15. 8. 2021

Seminář trenérů futsalu 2021

Výkonný výbor SFČR schválil uspořádání semináře pro trenéry futsalu dne 6. 9. 2021 ve Sportcentru Nymburk v rámci přípravy reprezentace ČR před MS v Litvě.

Jedná se o doškolovací seminář trenérů futsalu, určený především pro trenéry klubů 1. FUTSAL ligy, 2. FUTSAL ligy, juniorských a dorosteneckých týmů, klubů futsalu žen, ale i dalších zájemců o trenérské vzdělávání. Účast trenérů je dobrovolná, účastníkům semináře však nabízí možnost doplnění kreditu v evidenci trenérů futsalu. Parametry kreditního systému budou upřesněny novým Trenérským řádem SFČR, který prochází schvalovacím řízením VV SFČR.

Program Semináře trenérů futsalu 6.9.2021:

  • 17:00 sraz účastníků v SC Nymburk
  • setkání s trenéry reprezentace
  • diskuse o současných trendech trenérství futsalu
  • 19:00 přátelské utkání ČR – Kosovo
  • analýza utkání

Podmínky účasti:

Náklady na organizaci semináře jsou hrazeny z rozpočtu SFČR, účast je bezplatná.

Pro potřebu přípravy akce žádáme zájemce o doručení informace s potvrzením své účasti na semináři na e-mailovou adresu sekretariátu SFČR prusa@fotbal.cz, a to v termínu do 15.8.2021. Následně bude na stránkách VV SFČR uveřejněn seznam účastníků.