surový a vyvolávající reakci potrestaného Jakuba Slaného) je nutno k takovému potrestání přistoupit. Vzhledem k tomu, že účelem disciplinárního řízení má být spravedlivé posouzení věci a komise by měla dbát na to, aby tresty měly i výchovný charakter, přistoupila v tomto výjimečném případě k potrestání hráče Fabricia, neboť by bylo nespravedlivé, aby zůstal potrestán pouze hráč Slaný, jehož skutek (jakkoli neomluvitelný) byl způsoben zřejmou frustrací ze zákroku Fabricia a jeho následného nedostatečného potrestání rozhodčím.

Dne 9.10.2018 udělila DK SF ČR klubu PRAMEN Havlíčkův Brod peněžitý trest ve výši 48.000,- Kč z důvodů odstoupení ze soutěže (2. ligy Východ). Tuto pokutu je klub povinen uhradit v souladu s článkem 6 odst. 3, tj. do 15 dnů od doručení (oznámení) rozhodnutí. Pro případ, že tak klub neučiní, na úhradu pokut bude použita vratka startovného a hráči, kteří byli k datu odstoupení klubu ze soutěže v klubu registrováni, mohou být vykoupeni jiným klubem, a to za částku 6.000,00 Kč za jednoho hráče. Toto ustanovení platí do doby, než bude uhrazena celá výše pokuty uložené tímto rozhodnutím.

Disciplinárně prošetřovaní mohou proti tomuto rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 10.10.2018 zapsala                   Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK


Zápis č. 3/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 2.10.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 2.10.2018 udělila DK jednomyslně tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU Joao Jairo De Oliveira Barros (ID 86072431, SVAROG FC Teplice) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase Svarog FC Teplice vs. AC Sparta Praha (O1A0302)
 • 1 SU Lukáš Nečas (ID 00111035, SK Olympik Mělník) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase FK Boca Chotěboř vs. SK Olympik Mělník „B“ (O2Z0105)
 • 1 SU Jakub Němec (ID 83071495, SK Olympik Mělník) za zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase FK Boca Chotěboř vs. SK Olympik Mělník „B“ (O2Z0105)

 Dne 2.10. 2018 udělila DK jednomyslně tyto peněžité tresty:

 • 2.000,00 Kč klubu VŠSK Zlín pro porušení povinnosti dle článku 15 odst. 13 RMS
 • 2.000,00 Kč klubu USK Ostrava pro porušení povinnosti dle článku 15 odst. 13 RMS

Dne 2.10.2018 zastavila DK disciplinární řízení vedené proti klubu AC GAMASPOL Jeseník na základě zápisu u utkání a zprávě delegáta ze zápasu proti Baníku Ostrava (02V0102).

Dne 5.10.2018 zapsala                   Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK


Zápis č. 2/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 27.9.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 27.9.2018 udělila DK trest zastavení činnosti 4 SU Jakubu Slanému (ID 95090904, SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště) za hrubé nesportovní chování v zápase proti GARDENLINE Litoměřice (O1A0202).

Dne 27.9.2018 udělila DK jednomyslně tyto peněžité tresty:

 • 100,00 Kč klubu GARDENLINE Litoměřice pro porušení povinnosti dle článku 7 odst. 5 RMS v zápase proti SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště (O1A0202)
 • 400,00 Kč klubu SVAROG FC Teplice pro porušení povinnosti dle článku 11 odst. 1 RMS v zápase Helas Brno vs. SVAROG FC Teplice (O1A0205)
 • 250,00 Kč klubu SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště pro porušení povinnosti dle článku IV. odst. 6) Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií

Dne 27.9.2018 se DK dále zabývala problematikou, zda disciplinárně projednat prohřešky a trestat hráče, kteří byli v zápase nepotrestáni vinou pochybení rozhodčího.

Dne 30.9.2018 zapsala                   Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK


Zápis č. 1/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 13.9.2018

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 13.9.2018 udělila DK jednomyslně tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU Dominik Bílek (ID 99030839, Helas Brno) za zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase SK Slavia Praha vs. Helas Brno (O1A0102)
 • 1 SU Josef Gabčo (ID 93091431, SK Olympik Mělník) za vyloučení po dvojím napomenutí v zápase Svarog FC Teplice vs. SK Olympik Mělník (O1A0103)

Dne 13.9.2018 udělila DK jednomyslně tyto peněžité tresty:

 • 1.000,00 Kč klubu FT ZS Liberec pro porušení povinnosti dle článku 7 odst. 5 RMS v zápase AC Sparta Praha vs. FT ZS Liberec (O1A0101)
 • 1.000,00 Kč klubu SK Interobal Plzeň pro porušení povinnosti dle článku 18 odst. 8 RMS v zápase SK Interobal Plzeň vs. FK ERA-PACK Chrudim (O1A0104)

Dne 13.9.2018 se DK dále zabývala články na webu klubu Bazooka CF Uherské Hradiště. Prozatím nepřijala žádné rozhodnutí.

Dne 13.9.2018 zapsala                   Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK